Томислав Новаковић филозоф

Недеља | 05. Јул 2020.

Tomislav Novakovic

Филозофија и наука

Принцип неодређености: „Иста река није никад иста.“

Принцип неодређености: „Иста река није никад иста.“

Филозофија и наука
Објављено: 20. Фебруар 2015.

Принцип неодређености тврди да се не може истинито, исправно говорити ни о једној одвојеној, појединачној ствари, појави, а ни о било којој, каквој „целини“ ствари... Како се све мења и зависи једно од другог, принцип неодређености тврди да се ниједна ствар не може одредити ни сама собом, ни нечим другим. Свака ствар зa своју одређеност јасност претпоставља неку другу ствар с којом се одређује, дефинише, а ова опет неку трећу ... и тако до у бескрај,  те се свака ствар може дефинисати само условно и релативно..

 

 

детаљније

 Филозофија и природна наука

Филозофија и природна наука

Филозофија и наука
Објављено: 09. Новембар 2014.

Либерализам подразумева слободну вољу конкретног појединца са именом и презименом за идентитет личности, приватну својину сваке врсте, породично и наследно право, утемељење свих институција од породице до државе: завет брака, гласање, сваки правни уговор, договор, а општа и нужна природна наука емпиризмом, еволуционизмом у основи институције образовања, све сложене системе живе организације своди на једноставније, неживе, појединачно на опште, слободу на нужност... унапред одбацује сваку трансцендентну основу личности и слободе (душе у основи тела)! 

 

детаљније

 Наука и метафизика

Наука и метафизика

Филозофија и наука
Објављено: 07. Новембар 2014.

Када нестану све опште и нужне релације простора–времена–материје–енергије астрофизике или се  врати у свемогућност, неодређеност микрофизике тада се скаче у надматематичко creatio ex nihilo, у стварајућу слободу старије метафизике

 

детаљније

Квалитативна и квантитативна логика

Квалитативна и квантитативна логика

Филозофија и наука
Објављено: 05. Новембар 2014.

Основа нашег владајућег категоријалног апарата може бити квалитативна и квантитативна. Квалитативна основа све могуће квалитете, квантитете, релације и модалитете своди на апсолутни квалитет и начин постојања (Бога, Духа, идеје.., елемената, супстанције, монаде....) а квантитативна (питагорејци, природна наука)  на апсолутан квантитет и  релацију. 

 

детаљније

О Новаковић Томиславу

Томислав Новаковић јe дипломирао филозофију  на Филозофском факултету у Београду. Живи и ствара у Чачку као самостални филозоф.

више о аутору

Филозофија дана

Однос етикe и политике је као однос душе и тела.

Само праведни људи у (микросвету) могу утемељити правну државу (у макросвету).

Ако човек "не воли ближње" с којима живи  ("које види"), како може волети државу ("Бога кога не види")?

 

Томислав Новаковић

Видео дана