Томислав Новаковић филозоф

Недеља | 05. Јул 2020.

Tomislav Novakovic

Аналитичка метафизика

Демокрит

Демокрит

Аналитичка метафизика
Објављено: 14. Новембар 2014.

Ако су облик, ред и положај првостепена својства недељивих атома, не само да та одређења и сама траже своје утемељење,  него су те разлике они првостепени логичко-онтолошки „атоми“ па се ништа не добија са  „недељивим“ атомима у основи сложених облика! То јест, ако недељиви атоми имају облик, та недељивост по облику не може бити материјална, него само духовна, или душевна, као код Лајбницових монада. А ако неки најстарији облик (наспрам било којег другог облика или празног простора тек утемељује  ред, и положај, тај праоблик ће мора бити онај старији нематеријални принцип, наспрам неодређености материје, као у Платоновом Тимају или у Аристотеловој Метафизици.

 

детаљније

Математика за Платона и Канта

Математика за Платона и Канта

Аналитичка метафизика
Објављено: 11. Новембар 2014.

За Платона је почетна општост и нужност геометрије: „Ко не зна геометрију нека не улази унутра“, била полазиште општег и нужног сазнања у нама и у космосу. А Кантово утемељење математике у трансценденталном јединству чистих појмова–опажаја је фиктивна ствар јер за општост и нужност разумских или чулних форми управо зна из општих и нужних судова математике!

детаљније

Трансцендентализам је у потпуности спроведен емпиризам!

Трансцендентализам је у потпуности спроведен емпиризам!

Аналитичка метафизика
Објављено: 10. Новембар 2014.

Ако чак и највиши став Кантове теоријске филозофије "Услови, могућности искуства уопште су у исто време и услови услови могућности предмета искуства" мора да прати  основне аксиоме: "разум је  спонтанитет, а чула рецептивитет, "мисли без садржаја јесу празне, а опажаји без појмова јесу слепи" онда непосредни рецептивитет, слепи садржаји, предметност уопште која афицира наша чула не условљава само чисто: мишљење, суђење закључиввање него и саме празне априорних форми разума, ума, та став стоји сасвим супротно од његовог трансцендентализма!

детаљније

Привид трансцендентализма

Привид трансцендентализма

Аналитичка метафизика
Објављено: 09. Новембар 2014.

Иако Кантов трансцендентализам покушава да докаже да се све спољашње управља према унутрашњем, слепи садржаји према празним формама, највиши став његове трансценденталне аналитике „услови могућности искуства уопште су у исто време и услови могућности предмета искуства“  доказује супротно: да се унутрашње управља према спољашњем, празне априорне форме према слепој садржини!

 

 

детаљније

О Новаковић Томиславу

Томислав Новаковић јe дипломирао филозофију  на Филозофском факултету у Београду. Живи и ствара у Чачку као самостални филозоф.

више о аутору

Филозофија дана

Однос етикe и политике је као однос душе и тела.

Само праведни људи у (микросвету) могу утемељити правну државу (у макросвету).

Ако човек "не воли ближње" с којима живи  ("које види"), како може волети државу ("Бога кога не види")?

 

Томислав Новаковић

Видео дана