Tomislav Novaković filozof

Ponedeljak | 03. Avgust 2020.

Tomislav Novakovic

Platon

Nedoslednosti u utemeljenju Platonove Države

Nedoslednosti u utemeljenju Platonove Države

Платон
Objavljeno: 09. Maj 2019.

Kao što ideja dobra utemeljuje sve ideje i svaka ideja svoje kopije u pojmovima razuma, ili senke u opažajima čula i nagonima tela, tako i večna ideja svojine i večna ideja srodstva sve svoje kopije u pojmovima razuma i sve svoje senke u opažajima čula i nagonima tela...

detaljnije

Etika i Politika kod Platona i Aristotela

Etika i Politika kod Platona i Aristotela

Платон
Objavljeno: 24. Avgust 2017.

Platon  idealnu državu utemeljuje kroz najviše dobro po sebi, supstancijalnu etiku a Aristotel   stvarnu državu, kao najviše dobro (za nas), kroz supstancijalnu politiku.

 

detaljnije

Lepota i ljubav

Lepota i ljubav

Платон
Objavljeno: 14. Novembar 2015.

Ako lepo, pravedno... po sebi jesu to što jesu tek po dobru po sebi...onda je najuzvišenija ljubav ka dobru po sebi,  tek ljubav ka lepom, pravednom po sebi...svim savršenim idejama.  

detaljnije

O Platonovoj državi

O Platonovoj državi

Платон
Objavljeno: 19. Novembar 2014.

Kada neumerene želje tela u čoveku i državi vladaju čulima, razumom, umom, ono najmanje vredno poseduje najvrednije i stvari zavladaju ljudima. Međutim kada vlada um, najvredniji deo duše poseduje stvari i ljudi vladaju državom. Mudraci-kraljevi teže umom večnim idejama, a ne porodici i zemaljskom bogatstvu, i kako u potpunosti vladaju sobom, mogu vladati državom...

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Okret duži daje kružnicu sa svim tačkama podjednako udaljenim od centra, a ljubav ka Bogu i bližnjem, carstvo Božije unutra u nama, podjednako udaljeno od svakog srca ljudskog...

Savršen od roda nebeskog i jedini bezgrešan u rodu ljudskom, postavlja se kao da je kriv za sve da u kvadratu kruga u krstu otkupi sve grešno, krivo, sve naše krive misli, osećaje, reči, dela preokrene na ispravno, pravo...

 

Tomislav Novaković

Видео дана