Томислав Новаковић филозоф

Субота | 25. Фебруар 2017.

Tomislav Novakovic

Геније, анђео чувар и Дух утешитељ

Филозофија и религија
Објављено: 19. Април 2015.

Геније, анђео чувар и Дух утешитељ

Ако Кант већ прихвата да је genius нарочити дух који води и штити, онда не може никако природа кроз генија прописивати правила уметности, јер је она (по Критици чистог ума), само трансцендентална идеја за јединство појавног искуства, него само слободан дух! Заправо, Кантово свођење надсазнајног, надопажајног духа који надахњује сваког узвишеног ствараоца или води сваку слободну душу –  на природу, која одређује правила уметности,  само је наставак пантеизма, деизма, материјализма...

 

[...]

Лепота и љубав

Филозофија и филозофија
Објављено: 14. Новембар 2015.

Лепота и љубав

Aко лепо,  праведно... по себи јесу то што јесу тек  по добру по себи...зар не би, онда, идеја лепог требала бити   лепота целог вечног света  идеја, као и праведност по себи, правда вечног света између свих идеја,  а исто тако и све остале идеје.  И да  најузвишенији ерос није љубав ка лепом по себи, него кроз љубав ка највишем добру по себи,  љубав ка савршеном свету: лепог, праведног, умереног, храброг... по себи,  свим вечним идејама.  

[...]

О Новаковић Томиславу

Томислав Новаковић јe дипломирао филозофију  на Филозофском факултету у Београду. Живи и ствара u Чачку као самостални филозоф.

више о аутору

Филозофија дана

У тврдњи да је и "језик само једна од игара“, превиђа да jезик именују све могуће–немогуће, озбиљне и неозбиљне ствари, појаве и одређујe правила, исходе сваке игре.

Пре правила писања, говора или слободне игре речи, суштина језика је у садржају говора, у поштовању или непоштовању обећаног договора, уговора или дубоког питања–одговора.

И онај ко лаже или чини зло може књижевно говорити и поштовати правила граматике.

Релативизација говора, а поготову свесна лаж, која крши сваки писани, неписани договор, уговор, потире карактерну основу личности у највишем јединству чисте мисли, речи, одлуке и дела...

Када неко крши прописани закон, или не поштује тврди договор, уговор, не каже се да се игра, него да је погазио задату реч, нарушио правила игре и да је за то дужан да да одговор, или да се казни, одговара, плати одговарајућу цену.

Томислав Новаковић

Видео дана