Tomislav Novaković filozof

Petak | 19. Avgust 2022.

Tomislav Novakovic

Šeling

Šeling, Niče, Hajdeger i prvo izdanje Kritike čistog uma

Šeling, Niče, Hajdeger i prvo izdanje Kritike čistog uma

Šeling
Objavljeno: 15. April 2015.

Iako Šeling tvrdi da je Kritika moći suđenja najbolje Kantovo delo, on ne insistira na prvom izdanju Kritike čistog uma, u kome je uobrazilja, pre razuma i čula osnovna moć ljudske duše, iako je  očigledno da on upravo iz tog „šinjela“ subjektivno-objektivne uobrazilje apsolutizuje umetnost a Niče proglašava za najsavršeniji vid volje za moć i pozni Hajdeger tvrdi da je poetska reč, kazivanje ne samo  "govor bivstvovanja", nego ono prvostepeno bivstvovanje...

detaljnije

O Kantovoj i Šelingovoj kritici ontološkog dokaza

O Kantovoj i Šelingovoj kritici ontološkog dokaza

Šeling
Objavljeno: 09. Novembar 2014.

Iako Kant tvrdi da se  tek iz spoljašnjeg opažaja razlikuju “stvarni od zamišljenih talira“, on slično Dekartu, već iz praosnovnog Ja mislim, nezavisno od opažaja,  nekritički podrazumeva Ja postojim!...Kada Šeling tvrdi da se Bog i nužno egzistirajuće biće ne mogu izjednačiti on uopšte ne kaže šta podrazumeva pod nužno egzistirajućim bićem. On je , svakako, dužan da pokaže na čemu (logički ili ontološki) utemeljuje tu (svoju) "nužnost",  koju odriče Bogu...!

detaljnije

Šelingov Bog kao gospodar bića

Šelingov Bog kao gospodar bića

Šeling
Objavljeno: 04. Novembar 2014.

Ako je Bog gospodar svakog bića i samog bivstvovanja, on je, po Šelingu, mnogo pre apsolutna mogućnost, nego savršeno, večno biće, stvarnost… Samo kao nadbivstven, nadsvetski on creacio ex nihilo – stvara biće ili svet... Ipak, ako je  Bog pre bića i sveta, on je i  pre te relacije suštinskog gospodarenja. Nikakva drugost fiktivne materije, „pukog“ bivstvovanja ne može biti u Bogu, stajati naspram Boga, nego je drugost svakog mogućeg–stvarnog–nužnog sveta ili bivstvovanja  moguća samo po jednom nadbivstvujućem, nadsvetskom Bogu.

 

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Iako je autoritet oca pisana reč, živa reč je "majka" koja "vaspitava" i "odgaja" jezik jednog naroda i zato se kaže: maternji jezik.

Živi govor licem k licu je suština jezika i ne može ga zameniti nikakva posredna komunikacija.

Žive slike postoje pre sve geometrije, žive melodije pre sve aritmetike, živo mišljenje pre sve logike, živi govor pre sve gramatike...

Tek kada se stavi brana površnom govoru jednoznačnih ("jednosmernih") reči i u dubokoj reci žive reči ukrste sva različita, suprotna značenja, iz prvostepenih rodnih reči se shvataju sva drugostepena, trećestepena značenja reči ...

Samo u najjačoj matici, slivu čitavog jezika taj čisti od početka do kraja isti tok, istočnik ima snagu i dubinu reke žive reči da u duhovnoj „centrali” celovite netafizike jezika pokrene “turbinu prvobitnog govora istine”, 

  Tomislav Novaković

Видео дана