Tomislav Novaković filozof

Nedelja | 05. Jul 2020.

Tomislav Novakovic

Analitička metafizika

Transcendentalna i empirijska uobrazilja

Transcendentalna i empirijska uobrazilja

Аналитичка метафизика
Objavljeno: 17. Januar 2018.

Suštinski produktivna uobrazilje je moguća samo kroz metafizičko iskustvo duše između uma na jednoj i sveg razumsko–čulnog mnoštva na drugoj strani; kao kod Platona put od pojedinačnih opažaja čula (samo senki ideja) i posebnih, opštih pojmova razuma (samo odsjaja ideja) do umskog sećanje, prepoznavanja celovitih ideja.

detaljnije

Transcendentalni šematizam

Transcendentalni šematizam

Аналитичка метафизика
Objavljeno: 03. Januar 2018.

Ako već dve Dekartove supstancije (mišljenja i prostiranja) ili Spinozina dva atributa jedne supstancije  shvata samo kao dve suštinski različite saznajne moći čiste subjektivnosti, Kant sa transcendentalnim šematizmom mnogo pre treba da utemelji jedinstvo razuma i (mnogo opažajnijeg) spoljašnjeg čula–opažaja prostora, nego  razuma i unutrašnje čula–opažaja vremena!

detaljnije

Teorijski i praktični um

Teorijski i praktični um

Аналитичка метафизика
Objavljeno: 22. April 2017.

Nije suština "čiste subjektivnosti pre sve objektivnosti" pojavnom okretu obezličenog obezvoljenog saznajno-teorijskog kritičkog uma koji u jedinstvu praznih formi–slepih sadržajauutemeljuje sve naše saznanje u okviru mogućeg iskustva, nego u suštinskom okretu čiste volje i jedne slobodne vlastitosti samokritičnog praktično-moralnog uma koja utemeljuje ne samo sve naše odlučivanje, delovanje, nego i svu logiku i saznanje teorijskog, kritičkog uma!

detaljnije

Aristotelovo učenje o Bogu

Aristotelovo učenje o Bogu

Аналитичка метафизика
Objavljeno: 08. April 2017.

Svako jedno i svako biće, za svoj oblik, svrhu, kretanja, pre jednog po sebi, ili bića po sebi, traži savršeni oblik svih oblika, svrhu svih svrha, Božije mišljenja o samom mišljenju, jedno sa savršenom duhovnim životom, večnim delom, koje svaku moguću mogućnost pokreće ka njenoj stvarnosti.

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Odnos etike i politike je kao odnos duše i tela.

Samo pravedni ljudi u (mikrosvetu) mogu utemeljiti pravnu državu (u makrosvetu).

Ako čovek "ne voli bližnje" s kojima živi  ("koje vidi"), kako može voleti državu ("Boga koga ne vidi")?

 

Tomislav Novaković

Видео дана