Томислав Новаковић филозоф

Четвртак | 07. Јул 2022.

Tomislav Novakovic

Аналитичка метафизика

 Извесност самопостојања из Ја мислим потире Кантов  окрет

Извесност самопостојања из Ја мислим потире Кантов окрет

Аналитичка метафизика
Објављено: 08. Новембар 2014.

Кант посебно наглашава да је „скандал за људски ум“ што се не може доказати објективно постојање спољашњег света! Међутим, њеовом критицизам крије много већа немогућност: Из појавног јединства празних форми- слепих садржаја не само да не може доказати објективно постојања било којег, спољашњег, или унутрашњег) света, него је такво доказивање у противуречности са трансценденталним утемељењем.

 

детаљније

 Суд биће јесте  је таутологија

Суд биће јесте је таутологија

Аналитичка метафизика
Објављено: 05. Новембар 2014.

 Метафизика користи појам биће као темељни појам, док је то у језику је то само једна апстрактна именица изведена од основног глагола бити.

детаљније

Causa sui, deus sive natura, оmnis determinatio est negatio

Causa sui, deus sive natura, оmnis determinatio est negatio

Аналитичка метафизика
Објављено: 05. Новембар 2014.

Ако атрибут као суштина супстанције не може бити друга суштина, тачније, бесконачно других суштина, он је (по omnis determinatio est negatio ) ограничен са безброј страна (осталих вечних суштина супстанције), а бесконачан само својом вечном суштинoм. Такође, ако се  ред и веза идеја у Богу своди на ред и везу ствари природе, онда се  логика Бога изводи из логике природе, иако она сама  (без реда и везе идеја у Богу) нема општи и нужни ред и везу по себи,  јединство по себи.

детаљније

Ако супстанција саму себе схвата, мишљење мора бити супстанцијално

Ако супстанција саму себе схвата, мишљење мора бити супстанцијално

Аналитичка метафизика
Објављено: 05. Новембар 2014.

Ако је уз првостепено одређење супстанција да по себе јесте додато и да саму себе схвата и Божија моћ мишљења... једнака његовој стварној моћи делања“ мишљење не може бити бесконачно само са једне  стране, него (као код Хегела) са свих страна,  а атрибути само модуси бесконачне супстанције Божијег разума–мишљења! Хегел, чак и самопостојање Бога, што по себи јесте изводи из Божијег по себи и за себе апсолутног самосазнања, самомишљења.

детаљније

О Новаковић Томиславу

Томислав Новаковић јe дипломирао филозофију  на Филозофском факултету у Београду. Живи и ствара у Чачку као самостални филозоф.

више о аутору

Филозофија дана

Ако је "хиперморално", "хиперсоцијално" начело "сви за једног, један за све" присутно већ у јединству честица у атому, или атома у сваком молекулу неживог, а камоли у органским молекулима или вези органела у ћелији, ћелија у органу, органа у организму сваке јединке, врсте живог, "себични ген "борбе за опстанак који селектује најјаче јединке, врсте не може се никако апсолутизовати као једна фундаментална теорија.
Суштинско питање је много пре: како и зашто се огроман број сличних и различитих органских молекула, органела састављају у ћелије, ћелије у подоргане, органи у чула и удове тела и са стотине и хиљаде најразличитих функција у организмима свакe јединке или врсте!?

 

  Томислав Новаковић

Видео дана