Томислав Новаковић филозоф

Понедељак | 29. Новембар 2021.

Tomislav Novakovic

Филозофија и филозофија

Стара и нова филозофија

Стара и нова филозофија

Филозофија и филозофија
Објављено: 05. Новембар 2014.

Свакако да потреба за мудрошћу не може нестати у човеку и  човечанству... Филозофија је постала слуга науке на крају, јер није била довољно мудра да неке пресудне области у животу појединца и државе као своја темељна подручја утемељи на почетку… И  она то своје  место  може поново задобити само ако утемељи та  подручја...

 

 

детаљније

Спинозина геометријска метода и Кантов трансцендентализам

Спинозина геометријска метода и Кантов трансцендентализам

Филозофија и филозофија
Објављено: 05. Новембар 2014.

Спиноза својом геометријском методом у апсолутној субјективности са свих страна бесконачног Бога утемељује сву објективност, а пре свега несводиве атрибуте мишљења и просторности, а Кант трансценденталним методом, у нашој, чистој субјективности сву појавну објективност, а првенствено две несводиве сазнајне моћи мишљења и опажања

 

детаљније

Спинозин Бог и Платонова идеја добра

Спинозин Бог и Платонова идеја добра

Филозофија и филозофија
Објављено: 05. Новембар 2014.

Спинозини бесконачни атрибути су утемељени у једној са свих страна бесконачној супстанцији, Богу, а Платонове вечне идеје у квалитативном безмерју највише идеје добра. Спиноза своју књигу зове Етика, иако Бога, слично Хераклиту, одређује изван добра и зла, а Платон највишу идеју добра утемељује надсазнајно, надонтолошки, Бога своди на највишу идеју добра, схвата као сврху по себи, као апсолутни узрок постојања и сазнања макро-микросвета света и сваке појединачне идеје.

детаљније

Једно и бивствовање

Једно и бивствовање

Филозофија и филозофија
Објављено: 05. Новембар 2014.

Парменидов први доказ своди се да бивствовање јесте... да ми не можемо мислити, судити, говорити о небивствовању, о ничему, него само о бивствовању, о нечему Ипак, откуд знамо да је то наше мишљење, суђење, говорење уопште  нешто, а не исто тако ништа!?

детаљније

О Новаковић Томиславу

Томислав Новаковић јe дипломирао филозофију  на Филозофском факултету у Београду. Живи и ствара у Чачку као самостални филозоф.

више о аутору

Филозофија дана

Као што човек влада собом само када бољи део влада горим, тако и држава влада собом само када бољи део  влада горим. Само када влада бољи и способнији део народа, влада народ, а када влада гори и неспособнији, он прво поробљава бољи део народа, а затим и цео народ. Када бољи део, влада горим то чини бољим човека и државу, јача слободу човека и слободу државе, а када влада гори део, то не само да прави горе људе и гору државу, слаби слободу човека и слободу државе,  производећи: тиранију, олигархију, анархију, него води у поробљавање тог народа,  државе од стране других народа, државa...

    

Томислав Новаковић

Видео дана