Tomislav Novaković filozof

Četvrtak | 21. Septembar 2017.

Tomislav Novakovic

Lepota i ljubav

Филозофија и филозофија
Objavljeno: 14. Novembar 2015.

Lepota i ljubav

Ako lepo,  pravedno... po sebi jesu to što jesu tek  po dobru po sebi...zar ne bi, onda, ideja lepog trebala biti lepota celog večnog sveta  ideja, kao i pravednost po sebi, pravda večnog sveta između svih ideja,  a najuzvišenija ljubav ka dobru po sebi, ljubav ka savršenom svetu: lepog, pravednog, umerenog, hrabrog... po sebi,  svim večnim idejama?  

[...]

Ličnost i tehnologija

Филозофија и наука
Objavljeno: 11. Decembar 2015.

Ličnost i tehnologija

Ideal tehnologije je da zameni Boga u prirodi i dušu u čoveku i kao veštačka inteligencija vlada svetom i ljudima. Ipak, sva tehnologija traži jedinstvo u volji, a volja u ličnosti. Opšti i nužni zakoni nauke moraju uključiti stvaranje, a ustav slobodu ličnosti za svoje ustanovljenje...

 

 

[...]

Izabrane misli

Избор
Objavljeno: 05. Februar 2016.

Izabrane misli

Kao što ne može drugi da jede i pije za tebe, ne može ni da misli i odlučuje za tebe.

Sva težina visi o očnim kapcima.

Zatvori srce za laž i otvori za istinu i nestaće sav  teret.

 

[...]

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Okret duži daje kružnicu sa svim tačkama podjednako udaljenim od centra, a ljubav ka Bogu i bližnjem, carstvo Božije unutra u nama, podjednako udaljeno od svakog srca ljudskog.

 

Tomislav Novaković

Видео дана