Tomislav Novaković filozof

Subota | 11. Jul 2020.

Tomislav Novakovic

Filozofija politike

Nedoslednosti u utemeljenju Platonove Države

Nedoslednosti u utemeljenju Platonove Države

Филозофија политике
Objavljeno: 09. Maj 2019.

Kao što ideja dobra utemeljuje sve ideje i svaka ideja svoje kopije u pojmovima razuma, ili senke u opažajima čula i nagonima tela, tako i večna ideja svojine i večna ideja srodstva sve svoje kopije u pojmovima razuma i sve svoje senke u opažajima čula i nagonima tela...

detaljnije

Informativna vlast

Informativna vlast

Филозофија политике
Objavljeno: 23. Jul 2017.

Ko danas vlada medijima, on pretežno utiče na sve sfere vlasti. Trostruka struktura političkog sistema više nikako nije dovoljna, već je potrebna posebna sfera informativne vlasti. Samo kada suverena politička volja građana a direktnim izborima bude birala i smenjivala ne samo najviše predstavnike zakonodavne, sudske i izvršne vlasti, već i nezavisne informativne vlasti, ne samo za slobodu medija, već i obrazovanja, nauke, kulture... sve sfere posebne vlasti će imati svoju nezavisnost i operativnost io onu suštinski potrebnu međusobnu ravnotežu...

detaljnije

Etika i politika misli

Etika i politika misli

Филозофија политике
Objavljeno: 17. Mart 2017.

Ni u demokratiji ne vlada ceo narod, nego samo jedan deo njegovih izabranih predstavnika. Samo kada vlada  bolji i sposobniji deo naroda, vlada narod, a kada vlada gori deo naroda, on prvo porobljava bolji deo naroda a zatim i ceo narod. Kada u čoveku ili državi bolje vlada gorim, to čini boljim čoveka i državu, jača slobodu čoveka i slobodu države. A kada vlada gori deo, to ne samo da vodi u tiraniju, oligarhiju, anarhiju, smanjuje slobodu čoveka i slobodu države i pravi gore ljude i goru državu, nego vodi u porobljavanja tog naroda, države od strane drugih naroda, država.

detaljnije

O Platonovoj državi

O Platonovoj državi

Филозофија политике
Objavljeno: 19. Novembar 2014.

Kada neumerene želje tela u čoveku i državi vladaju čulima, razumom, umom, ono najmanje vredno poseduje najvrednije i stvari zavladaju ljudima. Međutim kada vlada um, najvredniji deo duše poseduje stvari i ljudi vladaju državom. Mudraci-kraljevi teže umom večnim idejama, a ne porodici i zemaljskom bogatstvu, i kako u potpunosti vladaju sobom, mogu vladati državom...

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Ako sadašnje izvodimo iz prošlog, složeno iz jednostavnog, živo iz neživog i tvrdimo da će se iz najjednostavnijeg "samog po sebi neživog" razviti na kraju toliko savršeno živo, da će iz jednostavnog neživog stvarati svako složeno živo, zašto takvo savršeno živo ne bi moglo postojati od početka?

Ako najsloženije, najrazvijenije živo nužno na kraju dostiže stvarajuću volju, onda stvarajuća volja večno žive savršene organizacije (pre svake prošle, sadašnje, buduće jednostavne nežive i složene žive organizacije) postoji sa svake strane, kraja sa još većom nužnošću od početka.

Tomislav Novaković

Видео дана