Томислав Новаковић филозоф

Четвртак | 21. Септембар 2017.

Tomislav Novakovic

Шелинг

Шелинг, Ниче, Хајдегер и прво издање Критике чистог ума

Шелинг, Ниче, Хајдегер и прво издање Критике чистог ума

Шелинг
Објављено: 15. Април 2015.

Ако Шелинг већ тврди  да је Критика моћи суђења најбоље Кантово дело,  с којим је требало започети сву критичност, онда је он, много пре него  Хајдегер касније, требало да инстира на првом издању Критике чистог ума, где је уобразиља основна човекова моћ, јер је из тог „шињела“ субјективно-објективне уобразиље  произашло не само Шелингово апсолутизовање уметности, него и Ничеово схватање уметности као најсавршеније воље за моћ, или, под утицајем предсократоваца и највећих песника, и Хајдегерово на крају, проглашавање поетске речи, приче, казивања не само за говор самог бивствовања, него за првостепено бивствовање.

детаљније

О Кантовој и Шелинговој критици онтолошког доказа

О Кантовој и Шелинговој критици онтолошког доказа

Шелинг
Објављено: 09. Новембар 2014.

Иако Кант тврди да се  тек из спољашњег опажаја разликују “стварни од замишљених талира“, он слично Декарту, већ из праосновног Ја мислим, независно од опaжаја,  некритички подразумева Ја постојим!...Када Шелинг тврди да се Бог и нужно егзистирајуће биће не могу изједначити он уопште не каже шта подразумева под нужно егзистирајућим бићем. Свакако да је дужан да покаже на чему (логички или онтолошки) утемељује ту (своју) "нужност"  коју одриче Богу...!

детаљније

Шелингов Бог као господар бића

Шелингов Бог као господар бића

Шелинг
Објављено: 04. Новембар 2014.

Ако је Бог господар сваког бића и самог бивствовања,  он је, по Шелингу,  много пре апсолутна потенција, него вечно биће, стварност… Само као надбивствен, надсветски creacio ex nihilo – ствара биће или свет... Ипак, ако је  Бог пре бића и света, он је пре те релације суштинског господарења. Никаква другост фиктивне материје, „пуког“ бивствовања не може стајати наспрам Бога, него је другост сваког могућег–стварног–нужног света или бивствовања  могућа само у једном надбивствујућем, надсветском Богу.

 

детаљније

О Новаковић Томиславу

Томислав Новаковић јe дипломирао филозофију  на Филозофском факултету у Београду. Живи и ствара u Чачку као самостални филозоф.

више о аутору

Филозофија дана

Окрет дужи даје кружницу са свим тачкама подједнако удаљеним од центра, а љубав ка Богу и ближњем, царство Божије унутра у нама, подједнако удаљено од сваког срца људског.

 

Томислав Новаковић

Видео дана