Томислав Новаковић филозоф

Понедељак | 29. Новембар 2021.

Tomislav Novakovic

Филозофија и филозофија

Лајбниц и Хегел

Лајбниц и Хегел

Филозофија и филозофија
Објављено: 04. Новембар 2014.

Ако монаде „немају врата ни прозоре“, како представљају било шта изван себе? Лајбниц не каже да су њихове представе самопредставе. Ипак, шта ће Бог представљати изван (самог) себе? Неки други свет, “објективну“ спољашњост? И како уопште постоји било какав један (објективни свет) изван супстанцијалних појединачности монада?

 

детаљније

Етичко и онтолошко код Спинозе и Канта

Етичко и онтолошко код Спинозе и Канта

Филозофија и филозофија
Објављено: 04. Новембар 2014.

Кант негацијом метафизике и појавних сазнања теоријског ума из суштинског практично-моралног ума његових надсазнајних идеја засновао општа и нужна начела Метафизике морала, а Спиноза, насупрот томе, интелектуалном интуицијом најопштијих најнужнијих идеја разума, ума,  из јасних и адекватних сазнања метафизике утемељио општа и нужна практична начела Божијег–природног морала за све осећаје, жудње душе, потребе, афекте тела...

детаљније

Апсолутни дух и највиша идеја добра

Апсолутни дух и највиша идеја добра

Филозофија и филозофија
Објављено: 04. Новембар 2014.

Уместо да вечни квалитети у целини апсолутне идеје тек задобију своје место, појачају, конкретизују свој појединачни, посебни смисао, тоталитет мишљења, појма по себи и за себе у самосазнању апсолутне идеје потире суштинско постојање, одређење сваке  појединачне идеје.

детаљније

Трансцендентализам и  егзистенцијализам

Трансцендентализам и егзистенцијализам

Филозофија и филозофија
Објављено: 04. Новембар 2014.

Хајдегер тврди да изван супстанцијалног тубивствовања нема никакве истине, никаквог бивствовања. Међутим, ако за то супстанцијално тубивствовање (најконкретнију коначну егзистенцију) некритички претпоставља простор–времесвет (све што се имало претпоставити), шта ту има даље да се филозофира, када је ту са филозофијом завршено већ на почетку,  „речено“ све што се то имало рећи!?

 

детаљније

О Новаковић Томиславу

Томислав Новаковић јe дипломирао филозофију  на Филозофском факултету у Београду. Живи и ствара у Чачку као самостални филозоф.

више о аутору

Филозофија дана

Као што човек влада собом само када бољи део влада горим, тако и држава влада собом само када бољи део  влада горим. Само када влада бољи и способнији део народа, влада народ, а када влада гори и неспособнији, он прво поробљава бољи део народа, а затим и цео народ. Када бољи део, влада горим то чини бољим човека и државу, јача слободу човека и слободу државе, а када влада гори део, то не само да прави горе људе и гору државу, слаби слободу човека и слободу државе,  производећи: тиранију, олигархију, анархију, него води у поробљавање тог народа,  државе од стране других народа, државa...

    

Томислав Новаковић

Видео дана