Томислав Новаковић филозоф

Недеља | 15. Септембар 2019.

Tomislav Novakovic

Филозофија политике

Прудонов анархизам

Прудонов анархизам

Филозофија политике
Објављено: 05. Новембар 2014.

Наспрам арх, архи: првог, главног,  врховног у вертикали, пирамиди власти, у спонтаном поретку анархије су сви једнаки. Као што се у спојеним судовима у водоравној линији изједначује ниво течности, тако се у хоризонтали правде све разлике усаглашавају равноправним уговором, договором лицем к лицу...

детаљније

О Новаковић Томиславу

Томислав Новаковић јe дипломирао филозофију  на Филозофском факултету у Београду. Живи и ствара у Чачку као самостални филозоф.

више о аутору

Филозофија дана

Пораст интернета и све већег броја електронских друштвених мреже, алтернативних медија, комуникација, образовања, изражавања... неформалног организовања и деловања... највећи је доказ да би  четврти точак, стуб независне сфере информативне власти за слободу мисли и речи (науке, образовања, културе,  комуникација, информација,  медија) – који би вертикалу посредне демократије (законодавне, судске, и извршне власти) уравнотежио са хоризонталом непосредне демократије (са слободом спонтаног друштвеног организовања, и деловања) – требало да постане један од конституента демократског политичког система...


Томислав Новаковић

Видео дана