Томислав Новаковић филозоф

Уторак | 19. Јун 2018.

Tomislav Novakovic

Метафизика језика

Проблемска историја филозофије
Објављено: 21. Новембар 2014.

Метафизика језика

За значење и најмање речи претпоставља се жива говорна свест и целовита метафизика језика... Ја је говорно Ја и свест говорна свест. Пре Ја мислим и закона, категорија логике једна иста властитост и Ја говорим, категорије језика; пре сваког имена, појма, име само по себи.

[...]

Изабране мисли

Реални мистицизам
Објављено: 05. Фебруар 2016.

Изабране мисли

Не расте дрво да буде највише, него да буде ближе Сунцу!

Једино изворни филозоф уводи у суштину филозофије.

Мајстор учи од мајстора и предаје мајстору.

[...]

Етика и Политика код Платона и Аристотела

Филозофија и филозофија
Објављено: 24. Август 2017.

Етика и Политика код Платона и Аристотела

Платон  идеалну државу утемељује кроз највише добро по себи, супстанцијалну етику а Аристотел   највише добро (за нас), стварну државу, кроз супстанцијалну политику.

 

[...]

О Новаковић Томиславу

Томислав Новаковић јe дипломирао филозофију  на Филозофском факултету у Београду. Живи и ствара u Чачку као самостални филозоф.

више о аутору

Филозофија дана

Ако садашње изводимо из прошлог, сложено из једноставног, живо из неживог и тврдимо да ће се из најједноставнијег "самог по себи неживог" развити на крају толико савршено живо, да ће из једноставног неживог стварати свако сложено живо, зашто такво савршено живо не би могло постојати од почетка?

Ако најсложеније, најразвијеније живо нужно на крају достиже стварајућу вољу, онда стварајућа воља вечно живе савршене организације (пре сваке прошле, садашње, будуће једноставне неживе и сложене живе организације) постоји са сваке стране, краја са још већом нужношћу од почетка!


 Томислав Новаковић

Видео дана