Томислав Новаковић филозоф

Уторак | 17. Мај 2022.

Tomislav Novakovic

Слобода језичког духа Валтера Бенјамина

Аутор: Томислав Новаковић

По Валтеру Бенјамиму, са првобитним "грехом језичког духа" Адамов говор је изгубио везу именовања и сазнања са Божијом стварајућом речи, с којом је исказивао суштину ствари са плодом познања добра и зла потонуо у неодређене односе између ствари...  Међутим, суштински "грех језичког духа"  се не може никако приписати Адаму него нечистом духу, који је "лажа и отац лажи и крвник људски од почетка" и који првостепеним "грехом језичког духа" злим речима, лажним духом хули на име Божијe, најсветије лице Духа Светог, због чега и заслужује паклени суд.

 

Слобода језичког духа Валтера Бенјамина

 

"У почетку створи Господ Бог небо и земљу".[1] а  човека тек на крају "од праха земаљскога, и дуну му у нос дух животни; и поста човјек душа жива".[2]

 

Валтер Бенјамин[3] се пита: Зашто Господ Бог не ствара и човека већ на почетку,  као сво небо и земљу, по својој речи,  већ посебно из праха земаљског?

По њему:  "Бог није створио човека из речи и није га именовао... да га подреди језику, већ је у човеку... ослободио свој језик који је њему служио као медијум стварања".[4]

Како је све створено из Божије речи, тa стварајућа снага речи, с којом га је Господ Бог оживео након стварања од земље, омогућава да и сам на неки начин учествује у стварању...

Да се слободним језичким духом уздиже над материјалном природом,  господари земљом, осталом живом природом ...

"Божанска творевина завршава се тиме што ствари добијају име од човека".[5]

Свакако, то човеково "мало стварање" није Божије (ex nihilo),  него је наше сазнање, именовање само одраз Божијег свезнајућег имена и Божије стварајуће речи...

Човеково "стваралаштво, ослобођено Божанске актуелности, постало је сазнање. Човек је сазнавалац истог језика у којем је Бог творац."[6]

Када Адам праименовањем неартикулисане шумове и звукове живих и неживих бића, гласове животиња или безгласан говор ствари артикулисананим гласовима преводи у живе речи језика он по слободи језичког духа из Божијег најсветијег имена и Божије стварајуће речи сазнаје вечну суштину сваке животиње, биљке, живе, неживе ствари коју именује...

"Тиме што прима нем безимен језик ствари и преводи их у гласовни облик имена — човек решава овај задатак. Он би био нерешив да човеков језик имена и безимени језик ствари нису сродни у Богу..."[7]

 

ЈЕЗИК И ИМЕ

 

Свака реч је именовање некога или нечега, а најстарије име је "језик језика"[8] из кога све речи тек имају своје значење.

"Сав људски језик је само рефлекс речи у имену".[9]

Познање по имену је старије од знања по појму.

Не само да је онај ко именује све ствари, бића старији од њихових имена, него се из најстаријег имена тек "језик... саопштава сам себи ... у својој апсолутној целини," [10] ... свака реч живог језика по слободи језичког духа разговара са сваком другом речју...

"Апсолутни однос имена према сазнању постоји само у Богу, само тамо је име, будући да је потпуно истоветно са стваралачком речју, чист медијум сазнања."[11] " 

Само у најприснијем звању, познању властитог имена остаје најскривенија духовна веза човека са Богом и другим човеком...

"Властито име је заједница човека са стваралачком речју Бога." [12]

Иако има доста људи са истим именом, нико не мисли да је његово име нешто спољашње него, напротив, најунутрашњији ослонац сваке његове: мисли, речи, осећаја, одлуке, дела с којим потврђује властиту личност.

"Теорија властитог имена јесте теорија о граници између коначног и бесконачног језика." [13]

Духовно име је оно најнематеријалније у материјалном животу човека, одакле прима живи дух.

Властито име наше коначно знање води духовном безмерју Божијег звања, познања.

 

СВЕТО ИМЕ, СВЕТА РЕЧ

 

Тајна речи је тајна имена, а тајна имена, име по себи, које зове духом све речи језика и зна све знакове знања...

И као што се нико не зна само по речи "човек", већ по његовом властитом имену, тако ни Бог  по речи Бог, него кроз највише звање, знање његовог Светог имена.

