Tomislav Novaković filozof

Četvrtak | 18. Jul 2024.

Tomislav Novakovic

Filozofija politike

Nedoslednosti u utemeljenju Platonove Države

Nedoslednosti u utemeljenju Platonove Države

Filozofija politike
Objavljeno: 09. Maj 2019.

Kao što ideja dobra utemeljuje sve ideje uma i svaka ideja uma svoje kopije u pojmovima razuma i senke u opažajima čula i nagonima tela, tako i večne ideje svojine i srodstva  svoje kopije i senke u pojmovima razuma, opažajima čula i nagonima tela...

detaljnije

Informativna vlast

Informativna vlast

Filozofija politike
Objavljeno: 23. Jul 2017.

Ko danas vlada medijima, informacijama, taj utiče na sve sfere vlasti. Trostruka struktura političkog sistema više nikako nije dovoljna, već je potrebna posebna sfera informativne vlasti. Samo kada suverena politička volja građana a direktnim izborima bude birala i smenjivala ne samo najviše predstavnike zakonodavne, sudske i izvršne vlasti, već i nezavisne informativne vlasti, ne samo za slobodu medija, već i obrazovanja, nauke, kulture... sve sfere posebne vlasti će imati svoju nezavisnost i operativnost io onu suštinski potrebnu međusobnu ravnotežu...

detaljnije

Etika i politika misli

Etika i politika misli

Filozofija politike
Objavljeno: 17. Mart 2017.

Ni u demokratiji ne vlada ceo narod, nego samo jedan deo njegovih izabranih predstavnika. Samo kada vlada  bolji i sposobniji deo naroda, vlada narod, a kada vlada gori deo naroda, on prvo porobljava bolji deo naroda a zatim i ceo narod. Kada u čoveku ili državi bolje vlada gorim, to čini boljim čoveka i državu, jača slobodu čoveka i slobodu države. A kada vlada gori deo, to ne samo da vodi u tiraniju, oligarhiju, anarhiju, smanjuje slobodu čoveka i slobodu države i pravi gore ljude i goru državu, nego vodi u porobljavanja tog naroda, države od strane drugih naroda, država.

detaljnije

O Platonovoj državi

O Platonovoj državi

Filozofija politike
Objavljeno: 19. Novembar 2014.

Kada neumerene želje tela u čoveku i državi vladaju čulima, razumom, umom, ono najmanje vredno poseduje najvrednije i stvari zavladaju ljudima. Međutim kada vlada um, najvredniji deo duše poseduje stvari i ljudi vladaju državom. Mudraci-kraljevi teže umom večnim idejama, a ne porodici i zemaljskom bogatstvu, i kako u potpunosti vladaju sobom, mogu vladati državom...

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Prirodna nauka koristi logiku kada opštim i nužnim zakonima objašnjava red, poredak sveta, a bilo kakav kosmički um, logos, za celovito jedinstvo materije–energije, po definiciji „objektivne“ nauke, isključuje već na početku!

Bez obzira što ne prihvata nikakav prauzrok izvan same prirode, da bi nauka uopšte bila nauka, ona neki neki jedinstveni logos mikro-makro sveta mora predočiti.

Ne radi se samo o tome da se našem objašnjavanju sveta ima pravo prigovoriti da je "antropocentrično", nego da li se bez neke (bilo kakve) jedinstvene logike za svu materiju–energiju–prostor–vreme–brzinu, sve oblike makro, mikro sveta, uopšte nešto suštinski  objašnjava!

Ako čovek (bilo koji živi stvor) ima (neku) „glavu“, zašto je ne bi imala i sva mikro-makrokosmička priroda u svakom svom delu, kao stvarajuće znanje po kome svaka stvar ili biće jeste to što jeste.

 

 Tomislav Novaković

Видео дана