Tomislav Novaković filozof

Petak | 28. Januar 2022.

Tomislav Novakovic

Kvalitativna i kvantitativna logika

Filozofija i nauka
Objavljeno: 05. Novembar 2014.

Kvalitativna i kvantitativna logika

Osnova našeg vladajućeg kategorijalnog aparata može biti kvalitativna i kvantitativna. Kvalitativna osnova sve moguće kvalitete, kvantitete, relacije i modalitete svodi na apsolutni kvalitet i način postojanja (Boga, Duha, ideje.., elemenata, supstancije, monade....) a kvantitativna (pitagorejci, prirodna nauka)  na apsolutan kvantitet i  relaciju. 

 

[...]

Volja za moć i umetnost

Niče
Objavljeno: 05. Novembar 2014.

Volja za moć i umetnost

Nasuprot  reči: ko druge pobedi jak je, a ko sebe pobedi junak je, Niče misli: ko  sve druge pobedi, iz najjače vladajuće volje, moći nadvlada sve druge volje, moći, pobediće (sebe), sve svoje i tuđe nevolje, nemoći.

 

[...]

Lepota i ljubav

Filozofija i filozofija
Objavljeno: 14. Novembar 2015.

Lepota i ljubav

Ako i lepo i pravedno... po sebi jesu to što jesu tek po dobru po sebi...onda je najuzvišenija ljubav ka dobru po sebi,  tek ljubav ka lepom, pravednom po sebi...svim savršenim idejama.  

[...]

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Pečat dar Duha Svetog, koji se dobija na krštenju, mora se čuvati i umnožavati, jačati kroz dobra dela vere, ljubavi, mudrosti.

Za taj najblagoslovljeniji dar traži se čistota: srca, duše, tela...

Čovek najpre treba da pazi da to bezmerje Duha istine ne otuđi od sebe, ili rastuži.

Za hulu na Duha Svetog nema oproštaja ni na ovom ni na onom svetu...

Sila duha sa visine naoružava čoveka ognjenim mačem istine da osvaja carstvo nebesko.

Sa blagodati Duha Svetog, u čoveku se ispunjavaju reči: „Carstvo je Božije unutra u vama.“

Kaže se: ko ima ljubavi “k njemu ćemo doći i u njemu ćemo se staniti“.

Presto ljubavi i kruna istine osvećuju čitav  svet...

Kao što se svetlost ne vidi, a sadrži sve boje, tako se i svetost ne vidi, a u ljubavi sastavlja sve ljude.

 

Tomislav Novaković

Видео дана