Tomislav Novaković filozof

Nedelja | 28. Februar 2021.

Tomislav Novakovic

Metafizika jezika

Problemska istorija filozofije
Objavljeno: 21. Novembar 2014.

Metafizika jezika

Pre Ja mislim i zakona, kategorija logike stoji jedna ista vlastitost i Ja govorim, starije kategorije jezika; pre svakog imena, pojma, ime samo po sebi. Ja je govorno Ja i svest govorna svest. Značenje i najmanje reči traži živu govorna svest i celovitu metafiziku jezika...

[...]

Genije, anđeo čuvar i Duh utešitelj

Filozofija i religija
Objavljeno: 19. April 2015.

Genije, anđeo čuvar i Duh utešitelj

Ako Kant već prihvata da je genius naročiti duh koji vodi i štiti, nikako ne može  priroda kroz genija propisivati pravila umetnosti (koja je po njegovoj Kritici čistog uma samo transcendentalna ideja za jedinstvo pojavnog iskustva), već samo slobodan duh! Zapravo, to svođenje (nadsaznajnog, nadopažajnog) slobodnog duha koji nadahnjuje svakog uzvišenog stvaraoca (vodi svaku slobodnu dušu) na (opštu i nužnu) prirodu, koja određuje pravila umetnosti,  samo je nastavak panteizma, deizma, materijalizma...

 

[...]

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Najjača ljubav nije ljubav ka lepom po sebi, nego kroz ljubav ka nadbivstvenom Bogu, prvo ljubav ka nadsaznajnom, nadsuštastvenom dobru po sebi iznad svih ideja, savršenom svetu svih večnih ideja: lepog, pravednog, umerenog, hrabrog po sebi, pa ka večnoj suštini svake savršene ideje...

Ako su lepo, pravedno... po sebi  to  po dobru po sebi... onda je lepo po sebi, lepota celog večnog sveta,  pravedno po sebi, pravda celog večnog sveta... a isto je tako i sve ostale ideje.

Samo tako, pre ljubavi ka bilo kojoj čulnoj stvari, koja je samo senke bića, ili ljubavi ka tvorevinima razuma, umetnosti, voli idealni svet po sebi, sve večne ideje.

 

Tomislav Novaković

Видео дана