Томислав Новаковић филозоф

Недеља | 05. Јул 2020.

Tomislav Novakovic

Аналитичка метафизика

Квалитативна и квантитативна логика

Квалитативна и квантитативна логика

Аналитичка метафизика
Објављено: 05. Новембар 2014.

Основа нашег владајућег категоријалног апарата може бити квалитативна и квантитативна. Квалитативна основа све могуће квалитете, квантитете, релације и модалитете своди на апсолутни квалитет и начин постојања (Бога, Духа, идеје.., елемената, супстанције, монаде....) а квантитативна (питагорејци, природна наука)  на апсолутан квантитет и  релацију. 

 

детаљније

Бергсонова критика Канта није изведена до краја

Бергсонова критика Канта није изведена до краја

Аналитичка метафизика
Објављено: 05. Новембар 2014.

Бергсон увиђа, да Кантов трансцендентализам не подводи  квантитет и континуитет опште и нужне објективност под синтетички најстарију субјективност, него  да под тај трансцендентални унутрашњи (хомогени) квантитет и континуитет времена пододи старији квалитет и дисконтинуитет непротежне и непоновљиве субјективности. Да заправо своди лочички стзарију  унутрашњост на (унапред немогућ по себи) општи и нужни просторни квантитет и континуитет протежне спољашњости...

 


 

детаљније

Једно и бивствовање

Једно и бивствовање

Аналитичка метафизика
Објављено: 05. Новембар 2014.

Парменидов први доказ своди се да бивствовање јесте, што ми не можемо мислити, судити, говорити о небивствовању, о ничему, него само о бивствовању, о нечему Ипак, откуд знамо да уопште мислимо, судимо, говоримо; да је то наше мишљење, суђење, говорење уопште  нешто, а не исто тако ништа!?

детаљније

Рачун и говор,  бројеви и појмови

Рачун и говор, бројеви и појмови

Аналитичка метафизика
Објављено: 05. Новембар 2014.

За Питагорејце бројеви и њихове хармоније творе читав свет. За Платона су прелаз између бића по себи, вечних идеја и копије, сенки физичког света. За Аристотела само катеторија квантитета. Ипак, није довољно рећи да су бројеви само квантитети нечега, већ треба објаснити бројеве само бројање и саме операције; дефинисати јединицу и скуп природних бројева све рачунске операције, односе међу њима...

детаљније

О Новаковић Томиславу

Томислав Новаковић јe дипломирао филозофију  на Филозофском факултету у Београду. Живи и ствара у Чачку као самостални филозоф.

више о аутору

Филозофија дана

Однос етикe и политике је као однос душе и тела.

Само праведни људи у (микросвету) могу утемељити правну државу (у макросвету).

Ако човек "не воли ближње" с којима живи  ("које види"), како може волети државу ("Бога кога не види")?

 

Томислав Новаковић

Видео дана