Томислав Новаковић филозоф

Четвртак | 07. Јул 2022.

Tomislav Novakovic

Аналитичка метафизика

Демокрит

Демокрит

Аналитичка метафизика
Објављено: 14. Новембар 2014.

Ако су облик, ред и положај првостепена својства Демокритових атома, ништа се не добија са  „недељивим“ атомима у основи сложених облика! Недељивост по облику не може бити материјална, него само духовна, или душевна, као код Аристотела и Лајбница. А ако пак неки најстарији облик (наспрам било којег другог облика или празног простора) тек утемељује  ред, и положај, тај праоблик само може бити нематеријални дух, наспрам неодређености материје, као код Анаксагоре Платона у Тимају или Аристотела у Метафизици...

 

детаљније

Математика за Платона и Канта

Математика за Платона и Канта

Аналитичка метафизика
Објављено: 11. Новембар 2014.

За Платона је почетна општост и нужност геометрије: „Ко не зна геометрију нека не улази унутра“, била полазиште општег и нужног сазнања у нама и у космосу. А Кантово утемељење математике у трансценденталном јединству чистих појмова–опажаја је фиктивна ствар јер за општост и нужност разумских или чулних форми управо зна из општих и нужних судова математике!

детаљније

Трансцендентализам је у потпуности спроведен емпиризам!

Трансцендентализам је у потпуности спроведен емпиризам!

Аналитичка метафизика
Објављено: 10. Новембар 2014.

Ако чак и највиши став Кантове теоријске филозофије "Услови, могућности искуства уопште су у исто време и услови услови могућности предмета искуства" мора да прати  основне аксиоме: "разум је  спонтанитет, а чула рецептивитет, "мисли без садржаја јесу празне, а опажаји без појмова јесу слепи" онда непосредни рецептивитет, слепи садржаји, предметност уопште која афицира наша чула не условљава само чисто: мишљење, суђење закључиввање него и саме празне априорних форми разума, ума, та став стоји сасвим супротно од његовог трансцендентализма!

детаљније

Привид трансцендентализма

Привид трансцендентализма

Аналитичка метафизика
Објављено: 09. Новембар 2014.

Иако на први поглед изгледа да Кантов трансцендентализам показује да се све спољашње управља према унутрашњем, слепи садржаји према празним формама, највиши став његове трансценденталне аналитике „услови могућности искуства уопште су у исто време и услови могућности предмета искуства“  управо доказује супротно: да се унутрашње управља према спољашњем, празне априорне форме према слепој садржини!

 

 

детаљније

О Новаковић Томиславу

Томислав Новаковић јe дипломирао филозофију  на Филозофском факултету у Београду. Живи и ствара у Чачку као самостални филозоф.

више о аутору

Филозофија дана

Ако је "хиперморално", "хиперсоцијално" начело "сви за једног, један за све" присутно већ у јединству честица у атому, или атома у сваком молекулу неживог, а камоли у органским молекулима или вези органела у ћелији, ћелија у органу, органа у организму сваке јединке, врсте живог, "себични ген "борбе за опстанак који селектује најјаче јединке, врсте не може се никако апсолутизовати као једна фундаментална теорија.
Суштинско питање је много пре: како и зашто се огроман број сличних и различитих органских молекула, органела састављају у ћелије, ћелије у подоргане, органи у чула и удове тела и са стотине и хиљаде најразличитих функција у организмима свакe јединке или врсте!?

 

  Томислав Новаковић

Видео дана