Tomislav Novaković filozof

Četvrtak | 07. Jul 2022.

Tomislav Novakovic

Račun i govor, brojevi i pojmovi

Pitagora
Objavljeno: 05. Novembar 2014.

Račun i govor,  brojevi i pojmovi

Pitagora tvrdi da brojevi i njihove harmonije tvore čitav svet. Platon, da su prelaz između bića po sebi, večnih ideja i kopija, senki fizičkog sveta. Aristotel ih smešta u katetoriju kvantiteta. Ipak, nije dovoljno reći da su brojevi samo kvantiteti nečega, već treba objasniti brojeve samo brojanje i sameoperacije; definisati jedinicu i skup prirodnih brojeva sve računske operacije, odnose među njima...

[...]

Osnova za svaku buduću filozofiju

Filozofija i filozofija
Objavljeno: 28. Novembar 2014.

 Osnova za svaku buduću filozofiju

Kada Ja ne bi bilo konkretno, pojedinačno, vlastito Ja, zašto bi se, uopšte, zvalo Jabilo Ja? 

Kao što naše telo i sva naša čula (vid, sluh, miris, ukus, dodir) podrazumevaju u svom jedinstvu stariju volju, tako sve mišljenje ili saznanje našeg razuma i teorijskog uma (a ne samo odlučivanje, delovanje praktičnog uma), u svojoj najstarijoj sintetičkoj praosnovi podrazumeva čistu volju i jednu sintetički najstariju istu vlastitost! 

 

 


 

[...]

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Ako je "hipermoralno", "hipersocijalno" načelo "svi za jednog, jedan za sve" prisutno već u jedinstvu čestica u atomu, ili atoma u svakom molekulu neživog, a kamoli u organskim molekulima ili vezi organela u ćeliji, ćelija u organu, organa u organizmu svake jedinke, vrste živog, "sebični gen "borbe za opstanak koji selektuje najjače jedinke, vrste ne može se nikako apsolutizovati kao jedna fundamentalna teorija.
Suštinsko pitanje je mnogo pre: kako i zašto se ogroman broj sličnih i različitih organskih molekula, organela sastavljaju u ćelije, ćelije u podorgane, organi u čula i udove tela i sa stotine i hiljade najrazličitih funkcija u organizmima svake jedinke ili vrste!?

 

  Tomislav Novaković

Видео дана