Томислав Новаковић филозоф

Среда | 13. Новембар 2019.

Tomislav Novakovic

Рачун и говор, бројеви и појмови

Питагора
Објављено: 05. Новембар 2014.

Рачун и говор,  бројеви и појмови

За Питагорејце бројеви и њихове хармоније творе читав свет. За Платона су прелаз између бића по себи, вечних идеја и копије, сенки физичког света. За Аристотела само катеторија квантитета. Ипак, није довољно рећи да су бројеви само квантитети нечега, већ треба објаснити бројеве само бројање и саме операције; дефинисати јединицу и скуп природних бројева све рачунске операције, односе међу њима...

[...]

Хегелова самоспознаја духа као спознаја себе и самоспознаја себе као спознаја духа

Хегел
Објављено: 05. Новембар 2014.

Хегелова самоспознаја духа као спознаја себе и самоспознаја себе као  спознаја духа

Тако се начело Γνωύι σεηυτόν (спознај себе) достиже се тек на крају у Хегеловој умској личности–филозофији апсолутног знања, чистом мишљењу о самом мишљењу, апсолутном појму појма које потпуно сазнаје, схвата себе саставља субјективно и објективно, мишљење и биће. Вечни умни лик човека (људског рода) достиже апсолутним самосазнањем логички духовни лик истине вечне идеје, метатафизички лик Бога, постиже логичку кружност, излази из простора–времена–природе, који на тој разлици почетка краја, духу који се, оспољује, отуђује од себе и почивају.

[...]

О Новаковић Томиславу

Томислав Новаковић јe дипломирао филозофију  на Филозофском факултету у Београду. Живи и ствара у Чачку као самостални филозоф.

више о аутору

Филозофија дана

Ако садашње изводимо из прошлог, сложено из једноставног, живо из неживог и тврдимо да ће се из најједноставнијег "самог по себи неживог" развити на крају толико савршено живо, да ће из једноставног неживог стварати свако сложено живо, зашто такво савршено живо не би могло постојати од почетка?

Ако најсложеније, најразвијеније живо нужно на крају достиже стварајућу вољу, онда стварајућа воља вечно живе савршене организације (пре сваке прошле, садашње, будуће једноставне неживе и сложене живе организације) постоји са сваке стране, краја са још већом нужношћу од почетка!

 

Томислав Новаковић

Видео дана