Tomislav Novaković filozof

Četvrtak | 28. Septembar 2023.

Tomislav Novakovic

Metafizika jezika

Etimologija i metafizika jezika

Etimologija i metafizika jezika

Metafizika jezika
Objavljeno: 01. April 2018.

Značenje svake i najmanje reči uvek pretpostavlja značenje neke starije reči, a ovo dalje neke još starije, a  sve reči, rečenice,uopšte, svaka fonološka, morfološka, sintaksička gramatička... struktura živu govornu svest na kraju nekog najstarijeg jezika, u kome se mora znati sve, da bi se znalo bilo šta...

detaljnije

De Sosirov strukturalizam i metafizika jezika

De Sosirov strukturalizam i metafizika jezika

Metafizika jezika
Objavljeno: 31. Mart 2018.

Kao što Kant čistim formama (čula, razuma, uma) pre svih sadržaja, utemeljuje konkretno saznanje, iskustvo, tako  de Sosir čistim (fonološkim, morfološkim, sintaksičkim) gramatičkim formama pre bilo kakvih sadržaja konkretnih reči, sam jezik. Međutim, kao što "čiste" saznajne forme pretpostavljaju živu misao u jedinstvu sa svim mogućim sadržajem, tako i sve "čiste" gramatičke forme celovitu metafiziku jezika, živu govornu svest u jedinstvu sa svim mogućim sadržajem.

detaljnije

Sloboda jezičkog duha Valtera Benjamina

Sloboda jezičkog duha Valtera Benjamina

Metafizika jezika
Objavljeno: 31. Mart 2018.

Po Valteru Benjamimu, sa prvobitnim "grehom jezičkog duha" Adamov govor je izgubio vezu imenovanja i saznanja sa Božijom stvarajućom reči, s kojom je iskazivao suštinu stvari sa plodom poznanja dobra i zla potonuo u neodređene odnose između stvari...  Međutim, suštinski "greh jezičkog duha"  se ne može nikako pripisati Adamu nego nečistom duhu, koji je "laža i otac laži i krvnik ljudski od početka" i koji prvostepenim "grehom jezičkog duha" zlim rečima, lažnim duhom huli na ime Božije, najsvetije lice Duha Svetog, zbog čega i zaslužuje pakleni sud.

 

detaljnije

Metafizika jezika

Metafizika jezika

Metafizika jezika
Objavljeno: 21. Novembar 2014.

Pre Ja mislim i zakona, kategorija logike stoji jedna ista vlastitost i Ja govorim, starije kategorije jezika; pre svakog imena, pojma, ime samo po sebi. Ja je, govorno Ja i svest, govorna svest. Značenje i najmanje reči traži živu govorna svest i celovitu metafiziku jezika...

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Prirodna nauka koristi logiku kada opštim i nužnim zakonima objašnjava red, poredak sveta, a bilo kakav kosmički um, logos, za celovito jedinstvo materije–energije, po definiciji „objektivne“ nauke, isključuje već na početku!

Bez obzira što ne prihvata nikakav prauzrok izvan same prirode, da bi nauka uopšte bila nauka, ona neki neki jedinstveni logos mikro-makro sveta mora predočiti.

Ne radi se samo o tome da se našem objašnjavanju sveta ima pravo prigovoriti da je "antropocentrično", nego da li se bez neke (bilo kakve) jedinstvene logike za svu materiju–energiju–prostor–vreme–brzinu, sve oblike makro, mikro sveta, uopšte nešto suštinski  objašnjava!

Ako čovek (bilo koji živi stvor) ima (neku) „glavu“, zašto je ne bi imala i sva mikro-makrokosmička priroda u svakom svom delu, kao stvarajuće znanje po kome svaka stvar ili biće jeste to što jeste.

 

 Tomislav Novaković

Видео дана