Tomislav Novaković filozof

Nedelja | 05. Jul 2020.

Tomislav Novakovic

Kant

Kantovo shvatanje uobrazilje

Kantovo shvatanje uobrazilje

Кант
Objavljeno: 17. Januar 2018.

Iako Kant pokušava da opšte i nužne sudove prirodne nauke utemelji u jedinstvu dve prazne forme (čistog razuma i čiste čulnosti), tzv. transcendentalnoj ("produktivnoj") uobrazilji, plodno jedinstvo prazne forme i slepe sadržine, posrednim predstavljanjem, sećanjem, zamišljanjem, svakako omogućava empirijska (reproduktina) uobrazilja!

 


detaljnije

Transcendentalni šematizam

Transcendentalni šematizam

Кант
Objavljeno: 03. Januar 2018.

Ako već dve Dekartove supstancije (mišljenja i prostiranja) ili Spinozina dva atributa jedne supstancije  shvata samo kao dve suštinski različite saznajne moći čiste subjektivnosti, Kant sa transcendentalnim šematizmom mnogo pre treba da utemelji jedinstvo razuma i (mnogo opažajnijeg) spoljašnjeg čula–opažaja prostora, nego  razuma i unutrašnje čula–opažaja vremena!

detaljnije

Teorijski i praktični um

Teorijski i praktični um

Кант
Objavljeno: 22. April 2017.

Nije suština "čiste subjektivnosti pre sve objektivnosti" pojavnom okretu obezličenog obezvoljenog saznajno-teorijskog kritičkog uma koji u jedinstvu praznih formi–slepih sadržajauutemeljuje sve naše saznanje u okviru mogućeg iskustva, nego u suštinskom okretu čiste volje i jedne slobodne vlastitosti samokritičnog praktično-moralnog uma koja utemeljuje ne samo sve naše odlučivanje, delovanje, nego i svu logiku i saznanje teorijskog, kritičkog uma!

detaljnije

Supstancija i predikati

Supstancija i predikati

Кант
Objavljeno: 12. Mart 2017.

Supstancijalno postojanje (koje ne može da ne postoji), utemeljuje svako drugo postojanje (koje može da ne postoji); a nikako obrnuto, kao u Kantovom primeru sa talirima, gde se traži da se supstancijalno postojanje (koje ne može da ne postoji), potvrđuje sa pojedinačnim opažajima, ili posebnim, opštim pojmovima, sudovima izvedenih iz njih (koji mogu da ne postoje)!

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Odnos etike i politike je kao odnos duše i tela.

Samo pravedni ljudi u (mikrosvetu) mogu utemeljiti pravnu državu (u makrosvetu).

Ako čovek "ne voli bližnje" s kojima živi  ("koje vidi"), kako može voleti državu ("Boga koga ne vidi")?

 

Tomislav Novaković

Видео дана