Томислав Новаковић филозоф

Недеља | 05. Јул 2020.

Tomislav Novakovic

Уводне беседе

Привид немачког идеализма

Привид немачког идеализма

Уводне беседе
Објављено: 19. Новембар 2014.

Са првостепеним условима спољашњег искуства, Кант трансцендентално своди на емпиричко, спонтанитет мишљења на рецептивитет опажања...Шелинг, са субјективно–објективним тоталитетом дух на природу... а Хегел са фиктивним отуђењем духа у другобивствену природу апсолутну идеју, као вечну суштину Бога (пре све природе или историје), на суштину просторно-временске природе или историје...

 

детаљније

О смислу и потреби за филозофијом у нашем времену.

О смислу и потреби за филозофијом у нашем времену.

Уводне беседе
Објављено: 16. Новембар 2014.

Филозофија је постала слуга науке на крају, што је  најбитнија подручја живота, у којима се најпре испољава мудрост човека и народа – запоставила на почетку! Међутим, као као што срце, глава... служе целом телу, тако и права мудрост сваком подручју живота. Зато су нова филозофска начела не само потребна него и нужна...


детаљније

 Филозофија и природна наука

Филозофија и природна наука

Уводне беседе
Објављено: 09. Новембар 2014.

Либерализам подразумева слободну вољу конкретног појединца са именом и презименом за идентитет личности, приватну својину сваке врсте, породично и наследно право, утемељење свих институција од породице до државе: завет брака, гласање, сваки правни уговор, договор, а општа и нужна природна наука емпиризмом, еволуционизмом у основи институције образовања, све сложене системе живе организације своди на једноставније, неживе, појединачно на опште, слободу на нужност... унапред одбацује сваку трансцендентну основу личности и слободе (душе у основи тела)! 

 

детаљније

Декарт и Кант

Декарт и Кант

Уводне беседе
Објављено: 08. Новембар 2014.

Иако Кант каже: „Наше унутрашње искуство, које је по Картезијусу несумљиво, је могуће само под претпоставком спољашњег искуства,“ када у најизвеснијем ставу тврди: „У синтетичком праосновном јединству аперцепције ја сам свестан себе не као појаве, нити као ствари по себи, већ сам свестан само тога да постојим. Ова представа јесте мишљење а не опажање“ он понавља исто што и Декарт...

 

детаљније

О Новаковић Томиславу

Томислав Новаковић јe дипломирао филозофију  на Филозофском факултету у Београду. Живи и ствара у Чачку као самостални филозоф.

више о аутору

Филозофија дана

Однос етикe и политике је као однос душе и тела.

Само праведни људи у (микросвету) могу утемељити правну државу (у макросвету).

Ако човек "не воли ближње" с којима живи  ("које види"), како може волети државу ("Бога кога не види")?

 

Томислав Новаковић

Видео дана