Tomislav Novaković filozof

Sreda | 16. Jun 2021.

Tomislav Novakovic

Kvadratura kruga u čistoj volji i jednoj slobodnoj vlastitosti

Nauka i religija
Objavljeno: 09. Novembar 2014.

 Kvadratura kruga u čistoj volji i jednoj slobodnoj vlastitosti

Ko što okret prave duži ispravlja krivo u pravilno  krivo, tako čista volja sve krive misli, reči, odluke, dela u ispravno, pravo...

 

 

[...]

Metafizika ličnosti

Filozofija i filozofija
Objavljeno: 27. Mart 2017.

Metafizika ličnosti

Nije praktično-moralni um suštinska strana stvari što je saznanje ograničeno i pojavno, nego je saznanje ograničeno i pojavno što je nadsaznajno jedinstvo  čiste misli, reči, odluke i dela slobodne vlastitosti praktično-moralnog uma čoveka i državesuštinska strana stvari!

 

[...]

Karakter je naša sudbina

Praktična filozofija
Objavljeno: 28. Oktobar 2020.

Karakter je naša sudbina

Kao što karakternim jedinstvom slobodne: misli, reči, odluke i dela čovek drži sudbinu u svojim rukama, tako i narod karakternim jedinstvom svoje izborne volje, koja slobodno postavlja i smenjuje najviše predstavnike svake posebne sfere: zakonodavne, sudske, izvršne i informativne vlasti, drži sudbinu u svojim rukama...

[...]

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Suština jezika je mnogo pre pravila pisanja, govora ili slobodne igre reči u sadržaju govora, u poštovanju ili nepoštovanju obećanog dogovora, ugovora ili dubokog pitanja–odgovora...

I onaj ko laže ili čini zlo može književno govoriti i poštovati pravila gramatike...

Relativizacija govora, a pogotovu svesna laž, koja krši svaki pisani, nepisani dogovor, ugovor, potire karakterno jedinstvo čiste misli, reči, odluke i dela...

Praosnova zakona, braka, svakog nepisanog dogovora ili pisanog ugovora za jedinstvu čiste misli, reči, odluke i dela upravo pretpostavlja,  od govora, razgovora, pitanja, odgovora, kod svake slobodne ličnosti takvu reč ...

   

 Tomislav Novaković

New layer...

Видео дана