Томислав Новаковић филозоф

Понедељак | 29. Новембар 2021.

Tomislav Novakovic

Хегел

Негативна и позитивна дијалектика

Негативна и позитивна дијалектика

Хегел
Објављено: 16. Април 2015.

Хегеловa Наука Логике је у сва три степена негација а не афирмација.  И као апсолутна идеја  пре све природе, историје, и у филозофији природе као отуђена, оспољена идеја, и када појмом по себи и за себе напусти другобивство природе и историје и апсолутним сазнањем, мишљењем врати вечној идеји. Заправо, апсолутна афирмације не може се ни утемељити сазнајно-логички, него само у надсазнајној апсолутној вољи и стварајућој слободи. Ни Платонова позитивна дијалектика не почива на сазнању вечне суштине апсолутне истине, него на надсазнајној, надсуштаственој идеји добра..

 

детаљније

Хегелов апсолутни дух

Хегелов апсолутни дух

Хегел
Објављено: 05. Новембар 2014.

Колико свака идеја стоји изнад свих својих копије, толико, по Платону,  највиша идеја добра (идеја свих идеја), као Бог за све идеје, стоји изнад  свих идеја. Није добро добро по савршеној истини, него су савршена лепота и савршена истина, правда то по највишем добру. Међутим, Хегел и највишу (надсазнајну, надсуштаствену) идеју добра подређује првобивственом Божијем самосазнању, самомишљењу по себи и за себе које  у апсолутном појма појма саставља све могуће разлике, супротности...

детаљније

Хегелова самоспознаја духа као спознаја себе и самоспознаја себе као  спознаја духа

Хегелова самоспознаја духа као спознаја себе и самоспознаја себе као спознаја духа

Хегел
Објављено: 05. Новембар 2014.

Тако се начело Γνωύι σεηυτόν (спознај себе) достиже се тек на крају у Хегеловој умској личности–филозофији апсолутног знања, чистом мишљењу о самом мишљењу, апсолутном појму појма које потпуно сазнаје, схвата себе саставља субјективно и објективно, мишљење и биће. Вечни умни лик човека (људског рода) достиже апсолутним самосазнањем логички духовни лик истине вечне идеје, метатафизички лик Бога, постиже логичку кружност, излази из простора–времена–природе, који на тој разлици почетка краја, духу који се, оспољује, отуђује од себе и почивају.

детаљније

 Хегелов онтолошки доказ

Хегелов онтолошки доказ

Хегел
Објављено: 04. Новембар 2014.

 Хегел онтолошким доказом из најсавршенијег, најузвишенијег појма (Бога) у нашој свести, уму, мишљењу не поттврђује онтолошким доказом  само Божије вечно постојање,  биће, већ већ тврди да се из самодређујућег мишљења о самом мишљењу, апсолутно истинитог појма – савршене идеје Бога што једино заувек остаје, стаје, стоји, првобивствено, апсолутно постоји тек доказује било које, какво постојање, другобивствено чулно, разумско биће!

детаљније

О Новаковић Томиславу

Томислав Новаковић јe дипломирао филозофију  на Филозофском факултету у Београду. Живи и ствара у Чачку као самостални филозоф.

више о аутору

Филозофија дана

Као што човек влада собом само када бољи део влада горим, тако и држава влада собом само када бољи део  влада горим. Само када влада бољи и способнији део народа, влада народ, а када влада гори и неспособнији, он прво поробљава бољи део народа, а затим и цео народ. Када бољи део, влада горим то чини бољим човека и државу, јача слободу човека и слободу државе, а када влада гори део, то не само да прави горе људе и гору државу, слаби слободу човека и слободу државе,  производећи: тиранију, олигархију, анархију, него води у поробљавање тог народа,  државе од стране других народа, државa...

    

Томислав Новаковић

Видео дана