Звање духом Светог имена Божијег је највише звање (и знање) човека.

Свето име, име по себи не може се свести на друге речи и друга имена, него се све речи и сва имена схватају по светом имену, имену по себи!

Свето име зове живим духом свако друго име, познаје све њихове највластитије: мисли, речи, осећаје, дела...

Из Божијег имена исходи Дух истине и свето знање, познање.

У Светом имену реч је једно са делом, Божије: „Нека буде ... и би. 

 

ГРЕХ ЈЕЗИЧКОГ ДУХА 


По Бенјамину "језик у рају [је] био потпуно спознајан".[14]

Ипак, након човековог пада познање сваке речи живог језика из светог имена свих имена ни у јединственом језику (пре вавилонске куле) није више било једно са суштином ствари.

Са "грехом језичког духа" Адамов говор је изгубио најунутрашњије јединство свега именовања и сазнања са Божијом стварајућом речи, с којом је исказивао суштину ствари и са судом између добра и зла пао у нејасне и неодређене односе између ствари...

Добро и зло нису, по њему, створени из Божије стварајуће речи нити су суштине задате именовањем, већ је то "сазнање на које наводи змија... о томе шта је добро а шта зло... нестваралачко подражавање стваралачке речи".[15] 

"Добро и зло, наиме, налазе се као нешто што се не може именовати, као нешто безимено, изван језика имена...[као].. апстрактни језички елементи ...укорењени ... у речи која осуђује, у пресуди...У греху је човек напустио непосредност у саопштавању конкретног, напустио име, и пао у провалију посредности сваког саопштавања речи као средства, сујетне речи, у провалију брбљања" [16]

Говор више не именује и не сазнаје из Божије стварајуће речи суштину ствари, већ са двоструким јестеније раздваја од суштине ствари.

"Доиста постоји истоветност између речи која по обећању змије спознаје добро и зло, и између речи која саопштава нешто спољашње".[17]

 

ДА ЛИ ЈЕ АДАМОВ ПАД "ГРЕХ ЈЕЗИЧКИ ДУХА"?

 

"И запријети Господ Бог човјеку говорећи: једи слободно са свакога дрвета у врту;Али с дрвета од знања добра и зла, с њега не једи; јер у који дан окусиш с њега, умријећеш".[18]

 

Никако се не може рећи, то што тврди Бенјамин,  да је Адамов пад "грех језичког духа", с којим је говор изгубио првобитно именовања и сазнања суштине ствари и са "нестваралачким подражавањем Божије стварајуће речи", просуђивањем између добра и зла, потонуо у привид између ствари.

Првостепени "грех језичког духа" се не може никако приписати Адаму (иако је такав грех могућ касније и код човека), већ нечистом духу, који управо јесте то што јесте, "лажа и отац лажи... крвник људски од почетка"  дух преваре, лукавства – што хули на име Божијеи најсветије лице Духа Светог, што се једино не опрашта и зато заслужује паклени суд.

Једно је празан говор, када реч нема слободу језичког духа да именовањем и сазнањем изражава суштину човека и суштину ствари, већ је само "сујетно брбљање" о привидним односима између људи и између ствари...

Друго је лажна, зла реч против суштине човека и суштине саме ствари...

А сасвим треће свесно изговорена реч духовног бића (Луцифера и све његове војске) против најсветије речи Божије, лаж против Духа истине, хула на најсветије име и лице Божије кроз рачвасти змијски језик, где се ни реч не опрашта и која заслужује вечну смрт...

Да се првостепени "грех језичког духа" може приписати човеку од почетка, то би био његов неопростив грех и заувек вечни суд, суштинска, духовна смрт

Али није тако. Адаму је речено: " у који дан окусиш плода са дрвета знања добра од зла, умрећеш".

Ако након истеривања из раја живи још 930 година, тај дан његове смрти се, очигледно, не односи на физичку смрт (задњи издах и одвајање душе од тела), него на духовну смрт.

То јест, прва је смрт, духовна смрт, одвајање душе од духа Божијег, с којом Адам губи јединство даха са духом (душе са Божијим духом), благослов вечног живота и постаје смртан.

Друга одвајање душе од тела задњим издахом (физичка смрт).

