Tomislav Novaković filozof

Nedelja | 05. Jul 2020.

Tomislav Novakovic

Filozofija i religija

Sloboda jezičkog duha Valtera Benjamina

Sloboda jezičkog duha Valtera Benjamina

Филозофија и религија
Objavljeno: 31. Mart 2018.

Po Valteru Benjamimu, sa prvobitnim "grehom jezičkog duha" Adamov govor je izgubio vezu imenovanja i saznanja sa Božijom stvarajućom reči, s kojom je iskazivao suštinu stvari sa plodom poznanja dobra i zla potonuo u neodređene odnose između stvari...  Međutim, suštinski "greh jezičkog duha"  se ne može nikako pripisati Adamu nego nečistom duhu, koji je "laža i otac laži i krvnik ljudski od početka" upravo zato što prvostepenim "grehom jezičkog duha" zlim rečima, lažnim duhom huli na ime Božije, najsvetije lice Duha Svetog, zbog čega i zaslužuje pakleni sud.

 

detaljnije

Aristotelova metafizika

Aristotelova metafizika

Филозофија и религија
Objavljeno: 09. April 2017.

Na prvi pogled izgleda da Aristotel svaku stvar (biće) ispituje po četiri uzroka: po obliku (šta je), po materiji (od čega je), po kretanju (šta je pokreće) i po svrsi (koju svrhu ima), a zapravo se ta njegova tetrada  na kraju svodi na diadu! Kao večno duhovno biće, najviši oblik svih oblika, svrha svih svrha, pokretač svih kretanja, naspram samo mogućnosti bezoblične, pasivne materije, Bog je iz svog večnog života po sebi suštinski uzrok svakog mogućeg: oblika, svrhe, kretanja prirodnog života, bića od njegove mogućnosti ka njegovoj stvarnosti...

detaljnije

Filozofija i teologija

Filozofija i teologija

Филозофија и религија
Objavljeno: 23. Mart 2017.

Kao što se svetlost ne vidi, a sadrži sve boje, tako se i svetlost ljubavi ne vidi, a sastavlja sve ljude. Okret duži daje kružnicu sa svim tačkama podjednako udaljenim od centra, a ljubav ka Bogu i ljubav ka bližnjem Carstvo Božije u ljubavi podjednako udaljeno od svakog srca ljudskog...

detaljnije

Bog, najviša ideja dobra i apsolutno saznanje, mišljenje, pojam

Bog, najviša ideja dobra i apsolutno saznanje, mišljenje, pojam

Филозофија и религија
Objavljeno: 22. Mart 2017.

Kada se Bog objašnjava, bliže određuje saznanjem, mišljenjem, određuje se nečim drugim, što je "jasnije, određenije" od Boga, što je apsurdno! Bog  bliže određen saznanjem,  mišljenjem samo je Bog svog saznanja, mišljenja a ne Bog! Zato se u apofatičkoj teologiji za Boga samo može  reći da: jeste.

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Odnos etike i politike je kao odnos duše i tela.

Samo pravedni ljudi u (mikrosvetu) mogu utemeljiti pravnu državu (u makrosvetu).

Ako čovek "ne voli bližnje" s kojima živi  ("koje vidi"), kako može voleti državu ("Boga koga ne vidi")?

 

Tomislav Novaković

Видео дана