Tomislav Novaković filozof

Utorak | 21. Novembar 2017.

Tomislav Novakovic

Aporije utilitarizma

Етика и политика
Objavljeno: 06. Novembar 2014.

Aporije utilitarizma

Na prvi pogled maksima „najveća sreća najvećeg broja ljudi“ usaglašava ličnu i zajedničku korist  a zapravo to aporetično načelo vodi u svoju suprotnost: najveću sreću najmanjeg broja ljudi i  nesreću najvećeg broja ljudi!

 

 

 

[...]

Aristotelova metafizika

Филозофија и религија
Objavljeno: 09. April 2017.

Aristotelova metafizika

Iako Aristotel svaku stvar (biće) ispituje po četiri uzroka: po obliku (šta je), po materiji (od čega je), po kretanju (šta je pokreće) i po svrsi (koju svrhu ima), njegova tetrada se  na kraju svodi na diadu. Kao nužni oblik svih oblika, svrha svih svrha, pokretač svih kretanja, Bog je iz svog večnog života po sebi, savršenog duhovnog bića, naspram samo mogućnosti bezoblične, pasivne materije, suštinski uzrok svakog: mogućeg oblika, svrhe, kretanja prirodnog života, bića od njegove mogućnosti ka njegovoj stvarnosti...

[...]

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Priča o zmiji u edemskom vrtu, koja iskušava prvog čoveka i ženu, može se shvatiti kao da su skrivene zle misli, osećaji izazivači svakog zla.

Životinja ima rep a zmija je sam rep i otrovni zub!

Opasniji je u srcu lukavi jezik laži, zla, nego otrovni zub mržnje.

Otrovni zub truje telo, a zla misao, reč duh svakog čoveka i naroda.

Iz dobre misli čovek se suprotstavlja zloj misli, iz dobre reči, zloj reči, iz dobre odluke, lošoj odluci, iz dobrog dela, lošem delu.


Tomislav Novaković

Видео дана