Томислав Новаковић филозоф

Четвртак | 07. Јул 2022.

Tomislav Novakovic

Књиге

Чисто Ја и Атомика Кантове Критике чистог ума/ Начела практичне логике

Цена: 1,500 динара

На 1000 страна у десет  целина и сто различитих тема даје се до сада најсвеобухватније преиспитивање Критике чистог ума, свакако једне од најутицајнијих књига светске филозофије. И аутор то своје темељнo микроаналитичко истраживање назива: Атомика...И суштински допринос ове књиге јесте што аутор на трагу Кантове критике у чистој вољи и једној слободној властитости утемељује и теоријску и практичну филозофију, проналази јединствено научнотехничко, економско, правно, религиозно, уметничко, политичко упориште, прибежиште за данашњег, будућег човека,  данашњу-будућу заједницу...Огромна дисциплинованост и продор до најзамршенијих места која отварају недоумице допустила је да се у овој књизи може и уживати,  али, свакако, не само уз претходно прибављено знање него и поприлично велико стрпљење... Са овом књигом смо добили сјајно филозофско дело, какво немају ни неки народи са много дужом филозофском традицијом ...

Извод из приказа Политика, 12 март 2011. год

др Александар Петровић


Етика и Политика

Цена: 400 динара.

 

Данас је поларитет етике и политике толико велики да се скоро пориче свака  веза између њих... Свакако да не би требало да буде тако. Зар политичари, који су изабрани у законодавну или извршну власт, нису преузели обавезу да доносе законе и воде рачуна да се исти спроводе, односно  да политику што више приближе етици, а не да се од ње још више одвоје? У архитектоници међуљудских односа статика у темељу државе је етика, закони стубови свих институција, док је динамика практична способност политике... Филозофија има велику одговорност да тај однос преиспитује на највишем нивоу и у то разматрање укључи све друштвене и природне науке, јер се тај проблем директно и индиректно односи на све њих. Због тога ова студија води дијалог са два најразличитија схватања морала – Кантовим деонтолошким моралом, где политика не излази из оквира етике и Миловим емпиријским моралом, који  своју утилитаристичку етику изводи из првостепеног интереса и своди je на политику –  покушавајући да премости јаз између њих.

 


О Новаковић Томиславу

Томислав Новаковић јe дипломирао филозофију  на Филозофском факултету у Београду. Живи и ствара у Чачку као самостални филозоф.

више о аутору

Филозофија дана

Ако је "хиперморално", "хиперсоцијално" начело "сви за једног, један за све" присутно већ у јединству честица у атому, или атома у сваком молекулу неживог, а камоли у органским молекулима или вези органела у ћелији, ћелија у органу, органа у организму сваке јединке, врсте живог, "себични ген "борбе за опстанак који селектује најјаче јединке, врсте не може се никако апсолутизовати као једна фундаментална теорија.
Суштинско питање је много пре: како и зашто се огроман број сличних и различитих органских молекула, органела састављају у ћелије, ћелије у подоргане, органи у чула и удове тела и са стотине и хиљаде најразличитих функција у организмима свакe јединке или врсте!?

 

  Томислав Новаковић

Видео дана