Tomislav Novaković filozof

Četvrtak | 07. Jul 2022.

Tomislav Novakovic

Izbor

Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?

Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?

Izbor
Objavljeno: 03. Februar 2022.

Ta bogoostavljenost Sina i smrtnog sveta je za nasledstvo večnog života i ostavštinu večnog sveta.. Otac ostavlja Sina, ali Sin ne ostavlja Oca, već u bezgrešnom telu i krvi u krstu ostaje potpuno veran Ocu, da prestolom ljubavi i krunom istine otkupi smrtnog čoveka i osvoji bezgrešni, besmrtni svet. 

detaljnije

Blagodarje: Kvadratura kruga u krstu

Blagodarje: Kvadratura kruga u krstu

Izbor
Objavljeno: 18. Januar 2022.

Okret duži daje kružnicu sa svim tačkama podjednako udaljenim od centra, a ljubav ka Bogu i bližnjem, carstvo Božije unutra u nama, podjednako udaljeno od svakog srca ljudskog. I kao što su u kružnici sve tačke podjednako udaljene od centra, tako su od središta Božije ljubavi, istine u krstu podjednako udaljeni svi ljudi.

detaljnije

Blagodarje:Nije znanje svetlost nego je svetlost znanje

Blagodarje:Nije znanje svetlost nego je svetlost znanje

Izbor
Objavljeno: 12. Novembar 2020.

Koga vodi samo svetlosti spoljašnjeg znanja, taj vrlo često ne zna ni šta da radi, ni kako to da radi, ni kada to da radi...

A koga vodi unutrašnja svetlost najvišeg dobra iznad svakog znanja,  taj zna i šta da radi i kako to da radi i kada to da radi..

detaljnije

Karakter je naša sudbina

Karakter je naša sudbina

Izbor
Objavljeno: 28. Oktobar 2020.

Kao što karakternim jedinstvom slobodne: misli, reči, odluke i dela čovek drži sudbinu u svojim rukama, tako i narod karakternim jedinstvom svoje izborne volje, koja slobodno postavlja i smenjuje najviše predstavnike svake posebne sfere: zakonodavne, sudske, izvršne i informativne vlasti, drži sudbinu u svojim rukama...

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Ako je "hipermoralno", "hipersocijalno" načelo "svi za jednog, jedan za sve" prisutno već u jedinstvu čestica u atomu, ili atoma u svakom molekulu neživog, a kamoli u organskim molekulima ili vezi organela u ćeliji, ćelija u organu, organa u organizmu svake jedinke, vrste živog, "sebični gen "borbe za opstanak koji selektuje najjače jedinke, vrste ne može se nikako apsolutizovati kao jedna fundamentalna teorija.
Suštinsko pitanje je mnogo pre: kako i zašto se ogroman broj sličnih i različitih organskih molekula, organela sastavljaju u ćelije, ćelije u podorgane, organi u čula i udove tela i sa stotine i hiljade najrazličitih funkcija u organizmima svake jedinke ili vrste!?

 

  Tomislav Novaković

Видео дана