Tomislav Novaković filozof

Sreda | 26. Jun 2019.

Tomislav Novakovic

Moral i dobro

Кант
Objavljeno: 16. Novembar 2014.

Moral i dobro

Neko je moralan  što hoće da bude dobar (kao što neko drugi neće), a ne što po nekoj „mora,“ „treba“ osnovi... Kantov pokušaj da Boga svede na moral, a slobodu na moralni zakon koji podražava opštu i nužnu prirodu vodi indirektno u ateizam i interesni, politički moral.

[...]

Izabrane misli

Реални мистицизам
Objavljeno: 05. Februar 2016.

Izabrane misli

Ako imaš (svoje) ime, prezime, porodicu, državu, imovinu, zanimanje… zašto da nemaš i svoje misli, vlastiti duh?

Kao što ne može drugi da jede i pije za tebe, ne može ni da misli i odlučuje za tebe.

[...]

Nedoslednosti u utemeljenju Platonove Države

Филозофија и филозофија
Objavljeno: 09. Maj 2019.

Nedoslednosti u utemeljenju Platonove Države

Kao što ideja dobra utemeljuje sve ideje, a ideja sve svoje kopije i senke a tako i večne ideje svojine i  srodstva sve svoje kopije i senke svojine i srodstva u pojmovima razuma, opažajima čula i nagonima tela...

[...]

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Kao što čovek nema pravo da nasrne na svoj život, nego ga brani po osnovi prirodnog prava, tako još više nema pravo da se odrekne duhovne slobode, kao suštine svoje duše, preda je drugom čoveku, grupi, partiji – i ostane (suštinski) čovek!

Mnogi se odriču političke slobode, svoga prava glasa ili političkog delovanja, ali se duhovne slobode, kao suštinske osnove ličnosti, ne odriču ni u snu.

Tačnije, ono prvo pravo postoji za ovo drugo.

 

Tomislav Novaković

Видео дана