Tomislav Novaković filozof

Ponedeljak | 15. Oktobar 2018.

Tomislav Novakovic

Metafizika jezika

Проблемска историја филозофије
Objavljeno: 21. Novembar 2014.

Metafizika jezika

Pre Ja mislim i zakona, kategorija logike stoji jedna ista vlastitost i Ja govorim, starije kategorije jezika; pre svakog imena, pojma, ime samo po sebi. Ja je govorno Ja i svest govorna svest. Značenje i najmanje reči traži živu govorna svest i celovitu metafizika jezika...

[...]

Program predavanja na akademiji DESIRE

Уводне беседе
Objavljeno: 09. Decembar 2014.

Program predavanja na akademiji DESIRE

Filozofija nas uči da ono najvrednije ne tražimo u spoljašnjim stvarima, već u nama samima... To je onaj najsporiji put u kome se na početku ne vidi nikakvo pomeranje, a na kraju istina ima korake od sedam milja.

[...]

Izabrane misli

Реални мистицизам
Objavljeno: 05. Februar 2016.

Izabrane misli

Ako čovek ima (svoje) ime, prezime, porodicu, državu, imovinu, zanimanje… zašto da nema i svoje misli, vlastiti duh?

Kao što ne može drugi da jede i pije za njega, ne može ni da misli i odlučuje za njega.

[...]

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Žive slike postoje pre sve geometrije, žive melodije pre sve aritmetike, živo mišljenje pre sve logike, živi govor pre sve gramatike...

Iako je autoritet oca pisana reč, živa reč je "majka" koja "vaspitava" i "odgaja" jezik jednog naroda i zato se kaže: maternji jezik.

Živi govor licem k licu je suština jezika i njega ne može zameniti nikakva posredna komunikacija.

 

Tomislav Novaković

Видео дана