Tomislav Novaković filozof

Nedelja | 15. Septembar 2019.

Tomislav Novakovic

Nauka i metafizika

Филозофија и наука
Objavljeno: 07. Novembar 2014.

 Nauka i metafizika

Kada nestanu sve opšte i nužne relacije prostora–vremena–materije–energije astrofizike ili se  vrati u svemogućnost, neodređenost mikrofizike tada se skače u nadmatematičko creatio ex nihilo, u stvarajuću slobodu starije metafizike

 

[...]

Čista volja u Kantovoj kritici čistog uma/Načela praktične logike – predavanje na Kolarcu 31. maja 2011. God.

Кант
Objavljeno: 17. Novembar 2014.

Čista volja u Kantovoj kritici čistog uma/Načela praktične logike – predavanje na Kolarcu 31. maja 2011. God.

Nije suština "čiste subjektivnosti pre sve objektivnosti" da pojavni okret obezličenog, obezvoljenog„ Ja mislim“ jedinstvom praznih formi–slepih sadržaja utemelji sve naše saznanje u okviru mogućeg iskustva, nego da slobodna vlastitost u suštinskom okret čiste volje utemelji ne samo sve naše odlučivanje, delovanje praktičnog uma, nego i svu logičnost logike, saznatljivost saznanja i istinitost istine teorijskog uma!

 

[...]

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Porast interneta i sve većeg broja elektronskih društvenih mreže, alternativnih medija, komunikacija, obrazovanja, izražavanja... neformalnog organizovanja i delovanja... najveći je dokaz da bi  četvrti točak, stub nezavisne sfere informativne vlasti za slobodu misli i reči (nauke, obrazovanja, kulture,  komunikacija, informacija,  medija) – koji bi vertikalu posredne demokratije (zakonodavne, sudske, i izvršne vlasti) uravnotežio sa horizontalom neposredne demokratije (sa slobodom spontanog društvenog organizovanja, i delovanja) – trebalo da postane jedan od konstituenta demokratskog političkog sistema...


Tomislav Novaković

Видео дана