Томислав Новаковић филозоф

Четвртак | 07. Јул 2022.

Tomislav Novakovic

Избор

О дану вечном

О дану вечном

Избор
Објављено: 07. Новембар 2014.

Радосно срце је дете, надахнута чула младић, одговаран разум зрео човек, мудар ум старац кроз све време живота, сваки прошли, будући дан!

детаљније

Благодарје: Апорије утилитаризма

Благодарје: Апорије утилитаризма

Избор
Објављено: 06. Новембар 2014.

Иако изгледа да утилитаристичка максима „највећа срећа највећег броја људи“ усаглашава личну и заједничку корист, то апоретично начело, заправо, води у своју супротност: највећу срећу најмањег броја људи и  несрећу највећег броја људи!

 

 

 

детаљније

Метафизика мириса, укуса, додира

Метафизика мириса, укуса, додира

Избор
Објављено: 06. Новембар 2014.

Иако су много више лепе ствари које се виде или чују, говоре, него оно што се једе, пије... лепо је најпре повезано са укусом. Зашто?  Зато што мирис истине узбуђује срце, буди душу, дух за укус у љубави Бога.
 

детаљније

Стара и нова филозофија

Стара и нова филозофија

Избор
Објављено: 05. Новембар 2014.

Свакако да потреба за мудрошћу не може нестати у човеку и  човечанству... Филозофија је постала слуга науке на крају, јер није била довољно мудра да неке пресудне области у животу појединца и државе као своја темељна подручја утемељи на почетку… И  она то своје  место  може поново задобити само ако утемељи та  подручја...

 

 

детаљније

О Новаковић Томиславу

Томислав Новаковић јe дипломирао филозофију  на Филозофском факултету у Београду. Живи и ствара у Чачку као самостални филозоф.

више о аутору

Филозофија дана

Ако је "хиперморално", "хиперсоцијално" начело "сви за једног, један за све" присутно већ у јединству честица у атому, или атома у сваком молекулу неживог, а камоли у органским молекулима или вези органела у ћелији, ћелија у органу, органа у организму сваке јединке, врсте живог, "себични ген "борбе за опстанак који селектује најјаче јединке, врсте не може се никако апсолутизовати као једна фундаментална теорија.
Суштинско питање је много пре: како и зашто се огроман број сличних и различитих органских молекула, органела састављају у ћелије, ћелије у подоргане, органи у чула и удове тела и са стотине и хиљаде најразличитих функција у организмима свакe јединке или врсте!?

 

  Томислав Новаковић

Видео дана