Томислав Новаковић филозоф

Среда | 21. Фебруар 2018.

Tomislav Novakovic

Практична филозофија

Homo homini lupus est и  homo homini homo est

Homo homini lupus est и homo homini homo est

Практична филозофија
Објављено: 05. Фебруар 2015.

Ако важи homo homini lupus est, онда је природни закон за одржањем јединке, врсте, првостепен. Ако важи homo homini homo est, онда слободна воља душе у првостепеном чину добра стоји испред закона природе, нужности одржања, док се активна праведност  утемељује као одбрана од зла када је нарушено првостепено добро. У оба случаја морални закон  не може  бити првостепена суштина човекова него само нешто изведено.

детаљније

Једна слободна властитост

Једна слободна властитост

Практична филозофија
Објављено: 09. Новембар 2014.

Када се пита: шта је човек, ту се неким „потпуно познатим“ или више познатим појмом, бићем објашњава потпуно “непознат“, или “мање познат“, појам "човека"?! Опет, која су то несумњива сазнања, потпуно поуздане истине, самоочигледне ствари?  Постоји ли таква знања, такве ствари?... Поред тога, заборавља да је веза субјекта и предиката свим појмовима, судовима појавног сазнања могућа само из једне синтетички најстарије (Ја=Ја) исте властитости!

 

детаљније

Геополитика и филозофија

Геополитика и филозофија

Практична филозофија
Објављено: 07. Новембар 2014.

Као што се не може само из појединачних опажаја, или делимичних судова достићи целовита идеја, тако се не може по геостратегијском положају једне државе схватити дух њеног народа. Сасвим обрнуто, један народ прво властитом филозофијом мора схватити ко је, зашто је ту и коју духовну, економску, политичку улогу има међу другим народима.

детаљније

Филозофија и политика

Филозофија и политика

Практична филозофија
Објављено: 07. Новембар 2014.

Као што се види својим очима, чује својим ушима, мирише својим носем, једе својим устима … додирује својим рукама, осећа својим срцем, говори својим језиком, тако сваки  човек и народ морају мислити својом главом

детаљније

О Новаковић Томиславу

Томислав Новаковић јe дипломирао филозофију  на Филозофском факултету у Београду. Живи и ствара u Чачку као самостални филозоф.

више о аутору

Филозофија дана

Када нестану сви квалитети, модалитети континуума простора–времена–материје–енергије физике, не важе ни општи и нужни квантитативни односи математике, него се сa сингуларитетом пре простора, времена, сваког облика материје, eнергије астрофизике, или случајношћу неодређеношћу квантне физике скаче, у надматематичку creatio ex nihilo стварајућу слободу старије метафизике!

 

Томислав Новаковић

Видео дана