Tomislav Novaković filozof

Nedelja | 23. Jun 2024.

Tomislav Novakovic

Kvadratura kruga u čistoj volji i jednoj slobodnoj vlastitosti

Nauka i religija
Objavljeno: 09. Novembar 2014.

 Kvadratura kruga u čistoj volji i jednoj slobodnoj vlastitosti

Ko što okret prave duži ispravlja krivo u pravilno  krivo, tako čista volja sve krive misli, reči, odluke, dela u ispravno, pravo...

 

 

[...]

Metafizika jezika

Problemska istorija filozofije
Objavljeno: 21. Novembar 2014.

Metafizika jezika

Pre Ja mislim i zakona, kategorija logike stoji jedna ista vlastitost i Ja govorim, starije kategorije jezika; pre svakog imena, pojma, ime samo po sebi. Ja je, govorno Ja i svest, govorna svest. Značenje i najmanje reči traži živu govorna svest i celovitu metafiziku jezika...

[...]

Analitička metafizika

Analitička metafizika
Objavljeno: 30. Oktobar 2015.

Analitička metafizika

Analitička metafizika kroz dijalog najjačih filozofskih ideja pronalazi ono suštinsko jedinstvo filozofije, nauke, teologije, umetnosti, prava, politike... primenljivo na sve praktične stvari, probleme...

[...]

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Prirodna nauka koristi logiku kada opštim i nužnim zakonima objašnjava red, poredak sveta, a bilo kakav kosmički um, logos, za celovito jedinstvo materije–energije, po definiciji „objektivne“ nauke, isključuje već na početku!

Bez obzira što ne prihvata nikakav prauzrok izvan same prirode, da bi nauka uopšte bila nauka, ona neki neki jedinstveni logos mikro-makro sveta mora predočiti.

Ne radi se samo o tome da se našem objašnjavanju sveta ima pravo prigovoriti da je "antropocentrično", nego da li se bez neke (bilo kakve) jedinstvene logike za svu materiju–energiju–prostor–vreme–brzinu, sve oblike makro, mikro sveta, uopšte nešto suštinski  objašnjava!

Ako čovek (bilo koji živi stvor) ima (neku) „glavu“, zašto je ne bi imala i sva mikro-makrokosmička priroda u svakom svom delu, kao stvarajuće znanje po kome svaka stvar ili biće jeste to što jeste.

 

 Tomislav Novaković

Видео дана