Томислав Новаковић филозоф

Недеља | 15. Септембар 2019.

Tomislav Novakovic

Филозофија политике

Најправеднији политички систем

Најправеднији политички систем

Филозофија политике
Објављено: 09. Новембар 2014.

Као што човек влада собом само када бољи део влада горим, тако и држава влада собом само када бољи део  влада горим. Само када влада бољи и способнији део, влада народ, а када влада гори и неспособнији, он прво поробљава бољи део народа, а затим и цео народ. Када бољи део, влада горим то чини бољим човека и државу, јача слободу човека и слободу државе, а када влада гори део, то не само да прави горе људе и гору државу, слаби слободу човека и слободу државе,  производећи: тиранију, олигархију, анархију, него води у поробљавање тог народа,  државе од стране других народа, државa...

 

детаљније

Суверенитет код Хобса и Русоа

Суверенитет код Хобса и Русоа

Филозофија политике
Објављено: 06. Новембар 2014.

По Хобсу, један апсолутан владар мора остати у природном праву и закону јачег, да би се у том најјачемпојединцу по природном праву и закону јачег сви грађани саставили као јака држава... По Русоу,  природнo  и грађанско право морају се објединити; једини гарант суверенитета слободне државе је неотуђиви слобода сваког појединца  [...]

детаљније

Филозофија духовне слободе

Филозофија духовне слободе

Филозофија политике
Објављено: 06. Новембар 2014.

По Токвилу, ко пре било чега другог нема као основу људског достојанства слободу саму по себи, остаје у ропству. Ако жели само  економску и политичку слободу, а не и духовну слободу, која тек утемељује сваку другу социјалну, правну, културну, религиозну, научну, уметничку слободу,  може изгубити све те слободе. Зато право питање и јесте: да ли неко може имати економску и политичку слободу ако нема првостепену  духовну слободу?

 

детаљније

Либерализам и конзервативизам

Либерализам и конзервативизам

Филозофија политике
Објављено: 06. Новембар 2014.

Основни credo либерализма је да само слобода појединца утемељује слободу државе. Сваки слободан човек је истовремено владар и поданик који у непосредној скупштини одлучује и учествује у власти. Основни credo конзервативизма да само слобода државе омогућава слободу појединца. Друштво је као организам, чији су делови својим функцијама потчињени интересу целине. 

детаљније

О Новаковић Томиславу

Томислав Новаковић јe дипломирао филозофију  на Филозофском факултету у Београду. Живи и ствара у Чачку као самостални филозоф.

више о аутору

Филозофија дана

Пораст интернета и све већег броја електронских друштвених мреже, алтернативних медија, комуникација, образовања, изражавања... неформалног организовања и деловања... највећи је доказ да би  четврти точак, стуб независне сфере информативне власти за слободу мисли и речи (науке, образовања, културе,  комуникација, информација,  медија) – који би вертикалу посредне демократије (законодавне, судске, и извршне власти) уравнотежио са хоризонталом непосредне демократије (са слободом спонтаног друштвеног организовања, и деловања) – требало да постане један од конституента демократског политичког система...


Томислав Новаковић

Видео дана