Томислав Новаковић филозоф

Понедељак | 29. Новембар 2021.

Tomislav Novakovic

Хегел

Погрешна тријада Хегелове Науке логике

Погрешна тријада Хегелове Науке логике

Хегел
Објављено: 04. Новембар 2014.

Ако у основној тријади Биће–Суштина–Појам суштина (за себе)  стоји између оног почетног чулне појаве Бића (по себи) и завршног, савршеног (по себи иза себе) Појма, зашто за своју Науку логике каже да је то „излагање Бога какав је у вечној суштини пре стварања света природе и једног коначног духа,“ а не излагање вечне идеје каква је у свом апсолутном појму (Бога), или вечног појма какав је по апсолутној идеји (Бога).

детаљније

 Привид апсолутног идеализма

Привид апсолутног идеализма

Хегел
Објављено: 04. Новембар 2014.

Уместо да каже да апсолутни дух ствара свет, Хегел каже да се он слободно „отуђује и отпушта у непосредни облик“ другобивствене природе... Зашто? Да не  би из апсолутног појма о појму дедуктивно (што није ни могуће) излагао вечну суштину Бога,  како обећава у уводу своје Науке Логике, него, како је сада другобивствени просторно-временско-материјални створени свет само отуђени првобивствене апсолутне идеја, он до тог првобивственог логоса као вечне суштине Бога може подједнако  доћи и самоосвешћењем другобивствене природе, историје, самосазнањем из појаве, суштине до појма, "апсолутним" појмом појма у филозофији, као  завршном суштином  свих суштинаиндуктивно!

детаљније

О Новаковић Томиславу

Томислав Новаковић јe дипломирао филозофију  на Филозофском факултету у Београду. Живи и ствара у Чачку као самостални филозоф.

више о аутору

Филозофија дана

Као што човек влада собом само када бољи део влада горим, тако и држава влада собом само када бољи део  влада горим. Само када влада бољи и способнији део народа, влада народ, а када влада гори и неспособнији, он прво поробљава бољи део народа, а затим и цео народ. Када бољи део, влада горим то чини бољим човека и државу, јача слободу човека и слободу државе, а када влада гори део, то не само да прави горе људе и гору државу, слаби слободу човека и слободу државе,  производећи: тиранију, олигархију, анархију, него води у поробљавање тог народа,  државе од стране других народа, државa...

    

Томислав Новаковић

Видео дана