Tomislav Novaković filozof

Subota | 11. Jul 2020.

Tomislav Novakovic

Platon

Nedoslednosti u utemeljenju Platonove Države

Nedoslednosti u utemeljenju Platonove Države

Платон
Objavljeno: 09. Maj 2019.

Kao što ideja dobra utemeljuje sve ideje i svaka ideja svoje kopije u pojmovima razuma, ili senke u opažajima čula i nagonima tela, tako i večna ideja svojine i večna ideja srodstva sve svoje kopije u pojmovima razuma i sve svoje senke u opažajima čula i nagonima tela...

detaljnije

Etika i Politika kod Platona i Aristotela

Etika i Politika kod Platona i Aristotela

Платон
Objavljeno: 24. Avgust 2017.

Platon  idealnu državu utemeljuje kroz najviše dobro po sebi, supstancijalnu etiku a Aristotel   stvarnu državu, kao najviše dobro (za nas), kroz supstancijalnu politiku.

 

detaljnije

Lepota i ljubav

Lepota i ljubav

Платон
Objavljeno: 14. Novembar 2015.

Ako lepo, pravedno... po sebi jesu to što jesu tek po dobru po sebi...onda je najuzvišenija ljubav ka dobru po sebi,  tek ljubav ka lepom, pravednom po sebi...svim savršenim idejama.  

detaljnije

O Platonovoj državi

O Platonovoj državi

Платон
Objavljeno: 19. Novembar 2014.

Kada neumerene želje tela u čoveku i državi vladaju čulima, razumom, umom, ono najmanje vredno poseduje najvrednije i stvari zavladaju ljudima. Međutim kada vlada um, najvredniji deo duše poseduje stvari i ljudi vladaju državom. Mudraci-kraljevi teže umom večnim idejama, a ne porodici i zemaljskom bogatstvu, i kako u potpunosti vladaju sobom, mogu vladati državom...

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Ako sadašnje izvodimo iz prošlog, složeno iz jednostavnog, živo iz neživog i tvrdimo da će se iz najjednostavnijeg "samog po sebi neživog" razviti na kraju toliko savršeno živo, da će iz jednostavnog neživog stvarati svako složeno živo, zašto takvo savršeno živo ne bi moglo postojati od početka?

Ako najsloženije, najrazvijenije živo nužno na kraju dostiže stvarajuću volju, onda stvarajuća volja večno žive savršene organizacije (pre svake prošle, sadašnje, buduće jednostavne nežive i složene žive organizacije) postoji sa svake strane, kraja sa još većom nužnošću od početka.

Tomislav Novaković

Видео дана