Трећа распад тела...

Ипак, то никако није, из нечистог духа лажи, лукавства највиших духовних бића јасна и отворена хула наспрам Духа истине и суштинског, вечног живота, па зато ни суштинска вечна смрт, него наспрам благословљеног вечног живота Адама и Еве у рају у јединства даха са духом и срца са љубављу, са првим грехом прво прекид везе даха са Божијим духом и срца са љубављу за којима следи коначни земаљски живот "у зноју лица свог" и на крају физичка смрт...

А суштинска, духовна смрт, није само непослушношћу Богу губитак благослова вечног живота и коначни, смртни живот (као код човека), већ кроз свесно и отворено супротстављање Богу некадашњег духовног бића највише светлости (Луцифера и све његове војске), неопростиву хула на име Божије (најсветије лице) Духа Светог управо онај првостепени "грех језичког духа" , са којима долази потпуни суноврат у таму, бездан, паклену муку, огањ вечита смрт.

Духовна бића не зависе од јела, пића, одеће, куће... и  њихова осећања су потпуно истоветна са њиховим духом.

Како је њихов језик духовне природе и њихов грех језика је неопростив, суштинске, духовне природе...

 

САЗНАЊЕ,  ИМЕНОВАЊЕ ИЗ ПРВОБИТНОГ ЈЕЗИКА И ПОЗНАЊЕ ИЗ СВЕТЕ РЕЧИ, ИМЕНА ЗА ТЕЛО, ДУШУ, ДУХ

 

По Бенјамину и физичка и душевна страна човека (једења, пијења, осећања) служе слободи језичког духа.

Смисао човека у рају је да "потпуно спознајним рајским језиком именује и сазнаје ствари којих је Бог творац."

Адам је пре греха, вероватно,  са једењем рајских плодова имао истовремено и неко откривање, откровење.

Са биљкама разговарао на нивоу сна, са животињама скоро као сада са људима, са Евом имао највише, најдубље телесно-душевно-духовно познање од Бога за све-једно, једно-све.

А кроз плодове са Дрвета живота највише откривање, откровење од Бога и разговор са вишим бићима.

Ипак, не може се рећи да је физичка и душевна страна језика у рају служила првенствено духовној страни сазнања и именовања већ створеног света.

Адамово откривање, окровење једењем рајских плодова много је пре  било целовито физичко, душевно, духовно познање него речима језика појединачно, посебно, опште сазнање.

Божије најсветије звање, знање човека и Адамово  звање, знање светог имена Божијег је старије од сваког Адамовог именовања, сазнања из првобитног језичког духа.

Он није јео плодове у врту што је створен од земље, него је створен од земље и постављен у изабрани врт, да би мирисом истине и укусом љубави са Дрвета живота (и осталих рајских плодова) јео Божије надумно јесте!

Адамова суштина је једемска, он једе из своје суштине; ј(едемски) врт је сврха стварања земље уз небо, мирисно-укусног рајског средишта за првог човека, жену од почетка. 

Тај мирис истине и укус љубави са Дрвета живота (и других родних дрвета у рају) засићавао је и њихово тело и душу и дух...

Иначе, зашто је уопште створена земља (са небом) и од ње све биљке, животиње и поред духовних бића (којима није потребна храна и пиће ни поларитет за множење) на крају човек са телом од земље и жена као други пол, из његовог ребра?

Адам је створен од праха земаљског, а не само по речи да се мирисом истине и укусом љубави са Дрвета живота ј(едемског) врта утемељи од најнижег до највишег веза тела са душом и душе са духом, човека са Богом, и земаљски, веза земље с небом, телесног, земаљског живот са небеским, духовним животом...

 

ТРОСТРУКОСТ ЈЕЗИКА

 

Језик (човека и народа) има троструку: физичку, душевну, и духовну природу.

Са њим се једе и пије, изражавају осећања и говори, саопштавају духовне ствари.

Кроз тај ватрени сувишак срца из тела, душе, духа човек љуби и говори истину...

То је кроз десни, зубе (најтврђе) и језик, најмекше укусно једно за све кости, месо, она кључна веза кроз раме, руку, мишицу за све мишиће, мисли, осећаје, мишљење...

