Tomislav Novaković filozof

Petak | 19. Avgust 2022.

Tomislav Novakovic

Izbor

Informativna vlast

Informativna vlast

Izbor
Objavljeno: 23. Jul 2017.

Ko danas vlada medijima, informacijama, taj utiče na sve sfere vlasti. Trostruka struktura političkog sistema više nikako nije dovoljna, već je potrebna posebna sfera informativne vlasti. Samo kada suverena politička volja građana a direktnim izborima bude birala i smenjivala ne samo najviše predstavnike zakonodavne, sudske i izvršne vlasti, već i nezavisne informativne vlasti, ne samo za slobodu medija, već i obrazovanja, nauke, kulture... sve sfere posebne vlasti će imati svoju nezavisnost i operativnost io onu suštinski potrebnu međusobnu ravnotežu...

detaljnije

Filozofija i teologija

Filozofija i teologija

Izbor
Objavljeno: 23. Mart 2017.

Kao što se svetlost ne vidi, a sadrži sve boje, tako se i svetlost ljubavi ne vidi, a sastavlja sve ljude. Okret duži daje kružnicu sa svim tačkama podjednako udaljenim od centra, a ljubav ka Bogu i ljubav ka bližnjem Carstvo Božije u ljubavi podjednako udaljeno od svakog srca ljudskog...

detaljnije

Jedinstvo biljke, životinje, čoveka

Jedinstvo biljke, životinje, čoveka

Izbor
Objavljeno: 23. Mart 2017.

Iako je biljka prvi mikromakrokosmički pra-domaćin, koji povezuje zemlju, vodu, vazduh i svetlost (nebo), preobražava neživo u živo, "jede" svetlost i proizvodi hranu i kiseonik za sav ostali život, ona se u teoriji evolucije marginalizuje i proglašava nižom organizacijom. Po čemu su čovek i životinje "viša" organizacija, ako dve suštinske stvari – da preobraze neživo u živo, ili "jedu" najsavršeniji vid energije – ne mogu!?

 

detaljnije

Etika i politika misli

Etika i politika misli

Izbor
Objavljeno: 17. Mart 2017.

Ni u demokratiji ne vlada ceo narod, nego samo jedan deo njegovih izabranih predstavnika. Samo kada vlada  bolji i sposobniji deo naroda, vlada narod, a kada vlada gori deo naroda, on prvo porobljava bolji deo naroda a zatim i ceo narod. Kada u čoveku ili državi bolje vlada gorim, to čini boljim čoveka i državu, jača slobodu čoveka i slobodu države. A kada vlada gori deo, to ne samo da vodi u tiraniju, oligarhiju, anarhiju, smanjuje slobodu čoveka i slobodu države i pravi gore ljude i goru državu, nego vodi u porobljavanja tog naroda, države od strane drugih naroda, država.

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Iako je autoritet oca pisana reč, živa reč je "majka" koja "vaspitava" i "odgaja" jezik jednog naroda i zato se kaže: maternji jezik.

Živi govor licem k licu je suština jezika i ne može ga zameniti nikakva posredna komunikacija.

Žive slike postoje pre sve geometrije, žive melodije pre sve aritmetike, živo mišljenje pre sve logike, živi govor pre sve gramatike...

Tek kada se stavi brana površnom govoru jednoznačnih ("jednosmernih") reči i u dubokoj reci žive reči ukrste sva različita, suprotna značenja, iz prvostepenih rodnih reči se shvataju sva drugostepena, trećestepena značenja reči ...

Samo u najjačoj matici, slivu čitavog jezika taj čisti od početka do kraja isti tok, istočnik ima snagu i dubinu reke žive reči da u duhovnoj „centrali” celovite netafizike jezika pokrene “turbinu prvobitnog govora istine”, 

  Tomislav Novaković

Видео дана