Tomislav Novaković filozof

Ponedeljak | 29. Novembar 2021.

Tomislav Novakovic

Filozofija i filozofija

Nedoslednosti u utemeljenju Platonove Države

Nedoslednosti u utemeljenju Platonove Države

Filozofija i filozofija
Objavljeno: 09. Maj 2019.

Kao što ideja dobra utemeljuje sve ideje uma i svaka ideja uma svoje kopije u pojmovima razuma i senke u opažajima čula i nagonima tela, tako i večne ideje svojine i srodstva  svoje kopije i senke u pojmovima razuma, opažajima čula i nagonima tela...

detaljnije

Transcendentalna i empirijska uobrazilja

Transcendentalna i empirijska uobrazilja

Filozofija i filozofija
Objavljeno: 17. Januar 2018.

Suštinski produktivna uobrazilje je moguća samo kroz metafizičko iskustvo duše između uma na jednoj i sveg razumsko–čulnog mnoštva na drugoj strani; kao kod Platona put od pojedinačnih opažaja čula (samo senki ideja) i posebnih, opštih pojmova razuma (samo odsjaja ideja) do umskog sećanje, prepoznavanja celovitih ideja.

detaljnije

Kantovo shvatanje uobrazilje

Kantovo shvatanje uobrazilje

Filozofija i filozofija
Objavljeno: 17. Januar 2018.

Iako Kant pokušava da opšte i nužne sudove prirodne nauke utemelji u jedinstvu dve prazne forme (čistog razuma i čiste čulnosti), tzv. transcendentalnoj ("produktivnoj") uobrazilji, plodno jedinstvo prazne forme i slepe sadržine, posrednim predstavljanjem, sećanjem, zamišljanjem, svakako omogućava empirijska (reproduktina) uobrazilja!

 


detaljnije

Etika i Politika kod Platona i Aristotela

Etika i Politika kod Platona i Aristotela

Filozofija i filozofija
Objavljeno: 24. Avgust 2017.

Platon  idealnu državu utemeljuje kroz najviše dobro po sebi, supstancijalnu etiku a Aristotel   stvarnu državu, kao najviše dobro (za nas), kroz supstancijalnu politiku.

 

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Kao što čovek vlada sobom samo kada bolji deo vlada gorim, tako i država vlada sobom samo kada bolji deo  vlada gorim. Samo kada vlada bolji i sposobniji deo naroda, vlada narod, a kada vlada gori i nesposobniji, on prvo porobljava bolji deo naroda, a zatim i ceo narod. Kada bolji deo, vlada gorim to čini boljim čoveka i državu, jača slobodu čoveka i slobodu države, a kada vlada gori deo, to ne samo da pravi gore ljude i goru državu, slabi slobodu čoveka i slobodu države,  proizvodeći: tiraniju, oligarhiju, anarhiju, nego vodi u porobljavanje tog naroda,  države od strane drugih naroda, država...

    

Tomislav Novaković

Видео дана