Томислав Новаковић филозоф

Недеља | 05. Јул 2020.

Tomislav Novakovic

Кант

 Извесност самопостојања из Ја мислим потире Кантов  окрет

Извесност самопостојања из Ја мислим потире Кантов окрет

Кант
Објављено: 08. Новембар 2014.

Кант посебно наглашава да је „скандал за људски ум“ што се не може доказати објективно постојање спољашњег света! Међутим, њеовом критицизам крије много већа немогућност: Из појавног јединства празних форми- слепих садржаја не само да не може доказати објективно постојања било којег, спољашњег, или унутрашњег) света, него је такво доказивање у противуречности са трансценденталним утемељењем.

 

детаљније

Трансцендентална чулност не потирe само разлику између разума и чула него и саму суштину чулности

Трансцендентална чулност не потирe само разлику између разума и чула него и саму суштину чулности

Кант
Објављено: 05. Новембар 2014.

Aко трансцендентална чула не траже садржај, ни предмете који их афицирају, то  више и нису чула!..На крају, уместо да разум из општег и нужног појма синтетише појединачне, случајне садржаје у појмове, судове знања, код Канта општа и нужна чула–опажаји простора и времена утемељују опште и нужне појмове, судове мишљења!

детаљније

Општа и трансцендентална логика

Општа и трансцендентална логика

Кант
Објављено: 05. Новембар 2014.

Иако Кант  тврди да највишим ставовима чистог разума, не условљава  чистим опажајима чисте појмове, него чистим појмовима чисте опажаје, када изводи те основне ставове он не иде из чистог појма ка чистим опажајима, него, обрнуто, из синтетичке основе чистих опажаја ка чистим појмовима...

 

детаљније

Трансцендентални привид и привид трансцендентализма

Трансцендентални привид и привид трансцендентализма

Кант
Објављено: 05. Новембар 2014.

Иако Кант у трансценденталној дијалектици доказује да чист ум  изван оквира искуства упада у антиномије, када у трансценденталној аналитици чисти разум (пре сваког искуства) условљава највишим условом искуства (првостепеним рецептивитетом спољашњег и унутрашњег чулаопажаја простора и времена), он много пре трансценденталног привида чистог ума доказује привид трансцендентализма чистог разума!

детаљније

О Новаковић Томиславу

Томислав Новаковић јe дипломирао филозофију  на Филозофском факултету у Београду. Живи и ствара у Чачку као самостални филозоф.

више о аутору

Филозофија дана

Однос етикe и политике је као однос душе и тела.

Само праведни људи у (микросвету) могу утемељити правну државу (у макросвету).

Ако човек "не воли ближње" с којима живи  ("које види"), како може волети државу ("Бога кога не види")?

 

Томислав Новаковић

Видео дана