Tomislav Novaković filozof

Sreda | 26. Jun 2019.

Tomislav Novakovic

Filozofija politike

Nedoslednosti u utemeljenju Platonove Države

Nedoslednosti u utemeljenju Platonove Države

Филозофија политике
Objavljeno: 09. Maj 2019.

Kao što ideja dobra utemeljuje sve ideje, a ideja sve svoje kopije i senke a tako i večne ideje svojine i  srodstva sve svoje kopije i senke svojine i srodstva u pojmovima razuma, opažajima čula i nagonima tela...

detaljnije

Informativna vlast

Informativna vlast

Филозофија политике
Objavljeno: 23. Jul 2017.

Trostruka struktura političkog sistema više nikako nije dovoljna. Samo kada suverena politička volja građana bude na direktnim izborima birala i smenjivala ne samo najviše predstavnike zakonodavne, sudske i izvršne vlasti, već i nezavisne informativne vlasti u osnovi slobode medija, obrazovanja, nauke, kulture... sve sfere će imati potrebnu nezavisnost i operativnost i istovremeno međusobnu ravnotežu.

detaljnije

Etika i politika misli

Etika i politika misli

Филозофија политике
Objavljeno: 17. Mart 2017.

Ni u demokratiji ne vlada ceo narod, nego samo jedan deo njegovih izabranih predstavnika. Samo kada vlada  bolji i sposobniji deo naroda, vlada narod, a kada vlada gori deo naroda, on prvo porobljava bolji deo naroda a zatim i ceo narod. Kada u čoveku ili državi bolje vlada gorim, to čini boljim čoveka i državu, jača slobodu čoveka i slobodu države. A kada vlada gori deo, to ne samo da vodi u tiraniju, oligarhiju, anarhiju, smanjuje slobodu čoveka i slobodu države i pravi gore ljude i goru državu, nego vodi u porobljavanja tog naroda, države od strane drugih naroda, država.

detaljnije

O Platonovoj državi

O Platonovoj državi

Филозофија политике
Objavljeno: 19. Novembar 2014.

Kada neumerene želje tela u čoveku i državi vladaju čulima, razumom, umom, ono najmanje vredno poseduje najvrednije i stvari zavladaju ljudima. Međutim kada vlada um, najvredniji deo duše poseduje stvari i ljudi vladaju državom. Mudraci-kraljevi teže umom večnim idejama, a ne porodici i zemaljskom bogatstvu, i kako u potpunosti vladaju sobom, mogu vladati državom...

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Kao što čovek nema pravo da nasrne na svoj život, nego ga brani po osnovi prirodnog prava, tako još više nema pravo da se odrekne duhovne slobode, kao suštine svoje duše, preda je drugom čoveku, grupi, partiji – i ostane (suštinski) čovek!

Mnogi se odriču političke slobode, svoga prava glasa ili političkog delovanja, ali se duhovne slobode, kao suštinske osnove ličnosti, ne odriču ni u snu.

Tačnije, ono prvo pravo postoji za ovo drugo.

 

Tomislav Novaković

Видео дана