Томислав Новаковић филозоф

Петак | 23. Март 2018.

Tomislav Novakovic

Метафизика језика

Метафизика језика

Метафизика језика

Метафизика језика
Објављено: 21. Новембар 2014.

Човек стално води разговор са собом и другима, са прошлошћу, будућношћу... Ја је говорно Ја, а свест говорна свест. За значење и најмање речи претпоставља се жива говорна свест и целовита метафизика језика; пре Ја мислим и свих закона, категорија логике једна иста властитост и Ја говорим, старије категорије језика; пре сваког имена, појма, име само по себи.

детаљније

О просветљујућем доживљају

О просветљујућем доживљају

Метафизика језика
Објављено: 09. Новембар 2014.

Просветљујући доживљај је временски коначан, али је тај бљесак духа у нама на неки начин  бесконачан. Јак доживљај може бити пресудан за човека или народ без обзира да ли је добар или лош. Такваа визија често иницира ново научно, политичко или уметничко догађање. Човек много пре из свеобухватног доживљаја достиже физичко-метафизичко једно, него из  појмовног сазнања.

детаљније

Метафизика српског језика

Метафизика српског језика

Метафизика језика
Објављено: 08. Новембар 2014.

Иако су слова А и Е први самогласници, у српском језику ни једна реч не почиње са тим словима, већ у најбитнијим речима: Ја, Јако, Јасно, Јавно, Јаје, Јесам, Јести, Јесте, јесам.  Језик, Језгро, Једе, Је.е, Једнако, Једно, Један...увек стоји Ј испред А и Е.


 

детаљније

Свето име, света реч

Свето име, света реч

Метафизика језика
Објављено: 07. Новембар 2014.

Човек има прво духовно име и њега све духовно имање... Тајна речи је тајна имена, а тајна имена свето име, име само по себи... Звање духом светог имена је суштинско звање (и знање) човека...

детаљније

О Новаковић Томиславу

Томислав Новаковић јe дипломирао филозофију  на Филозофском факултету у Београду. Живи и ствара u Чачку као самостални филозоф.

више о аутору

Филозофија дана

Природна наука користи логику када општим и нужним законима објашњава ред, поредак света, а било какав космички ум, логос, за целовито јединство материје–енергије, по дефиницији „објективне“ науке, искључује већ на почетку!

Не ради се само о томе да се нашем објашњавању света има право приговорити да је "антропоцентрично", него да ли се без неке (било какве) јединствене логике за сву материју–енергију–простор–време–брзину, све облике макро, микро света, уопште нешто суштински  објашњава!

 

Томислав Новаковић

Видео дана