Tomislav Novaković filozof

Nedelja | 15. Septembar 2019.

Tomislav Novakovic

Filozofija politike

Nedoslednosti u utemeljenju Platonove Države

Nedoslednosti u utemeljenju Platonove Države

Филозофија политике
Objavljeno: 09. Maj 2019.

Kao što ideja dobra utemeljuje sve ideje, a ideja sve svoje kopije i senke a tako i večne ideje svojine i  srodstva sve svoje kopije i senke svojine i srodstva u pojmovima razuma, opažajima čula i nagonima tela...

detaljnije

Informativna vlast

Informativna vlast

Филозофија политике
Objavljeno: 23. Jul 2017.

Ko danas vlada medijima, on pretežno utiče na sve sfere vlasti. Trostruka struktura političkog sistema više nikako nije dovoljna, već je potrebna posebna sfera informativne vlasti. Samo kada suverena politička volja građana a direktnim izborima bude birala i smenjivala ne samo najviše predstavnike zakonodavne, sudske i izvršne vlasti, već i nezavisne informativne vlasti, ne samo za slobodu medija, već i obrazovanja, nauke, kulture... sve sfere posebne vlasti će imati svoju nezavisnost i operativnost io onu suštinski potrebnu međusobnu ravnotežu...

detaljnije

Etika i politika misli

Etika i politika misli

Филозофија политике
Objavljeno: 17. Mart 2017.

Ni u demokratiji ne vlada ceo narod, nego samo jedan deo njegovih izabranih predstavnika. Samo kada vlada  bolji i sposobniji deo naroda, vlada narod, a kada vlada gori deo naroda, on prvo porobljava bolji deo naroda a zatim i ceo narod. Kada u čoveku ili državi bolje vlada gorim, to čini boljim čoveka i državu, jača slobodu čoveka i slobodu države. A kada vlada gori deo, to ne samo da vodi u tiraniju, oligarhiju, anarhiju, smanjuje slobodu čoveka i slobodu države i pravi gore ljude i goru državu, nego vodi u porobljavanja tog naroda, države od strane drugih naroda, država.

detaljnije

O Platonovoj državi

O Platonovoj državi

Филозофија политике
Objavljeno: 19. Novembar 2014.

Kada neumerene želje tela u čoveku i državi vladaju čulima, razumom, umom, ono najmanje vredno poseduje najvrednije i stvari zavladaju ljudima. Međutim kada vlada um, najvredniji deo duše poseduje stvari i ljudi vladaju državom. Mudraci-kraljevi teže umom večnim idejama, a ne porodici i zemaljskom bogatstvu, i kako u potpunosti vladaju sobom, mogu vladati državom...

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Porast interneta i sve većeg broja elektronskih društvenih mreže, alternativnih medija, komunikacija, obrazovanja, izražavanja... neformalnog organizovanja i delovanja... najveći je dokaz da bi  četvrti točak, stub nezavisne sfere informativne vlasti za slobodu misli i reči (nauke, obrazovanja, kulture,  komunikacija, informacija,  medija) – koji bi vertikalu posredne demokratije (zakonodavne, sudske, i izvršne vlasti) uravnotežio sa horizontalom neposredne demokratije (sa slobodom spontanog društvenog organizovanja, i delovanja) – trebalo da postane jedan od konstituenta demokratskog političkog sistema...


Tomislav Novaković

Видео дана