Tomislav Novaković filozof

Nedelja | 24. Oktobar 2021.

Tomislav Novakovic

Knjige

Čisto Ja i Atomika Kantove Kritike čistog uma/ Načela praktične logike

Cena: 1,500 dinara

Na 1000 strana u deset  celina i sto različitih tema daje se do sada najsveobuhvatnije preispitivanje Kritike čistog uma, svakako jedne od najuticajnijih knjiga svetske filozofije. I autor to svoje temeljno mikroanalitičko istraživanje naziva: Atomika...I suštinski doprinos ove knjige jeste što autor na tragu Kantove kritike u čistoj volji i jednoj slobodnoj vlastitosti utemeljuje i teorijsku i praktičnu filozofiju, pronalazi jedinstveno naučnotehničko, ekonomsko, pravno, religiozno, umetničko, političko uporište, pribežište za današnjeg, budućeg čoveka,  današnju-buduću zajednicu...Ogromna disciplinovanost i prodor do najzamršenijih mesta koja otvaraju nedoumice dopustila je da se u ovoj knjizi može i uživati,  ali, svakako, ne samo uz prethodno pribavljeno znanje nego i poprilično veliko strpljenje... Sa ovom knjigom smo dobili sjajno filozofsko delo, kakvo nemaju ni neki narodi sa mnogo dužom filozofskom tradicijom ...

Izvod iz prikaza Politika, 12 mart 2011. god

dr Aleksandar Petrović


Etika i Politika

Cena: 400 dinara.

 

Danas je polaritet etike i politike toliko veliki da se skoro poriče svaka  veza između njih... Svakako da ne bi trebalo da bude tako. Zar političari, koji su izabrani u zakonodavnu ili izvršnu vlast, nisu preuzeli obavezu da donose zakone i vode računa da se isti sprovode, odnosno  da politiku što više približe etici, a ne da se od nje još više odvoje? U arhitektonici međuljudskih odnosa statika u temelju države je etika, zakoni stubovi svih institucija, dok je dinamika praktična sposobnost politike... Filozofija ima veliku odgovornost da taj odnos preispituje na najvišem nivou i u to razmatranje uključi sve društvene i prirodne nauke, jer se taj problem direktno i indirektno odnosi na sve njih. Zbog toga ova studija vodi dijalog sa dva najrazličitija shvatanja morala – Kantovim deontološkim moralom, gde politika ne izlazi iz okvira etike i Milovim empirijskim moralom, koji  svoju utilitarističku etiku izvodi iz prvostepenog interesa i svodi je na politiku –  pokušavajući da premosti jaz između njih.

 


O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Sve je prošlo i buduće stvarno kroz (neko tada) večno sada a vremena kao prolaznog toka i nema.

Iako čovek ima sedmice, mesece, godine, on živi život kroz dan

Mnogo je pre život stvarni dan, nego prošli-budući dani, meseci, godine – stvarni život!

Po  srcu je dete, po čulnosti mladić, po razumu zreo čovekpo mudrosti starac kroz sve vreme života, svaki prošli, budući dan!

  

Tomislav Novaković

Видео дана