Томислав Новаковић филозоф

Субота | 11. Јул 2020.

Tomislav Novakovic

Атомика

Етичко и онтолошко код Спинозе и Канта

Етичко и онтолошко код Спинозе и Канта

Атомика
Објављено: 04. Новембар 2014.

Кант негацијом метафизике и појавних сазнања теоријског ума из суштинског практично-моралног ума његових надсазнајних идеја засновао општа и нужна начела Метафизике морала, а Спиноза, насупрот томе, интелектуалном интуицијом најопштијих најнужнијих идеја разума, ума,  из јасних и адекватних сазнања метафизике утемељио општа и нужна практична начела Божијег–природног морала за све осећаје, жудње душе, потребе, афекте тела...

детаљније

Ствар по себи и ствар за нас

Ствар по себи и ствар за нас

Атомика
Објављено: 04. Новембар 2014.

Ако је трансцендентално Ја само празна форма а све изван чистих појмова, опажаја празно, трансцендентално Х, зашто се онда тражи у човеку суштинско Ја, а изван човека „ствар по себи”  или уопште узима као недостатак што се они не могу сазнати?

детаљније

Субјективно и објективно време у Кантовој Критици чистог ума

Субјективно и објективно време у Кантовој Критици чистог ума

Атомика
Објављено: 04. Новембар 2014.

Када неко мисли да Кантов  оквир могућег искуства обухвата било које, какво могуће, прошло будуће место, време, заборавља се да тај критеријум искуства са човеком у спољашњем, објективном простору и времену, нема никакве везе са (његовим) унутрашњим, субјективним простором и временом, као чулима–опажајима у човеку!

 

детаљније

О Новаковић Томиславу

Томислав Новаковић јe дипломирао филозофију  на Филозофском факултету у Београду. Живи и ствара у Чачку као самостални филозоф.

више о аутору

Филозофија дана

Ако садашње изводимо из прошлог, сложено из једноставног, живо из неживог и тврдимо да ће се из најједноставнијег "самог по себи неживог" развити на крају толико савршено живо, да ће из једноставног неживог стварати свако сложено живо, зашто такво савршено живо не би могло постојати од почетка?

Ако најсложеније, најразвијеније живо нужно на крају достиже стварајућу вољу, онда стварајућа воља вечно живе савршене организације (пре сваке прошле, садашње, будуће једноставне неживе и сложене живе организације) постоји са сваке стране, краја са још већом нужношћу од почетка.

Томислав Новаковић

Видео дана