Tomislav Novaković filozof

Ponedeljak | 28. Septembar 2020.

Tomislav Novakovic

Filozofija i religija

Blagodarje: Mudrost koja nam je potrebna

Blagodarje: Mudrost koja nam je potrebna

Филозофија и религија
Objavljeno: 19. Avgust 2020.

Oko bez ljubavi nije pravo lice ni razum bez srca vlastito ja. Samo kad voli i govori istinu čovek izlazi iz granica svojih očiju, svoga razuma i vidi drugog čoveka, drugu ličnost. Istina je miris, večni duhovni sveštenik koji budi, uzbuđuje srce, dušu, telo, osvećuje za ukus ljubavi, a ljubav onaj večni car u čistom srcu iz carstva nebeskog, Bog sam...

detaljnije

Sloboda jezičkog duha Valtera Benjamina

Sloboda jezičkog duha Valtera Benjamina

Филозофија и религија
Objavljeno: 31. Mart 2018.

Po Valteru Benjamimu, sa prvobitnim "grehom jezičkog duha" Adamov govor je izgubio vezu imenovanja i saznanja sa Božijom stvarajućom reči, s kojom je iskazivao suštinu stvari sa plodom poznanja dobra i zla potonuo u neodređene odnose između stvari...  Međutim, suštinski "greh jezičkog duha"  se ne može nikako pripisati Adamu nego nečistom duhu, koji je "laža i otac laži i krvnik ljudski od početka" upravo zato što prvostepenim "grehom jezičkog duha" zlim rečima, lažnim duhom huli na ime Božije, najsvetije lice Duha Svetog, zbog čega i zaslužuje pakleni sud.

 

detaljnije

Aristotelova metafizika

Aristotelova metafizika

Филозофија и религија
Objavljeno: 09. April 2017.

Na prvi pogled izgleda da Aristotel svaku stvar (biće) ispituje po četiri uzroka: po obliku (šta je), po materiji (od čega je), po kretanju (šta je pokreće) i po svrsi (koju svrhu ima), a zapravo se ta njegova tetrada  na kraju svodi na diadu! Kao večno duhovno biće, najviši oblik svih oblika, svrha svih svrha, pokretač svih kretanja, naspram samo mogućnosti bezoblične, pasivne materije, Bog je iz svog večnog života po sebi suštinski uzrok svakog mogućeg: oblika, svrhe, kretanja prirodnog života, bića od njegove mogućnosti ka njegovoj stvarnosti...

detaljnije

Filozofija i teologija

Filozofija i teologija

Филозофија и религија
Objavljeno: 23. Mart 2017.

Kao što se svetlost ne vidi, a sadrži sve boje, tako se i svetlost ljubavi ne vidi, a sastavlja sve ljude. Okret duži daje kružnicu sa svim tačkama podjednako udaljenim od centra, a ljubav ka Bogu i ljubav ka bližnjem Carstvo Božije u ljubavi podjednako udaljeno od svakog srca ljudskog...

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Kao što opažaji pripadaju čulima,  čula telu, osećaji duši i  misli duhu, tako sve lepe slike, melodije, stihovi, ritmovi, pokreti... mirisu istine i ukusu ljubavi!

To najjače osećanje, sećanje izjednačuje najonostraniju ljubav ka Bogu i najovostraniju ljubav ka bližnjem...

 

Tomislav Novaković

Видео дана