Томислав Новаковић филозоф

Четвртак | 28. Септембар 2023.

Tomislav Novakovic

Атомика

Етичко и онтолошко код Спинозе и Канта

Етичко и онтолошко код Спинозе и Канта

Атомика
Објављено: 04. Новембар 2014.

Кант негацијом метафизике и појавних сазнања теоријског ума из суштинског практично-моралног ума његових надсазнајних идеја засновао општа и нужна начела Метафизике морала, а Спиноза, насупрот томе, интелектуалном интуицијом најопштијих најнужнијих идеја разума, ума,  из јасних и адекватних сазнања метафизике утемељио општа и нужна практична начела Божијег–природног морала за све осећаје, жудње душе, потребе, афекте тела...

детаљније

Ствар по себи и ствар за нас

Ствар по себи и ствар за нас

Атомика
Објављено: 04. Новембар 2014.

Ако је трансцендентално Ја само празна форма а све изван чистих појмова, опажаја празно, трансцендентално Х, зашто се онда тражи у човеку суштинско Ја, а изван човека „ствар по себи”  или уопште узима као недостатак што се они не могу сазнати?

детаљније

Субјективно и објективно време у Кантовој Критици чистог ума

Субјективно и објективно време у Кантовој Критици чистог ума

Атомика
Објављено: 04. Новембар 2014.

Када неко мисли да Кантов  оквир могућег искуства обухвата било које, какво могуће, прошло будуће место, време, заборавља се да тај критеријум искуства са човеком у спољашњем, објективном простору и времену, нема никакве везе са (његовим) унутрашњим, субјективним простором и временом, као чулима–опажајима у човеку!

 

детаљније

О Новаковић Томиславу

Томислав Новаковић јe дипломирао филозофију  на Филозофском факултету у Београду. Живи и ствара у Чачку као самостални филозоф.

више о аутору

Филозофија дана

Природна наука користи логику када општим и нужним законима објашњава ред, поредак света, а било какав космички ум, логос, за целовито јединство материје–енергије, по дефиницији „објективне“ науке, искључује већ на почетку!

Без обзира што не прихвата никакав праузрок изван саме природе, да би наука уопште била наука, она неки неки јединствени логос микро-макро света мора предочити.

Не ради се само о томе да се нашем објашњавању света има право приговорити да је "антропоцентрично", него да ли се без неке (било какве) јединствене логике за сву материју–енергију–простор–време–брзину, све облике макро, микро света, уопште нешто суштински  објашњава!

Ако човек (било који живи створ) има (неку) „главу“, зашто је не би имала и сва микро-макрокосмичка природа у сваком свом делу, као стварајуће знање по коме свака ствар или биће јесте то што јесте.

 

 Томислав Новаковић

Видео дана