Томислав Новаковић филозоф

Петак | 20. Октобар 2017.

Tomislav Novakovic

Аристотел

Етика и Политика код Платона и Аристотела

Етика и Политика код Платона и Аристотела

Аристотел
Објављено: 24. Август 2017.

Платон  идеалну државу утемељује кроз највише добро по себи, старију етику а да Аристотел стварну државу, као  највише добро (за нас), утемеује кроз старију политику.

 

детаљније

Аристотелова метафизика

Аристотелова метафизика

Аристотел
Објављено: 09. Април 2017.

Иако Аристител сваку ствар (биће) испитује по четири узрока: по облику (шта је), по материји (од чега је), по кретању (шта је покреће) и по сврси (коју сврху има), његова тетрада се  на крају своди на диаду. Као облик свих облика, сврха свих сврха, покретач свих кретања, Бог је из свог савршеног живота по себи, једино нужног вечног духовног бића, наспрам само могућности безобличне, пасивне материје, суштински узрок сваког: облика, сврхе, кретања природног, живота, бића од његове могућности ка његовој стварности...

детаљније

Аристотелово учење о Богу

Аристотелово учење о Богу

Аристотел
Објављено: 08. Април 2017.

Свако једно и свако биће, за своје конкретно обличје, сврху, кретање, пре једног по себи, или бића по себи, тражи најстарији облик свих облика, сврху свих сврха, најнужнију духовну стварност, Божије мишљења о самом мишљењу, једно са савршеном делатношћу, вечним животом, делом, која његову  могућност покреће ка његовој стварности.

детаљније

Бог, идеје и категорије

Бог, идеје и категорије

Аристотел
Објављено: 22. Новембар 2014.

За Платона су сви појединачни, посебни, општи чулни, разумски квалитети само сенке или одсјаји целовитог умног квалитета савршене идеје. По Аристотелу, такође, мора постојати супстанцијални квалитет, релација и модалитет, да би постојао било какав квалитет, релација или модалитет. За релацију узрока и последице у природном, животу бићу мора из вечне сврхе-дела духовног живота по себи, постојати супстанцијална узрочност из Божијег савршеног мишљења о самом мишљењу која било коју, какву сврху, облик покреће од њене могућности ка њеној стварности.

детаљније

О Новаковић Томиславу

Томислав Новаковић јe дипломирао филозофију  на Филозофском факултету у Београду. Живи и ствара u Чачку као самостални филозоф.

више о аутору

Филозофија дана

Иако разлика између истока и запада свакако постоји, исток и запад као и север и југ прво треба појмити у самом човеку.

Кад те нешто светло огреје у срцу, души, то је исток, кад ти "падне мрак на очи" то је запад…

А и једно и друго је могуће на свакој страни света… 

Праведник освећује све стране, као што оса земље раздваја дан и ноћ.

Томислав Новаковић

Видео дана