Томислав Новаковић филозоф

Четвртак | 07. Јул 2022.

Tomislav Novakovic

Избор

 Језик и игра

Језик и игра

Избор
Објављено: 05. Новембар 2014.

Првостепени значај језика није у граматичким правилима или слободној игри речи него у садржају говора, у поштовању или непоштовању обећаног–испуњеног договора, уговора или истинског разговора, дубоког  питања–одговора.

 

детаљније

Кантов појавни и суштински окрет

Кантов појавни и суштински окрет

Избор
Објављено: 05. Новембар 2014.

Целокупно Кантово утемељење (од теоријског ка практичном уму) иде потпуно обрнуто од онога како би требало. Само зато што  је   надопажајна, надпојмовна слободна властитост практично-моралног ума  надсуштаственa и дедуктивнa, наши опажаји,  појмови, судови, закључци сазнајно-теоријског ума  су  појавни и индуктивни. Наше сазнање није ограничено и појавно због немогућности наших сазнајних моћи, него зато што је наша суштина  практично-морална, а не сазнајна,  наше сазнање је ограничено и појавно!

 

детаљније

Етика и политика предавање у Ариљу  7 марта 2014

Етика и политика предавање у Ариљу 7 марта 2014

Избор
Објављено: 05. Новембар 2014.

Грчка политичка теорија полази од државе као највишег добра. Свето Писмо од  првог човека жене за праначело рода од Бога за поверење међу људима…. Само ако постоје морални односи између конкретних људи у  микросвету, постојаће и они у држави у макросвету.  Ако не израђујеш праведне односе са људима с којима живиш (не волиш своје ближње), како ћеш изграђивати државу (волети државу).

детаљније

Једнополарни и двополарни свет

Једнополарни и двополарни свет

Избор
Објављено: 05. Новембар 2014.

Тек се из задњег угла добија одговор зашто се релативизује биолошка различитост полова! Циљ је да се још на биолошком микронивоу умањи физичка борбеност и свако друго опирање будућој једнополарности на макронивоу... Међутим поларитети постоје по природи ствари и ко покушава да укине другу страну, најпре ће изазвати катастрофу [...]

 

детаљније

О Новаковић Томиславу

Томислав Новаковић јe дипломирао филозофију  на Филозофском факултету у Београду. Живи и ствара у Чачку као самостални филозоф.

више о аутору

Филозофија дана

Ако је "хиперморално", "хиперсоцијално" начело "сви за једног, један за све" присутно већ у јединству честица у атому, или атома у сваком молекулу неживог, а камоли у органским молекулима или вези органела у ћелији, ћелија у органу, органа у организму сваке јединке, врсте живог, "себични ген "борбе за опстанак који селектује најјаче јединке, врсте не може се никако апсолутизовати као једна фундаментална теорија.
Суштинско питање је много пре: како и зашто се огроман број сличних и различитих органских молекула, органела састављају у ћелије, ћелије у подоргане, органи у чула и удове тела и са стотине и хиљаде најразличитих функција у организмима свакe јединке или врсте!?

 

  Томислав Новаковић

Видео дана