Tomislav Novaković filozof

Petak | 19. Avgust 2022.

Tomislav Novakovic

Izbor

Volja za moć i umetnost

Volja za moć i umetnost

Izbor
Objavljeno: 05. Novembar 2014.

Nasuprot  reči: ko druge pobedi jak je, a ko sebe pobedi junak je, Niče misli: ko  sve druge pobedi, iz najjače vladajuće volje, moći nadvlada sve druge volje, moći, pobediće (sebe), sve svoje i tuđe nevolje, nemoći.

 

detaljnije

Transcendentalizam i  egzistencijalizam

Transcendentalizam i egzistencijalizam

Izbor
Objavljeno: 04. Novembar 2014.

Hajdeger tvrdi da izvan supstancijalnog tubivstvovanja nema nikakve istine, nikakvog bivstvovanja. Međutim, ako za to supstancijalno tubivstvovanje (najkonkretniju konačnu egzistenciju) nekritički pretpostavlja prostor–vremesvet (sve što se imalo pretpostaviti), šta tu ima dalje da se filozofira, kada je tu sa filozofijom završeno već na početku,  „rečeno“ sve što se to imalo reći!?

 

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Iako je autoritet oca pisana reč, živa reč je "majka" koja "vaspitava" i "odgaja" jezik jednog naroda i zato se kaže: maternji jezik.

Živi govor licem k licu je suština jezika i ne može ga zameniti nikakva posredna komunikacija.

Žive slike postoje pre sve geometrije, žive melodije pre sve aritmetike, živo mišljenje pre sve logike, živi govor pre sve gramatike...

Tek kada se stavi brana površnom govoru jednoznačnih ("jednosmernih") reči i u dubokoj reci žive reči ukrste sva različita, suprotna značenja, iz prvostepenih rodnih reči se shvataju sva drugostepena, trećestepena značenja reči ...

Samo u najjačoj matici, slivu čitavog jezika taj čisti od početka do kraja isti tok, istočnik ima snagu i dubinu reke žive reči da u duhovnoj „centrali” celovite netafizike jezika pokrene “turbinu prvobitnog govora istine”, 

  Tomislav Novaković

Видео дана