Tomislav Novaković filozof

Subota | 11. Jul 2020.

Tomislav Novakovic

Atomika

Kantovo shvatanje uobrazilje

Kantovo shvatanje uobrazilje

Атомика
Objavljeno: 17. Januar 2018.

Iako Kant pokušava da opšte i nužne sudove prirodne nauke utemelji u jedinstvu dve prazne forme (čistog razuma i čiste čulnosti), tzv. transcendentalnoj ("produktivnoj") uobrazilji, plodno jedinstvo prazne forme i slepe sadržine, posrednim predstavljanjem, sećanjem, zamišljanjem, svakako omogućava empirijska (reproduktina) uobrazilja!

 


detaljnije

Transcendentalni šematizam

Transcendentalni šematizam

Атомика
Objavljeno: 03. Januar 2018.

Ako već dve Dekartove supstancije (mišljenja i prostiranja) ili Spinozina dva atributa jedne supstancije  shvata samo kao dve suštinski različite saznajne moći čiste subjektivnosti, Kant sa transcendentalnim šematizmom mnogo pre treba da utemelji jedinstvo razuma i (mnogo opažajnijeg) spoljašnjeg čula–opažaja prostora, nego  razuma i unutrašnje čula–opažaja vremena!

detaljnije

Atomika kao metod

Atomika kao metod

Атомика
Objavljeno: 22. Novembar 2014.

Atomika, kao mikroanalitičko stanovište ne zapostavlja ni najmanju teškoću,  nekada skrivenu samo u jednoj reči, rečenici, niti zaobilazi ona najteža mesta neke teorije, jer se vrlo često iza te „tačke sumnje”  krije plodno zrno, seme najvećeg otkrića, rešenja. Zato postepeno raspliće sva ta zamršenja, sve dok u “žižnoj” tačci jedne jake ideje ne dostigne “lančanu reakciju“ neizmerne energije istine, shvati, obuhvati sve moguće aspekte sveobuhvatnog rešenja.

detaljnije

Da li je postojanje predikat

Da li je postojanje predikat

Атомика
Objavljeno: 21. Novembar 2014.

Ako se iz Kantove tvrdnje: "Biće nije realan predikat", izbaci (kao suvišna) reč realno to je sada tipičan sud tradicionalne metafizikegde biće nikad nije ni bilo predikat, nego starija supstancijalnost – i znači nešto sasvim suprotno od onoga što je Kant hteo da kaže!

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Ako sadašnje izvodimo iz prošlog, složeno iz jednostavnog, živo iz neživog i tvrdimo da će se iz najjednostavnijeg "samog po sebi neživog" razviti na kraju toliko savršeno živo, da će iz jednostavnog neživog stvarati svako složeno živo, zašto takvo savršeno živo ne bi moglo postojati od početka?

Ako najsloženije, najrazvijenije živo nužno na kraju dostiže stvarajuću volju, onda stvarajuća volja večno žive savršene organizacije (pre svake prošle, sadašnje, buduće jednostavne nežive i složene žive organizacije) postoji sa svake strane, kraja sa još većom nužnošću od početka.

Tomislav Novaković

Видео дана