Томислав Новаковић филозоф

Среда | 21. Фебруар 2018.

Tomislav Novakovic

Метафизика језика

О просветљујућем доживљају

О просветљујућем доживљају

Метафизика језика
Објављено: 09. Новембар 2014.

Просветљујући доживљај је временски коначан, али је тај бљесак духа у нама на неки начин  бесконачан. Јак доживљај може бити пресудан за човека или народ без обзира да ли је добар или лош. Такваа визија често иницира ново научно, политичко или уметничко догађање. Човек много пре из свеобухватног доживљаја достиже физичко-метафизичко једно, него из  појмовног сазнања.

детаљније

Метафизика језика – избор

Метафизика језика – избор

Метафизика језика
Објављено: 09. Новембар 2014.

Човек стално води разговор са собом и другима, са прошлошћу, будућношћу... Ја је говорно Ја, а свест говорна свест. За значење и најмање речи претпоставља се жива говорна свест и целовита метафизика језика; пре Ја мислим и свих закона, категорија логике једна иста властитост и Ја говорим, старије категорије језика; пре сваког имена, појма, име само по себи.

 

 


детаљније

Метафизика српског језика

Метафизика српског језика

Метафизика језика
Објављено: 08. Новембар 2014.

Иако су слова А и Е први самогласници, у српском језику ни једна реч не почиње са тим словима, већ у најбитнијим речима: Ја, Јако, Јасно, Јавно, Јаје, Јесам, Јести, Јесте, јесам.  Језик, Језгро, Једе, Је.е, Једнако, Једно, Један...увек стоји Ј испред А и Е.


 

детаљније

Свето име, света реч

Свето име, света реч

Метафизика језика
Објављено: 07. Новембар 2014.

Човек има прво духовно име и њега све духовно имање... Тајна речи је тајна имена, а тајна имена свето име, име само по себи... Звање духом светог имена је суштинско звање (и знање) човека...

детаљније

О Новаковић Томиславу

Томислав Новаковић јe дипломирао филозофију  на Филозофском факултету у Београду. Живи и ствара u Чачку као самостални филозоф.

више о аутору

Филозофија дана

Када нестану сви квалитети, модалитети континуума простора–времена–материје–енергије физике, не важе ни општи и нужни квантитативни односи математике, него се сa сингуларитетом пре простора, времена, сваког облика материје, eнергије астрофизике, или случајношћу неодређеношћу квантне физике скаче, у надматематичку creatio ex nihilo стварајућу слободу старије метафизике!

 

Томислав Новаковић

Видео дана