Tomislav Novaković filozof

Sreda | 21. Februar 2018.

Tomislav Novakovic

Metafizika jezika – izbor

Метафизика језика
Objavljeno: 09. Novembar 2014.

Metafizika jezika – izbor

Čovek stalno vodi razgovor sa sobom i drugima, sa prošlošću, budućnošću... Ja je govorno Ja, a svest govorna svest. Za značenje i najmanje reči pretpostavlja se živa govorna svest i celovita metafizika jezika; pre Ja mislim i svih zakona, kategorija logike jedna ista vlastitost i Ja govorim, starije kategorije jezika; pre svakog imena, pojma, ime samo po sebi.

 

 


[...]

Izabrane misli

Реални мистицизам
Objavljeno: 05. Februar 2016.

Izabrane misli

Sva težina visi o očnim kapcima.

Zatvori srce za laž i nestaće sav teret.

Kad srce dobije kamen i kamen će dobiti srce.

[...]

Metafizika vlastitosti

Филозофија и филозофија
Objavljeno: 27. Mart 2017.

Metafizika vlastitosti

Praktično-moralni um nije suštinska strana stvari što je saznanje ograničeno i pojavno, nego je saznanje ograničeno i pojavno što je nadsaznajno praktično-moralno jedinstvo slobodne misli, reči, odluke i dela svakog čoveka i države suštinska strana stvari!

 

[...]

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Kada nestanu svi kvaliteti, modaliteti kontinuuma prostora–vremena–materije–energije fizike, ne važe ni opšti i nužni kvantitativni odnosi matematike, nego se sa singularitetom pre prostora, vremena, svakog oblika materije, energije astrofizike, ili slučajnošću neodređenošću kvantne fizike skače, u nadmatematičku creatio ex nihilo stvarajuću slobodu starije metafizike!

 

Tomislav Novaković

Видео дана