Врата у врату, говору, гласу ка глави из свете речи окрет унапред одозго изнутра са десне стране, закључак, кључ за тело и дух.

Мирисом истине и укусом љубави најјачи осећај, осећање, сећање једемског, едемског врта са Дрвета живота; савршена с врха сврха унапред од  краја, из раја... завршна вршидба, круна смисла...

Са плодом Дрвета знања добра од зла Адам губи онај најсавршенији спољашњи, унутрашњи једемски, едемски мирис истине и укус љубави са Дрвета живота и свих других рајских дрвета за Божије јесте.

Прво надумно једноћу укуса љубави срца, душе, тела, даха са Божијим духом, па слободе језичког духа прапочетно именовање и сазнање вечне суштине сваке ствари из Божије стварајуће речи.

Међутим иако се се језиком једе и пије, говори и љуби... споразумевају људи и народи, а говором знакова чак и различите врсте живих бића, језиком се такође и лаже, обмањује, дволичи...

Тајна да нас змија уједа, што смо јој дали (укус), "зуб".

Та сила змијског угриза, отровног зуба мржње који трује срце, душу, убија тело је, заправо, она отета снага првобитног мириса истине и укуса љубави који телом, душом, духом једе Божије јесте.

Животиња има реп а змија је сам реп и отровни зуб. 

Опаснији је у срцу лукави језик лажи, лукавства него отровни зуб зла, мржње.

Отровни зуб зла, мржње убија тело, а лажна, мисао мисао, реч трује дух човека и народа и усмрћује сва поколења...

Мирис истине враћа свету једноћу духа, укус љубави свету једноћу срца, завет чисте душе и тела, земаљског живота са небеског животом...

Најприсније звање по имену другог човека и познање најсветијег имена Божијег, је пре сваког појмовног знања, једини неподељени језик по суштини ствари за тело, душу, дух.

Речи Христове су плодови са дрвета живота за Адама у сваком човеку пре греха каквог га је Бог створио удахнувши му дух.

Познање из свете речи дубоког питања, одговора за све наше мисли, осећаје, одлуке, дела...

Улице истине из вечног живота за духовно сретање лицем к лицу;  буђење, устајање из будућег вечног – Васкрс.

Божије јело, пиће, плод, одећа, кућа, врата, пут.... у једино могућем савршено схватљивом, доследном, вечном смислу.

 

СВЕТО ЈЕДОСМО, ПИСМО

 

Једно је отворено супротстављање нечистог духа Богу, неопростива хула на најсветије име и лице Божијем, свесна лаж (ђаво је "лажа и отац лажи") која гуши, дави тело, душу... за којом иде и скривено и откривено мржња, зло, свако крвништво према човеку...

Друго је човекова непослушност светој речи, Божијој заповести.

А тек треће празан говор, јалова реч, сујетно брбљање...Зато ће"за сваку празну реч коју рекну људи дати одговор у дан страшног суда. Јер ћеш се својим речима оправдати и својим ћеш се речима осудити."[19] Празна реч је празна мисао и празан сећај, који не засићују тело, душу, дух.

Адамов грех, кроз угриз забрањеног плода са Дрвета знања добра и зла је прво грех воље (непослушност Божијој речи) па кроз грех мириса и укуса (тела, душе, духа) грех језика.

Кроз троструки  (духовни, душевни и физички) пад мириса и укуса, трострука: духовна, душевна и физичка смрт.

Прво одвојеност даха од духа Божијег (духовна смрт), па душе од тела (физичка смрт) па на крају и распад свих делова тела, раздвајањем од живог и неживог света, одвојеност свих људи кроз сва места, времена.

Без мириса истине нема јединства мисли, без укуса љубави јединства осећања, свих жеља, потреба душе и тела...

Лаж дели дух, мржња срце, неверство тело...

Истина враћа свету једноћу духа, љубав свету једноћу срца, завет чисте душе, тела, човека са Богом, земаљског, смртног живота са небеским, вечним животом...

Као што све ћелије, органи, по начелу: сви за у једног, један за све, сједињују у телу за живот, тако се у љубави ка Богу и  ближњем сви људи  у завету вере из прошлог–будућег времена у безгрешном телу, крви у крсту сједињују  за вечни живот...

