Tomislav Novaković filozof

Petak | 04. Decembar 2020.

Tomislav Novakovic

Spinoza

Spinoza

Spinoza

Спиноза
Objavljeno: 07. Novembar 2014.

Po Spinozi prvo mora postojati supstancijalna strana stvari, da bi postojale atributivna ili modusna strana stvari. „Druga“ supstancija je po njemu protivurečnost – negira samu supstancijalnost i sopstvenu neograničenost. Jedan Bog  sa bezbroj beskonačnih atributa izjednačen je sa svojim postojanjem.

detaljnije

Teškoće Spinozinog utemeljenja

Teškoće Spinozinog utemeljenja

Спиноза
Objavljeno: 05. Novembar 2014.

Kako može naš razum (koji je samo konačni modus beskonačnog atributa Božijeg mišljenja)  opažati večnu suštinu njegovog beskonačnog mišljenja, a pogotovu, beskonačno drugih večnih suština,  koje su suštinski različitih i jedne od drugih i od njega kao konačnog moduha jedne beskonačne suštine... Ni jedna večna suštine, pa čak ni njihov beskonačni zbir, ne može se izjednačiti sa večnom supstancijom, već njeno postojanje mora biti nadsuštastveno.

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Kao što čovek nema pravo da nasrne na svoj život, već da ga brani po osnovi prirodnog prava, tako još više nema pravo da se odrekne duhovne slobode, kao suštine svoje duše, preda je drugom čoveku, grupi, partiji – i ostane (suštinski) čovek!

Mnogi se odriču političke slobode, svoga prava glasa ili političkog delovanja, ali se duhovne slobode, kao suštinske osnove ličnosti, ne odriču ni u snu.

Tačnije, ono prvo (fizička sloboda) postoji za ovo drugo (duhovnu slobodu).

 

 Tomislav Novaković

Видео дана