Tomislav Novaković filozof

Nedelja | 05. Jul 2020.

Tomislav Novakovic

Metafizika jezika

Проблемска историја филозофије
Objavljeno: 21. Novembar 2014.

Metafizika jezika

Pre Ja mislim i zakona, kategorija logike stoji jedna ista vlastitost i Ja govorim, starije kategorije jezika; pre svakog imena, pojma, ime samo po sebi. Ja je govorno Ja i svest govorna svest. Značenje i najmanje reči traži živu govorna svest i celovitu metafizika jezika...

[...]

Lepota i ljubav

Филозофија и филозофија
Objavljeno: 14. Novembar 2015.

Lepota i ljubav

Ako lepo, pravedno... po sebi jesu to što jesu tek po dobru po sebi...onda je najuzvišenija ljubav ka dobru po sebi,  tek ljubav ka lepom, pravednom po sebi...svim savršenim idejama.  

[...]

Ličnost i tehnologija

Филозофија и наука
Objavljeno: 11. Decembar 2015.

Ličnost i tehnologija

Ideal tehnologije je da zameni Boga u prirodi i dušu u čoveku i kao veštačka inteligencija vlada svetom i ljudima. Ipak, sva tehnologija traži jedinstvo u volji, a volja u ličnosti. Opšti i nužni zakoni nauke moraju uključiti stvaranje, a ustav slobodu ličnosti za svoje ustanovljenje...

 

 

[...]

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Odnos etike i politike je kao odnos duše i tela.

Samo pravedni ljudi u (mikrosvetu) mogu utemeljiti pravnu državu (u makrosvetu).

Ako čovek "ne voli bližnje" s kojima živi  ("koje vidi"), kako može voleti državu ("Boga koga ne vidi")?

 

Tomislav Novaković

Видео дана