Око оног који савршено види истину је више своје него властито које је не види, или види погрешно, исто као и туђе савршено ухо или мирис, укус, истинита рука, сваки уд, мисао, одлука, реч...

Тек кроз оног који види, чује, осећа, мисли, говори истину, дела, живи по вечном животу, се истински види, чује, осећа, мисли, говори, дела, живи...

"Ја дођох на суд на овај свет, да виде који не виде и који виде да постану слепи"[20]... "Слијепи прогледају, хроми ходе, губави чисте се и глухи чују, мртви устају, сиромашнима проповеда се јеванљеље". [21]

То што се Адам ствара од праха земаљског и оживљује духом Божијим а не директно по речи Божијој, значи да се сви људи из сваког прошлог–будућег места, времена у љубави ка Богу и љубави ка ближњем састављени у Духу истине за вечни живот као што су (без Духа истине и љубави ка Богу и ближњем) кроз троструку, духовну, душевну и физичку смрт одвојени од Бога и једни од других.

Наспрам троструке грешности и троструке смрти, пасхално клање за из зла, лажи излазак, у новом Адаму троструки завет духа, душе, тела за искупљење и васкрсење.

Окршај, укрштање са свим грехом, злом за јединство духа са душом, душе са телом, Бога са човеком, и човека са Богом и другим човеком, земље са небом, земаљског са вечним животом.

Свето једно једосмо (јесмо) и упијамо истину, писмо (писмо) за исцељење духа, душе и тела...

Прво крштењем завет душе са духом Божијим, па труд труднице душе у испуњењу свете речи семена у телу материци за друго за вечност духовно рођење.

Бог је отац, душа мајка, која заветом крштења из семена свете речи узраста као трудница у труду вере у телу материци до другог духовног човека "у висини и мери лакта Христова" за вечни живот...-

Човек се тек родио када је духовној круни, ореолу родио за вечност,  у љубави (ка Богу и ближњем), сазрео за царство небеско, родио духовни род који се заувек може јести...

Мирисом истине Духа Светог и укусом љубави  сабирање, бирање брање од Бога од сваког човека, народа за изабране, окршај, укрштање, крст за небеско тело, род.

 

 

Овај критички дијалог са Валтером Бенјамином је део ширег рада: Метафизика језика са овог сајта www.filozof.rs

 

[1] Свето писмо  Старога и Новога завјета, 1 Мој. 1. 1.

[2] Исто, 1 Мој. 2. 7.

[3] Валтер Бенјамин (1892-1940.) је био немачко-јеврејски филозоф, критичар културе и есејиста, чије идеје комбинују филозофију, књижевност и јеврејски мистицизам. У његове најпознатије радове спада есеј: "О језику уопште и језику човека" у коме Божију стварајућу реч и најличније име супротставља безличном, безименом филозофском појму.

 [4]Walter Benjamin, Eseji, Nolit, Beograd, 1974: O Jeziku uopštе i o jeziku ljudi, стр. 37.

[5] Исто, стр. 33.

[6] Исто, 38.

[7] Исто, 40.

[8] Исто, 33.

[9] Исто, 38.

[10] Исто, 33.

[11] Исто, 38.

[12] Исто 33.

[13] Исто, 37.

[14] Исто, стр. 41

[15] Исто, 42

[16] Исто, 42

[17] Исто, 41.

[18] Свето писмо  Старога и Новога завјета,  Мат. 12. 36-37.

[19 ]Исто, 1 Мој. 2. 17.

[20] Исто,  Јов. 9. 39.

[21] Исто, Мат. 11, 5.


 

О Новаковић Томиславу

Томислав Новаковић јe дипломирао филозофију  на Филозофском факултету у Београду. Живи и ствара у Чачку као самостални филозоф.

више о аутору

Филозофија дана

Не ради се само о томе да се нашем објашњавању света има право приговорити да је "антропоцентрично", него да ли се без неке (било какве) јединствене логике за сву материју–енергију–простор–време–брзину, све облике макро, микро света, уопште нешто суштински  објашњава!

Ако човек (било који живи створ) има (неку) „главу“, зашто је не би имала и сва микро-макрокосмичка природа у сваком свом делу, као стварајуће знање по коме свака ствар или биће јесте то што јесте.

  

Томислав Новаковић

Видео дана