Tomislav Novaković filozof

Četvrtak | 28. Septembar 2023.

Tomislav Novakovic

Praktična filozofija

Karakter je naša sudbina

Karakter je naša sudbina

Praktična filozofija
Objavljeno: 28. Oktobar 2020.

Kao što karakternim jedinstvom slobodne: misli, reči, odluke i dela čovek drži sudbinu u svojim rukama, tako i narod karakternim jedinstvom svoje izborne volje, koja slobodno postavlja i smenjuje najviše predstavnike svake posebne sfere: zakonodavne, sudske, izvršne i informativne vlasti, drži sudbinu u svojim rukama...

detaljnije

Blagodarje: Mudrost koja nam je potrebna

Blagodarje: Mudrost koja nam je potrebna

Praktična filozofija
Objavljeno: 19. Avgust 2020.

Samo kad voli i govori istinu čovek izlazi iz granica svojih očiju, svoga razuma i vidi drugog čoveka, drugu ličnost. Istina je miris, večni duhovni sveštenik koji budi, uzbuđuje srce, dušu, telo, osvećuje za ukus ljubavi, a ljubav onaj večni car u čistom srcu iz carstva nebeskog, Bog sam...

detaljnije

Homo homini lupus est i  homo homini homo est

Homo homini lupus est i homo homini homo est

Praktična filozofija
Objavljeno: 05. Februar 2015.

Ako važi homo homini lupus est, onda je prirodni zakon za održanjem jedinke, vrste, prvostepen. Ako važi homo homini homo est, onda slobodna volja duše u prvostepenom činu dobra stoji ispred zakona prirode, nužnosti održanja, a aktivna pravednost  utemeljuje kao odbrana od zla kada je narušeno prvostepeno dobro. U oba slučaja moralni zakon  nije prvostepena suština čovekova nego nešto izvedeno.

detaljnije

Jedna slobodna vlastitost

Jedna slobodna vlastitost

Praktična filozofija
Objavljeno: 09. Novembar 2014.

Pitanje: šta je čovek, pretpostavlja da se sa nekim „potpuno poznatim“ ili više poznatim pojmom, bićem može objasniti potpuno “nepoznat“, ili “manje poznat“, pojam "čoveka"?! Opet, koja su to nesumnjiva saznanja, potpuno pouzdane istine, samoočigledne stvari?  Postoji li takva znanja, takve stvari?... Pored toga, zaboravlja da je veza subjekta i predikata svim pojmovima, sudovima pojavnog saznanja moguća samo iz jedne sintetički najstarije (Ja=Ja) iste vlastitosti!

 

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Prirodna nauka koristi logiku kada opštim i nužnim zakonima objašnjava red, poredak sveta, a bilo kakav kosmički um, logos, za celovito jedinstvo materije–energije, po definiciji „objektivne“ nauke, isključuje već na početku!

Bez obzira što ne prihvata nikakav prauzrok izvan same prirode, da bi nauka uopšte bila nauka, ona neki neki jedinstveni logos mikro-makro sveta mora predočiti.

Ne radi se samo o tome da se našem objašnjavanju sveta ima pravo prigovoriti da je "antropocentrično", nego da li se bez neke (bilo kakve) jedinstvene logike za svu materiju–energiju–prostor–vreme–brzinu, sve oblike makro, mikro sveta, uopšte nešto suštinski  objašnjava!

Ako čovek (bilo koji živi stvor) ima (neku) „glavu“, zašto je ne bi imala i sva mikro-makrokosmička priroda u svakom svom delu, kao stvarajuće znanje po kome svaka stvar ili biće jeste to što jeste.

 

 Tomislav Novaković

Видео дана