Tomislav Novaković filozof

Subota | 11. Jul 2020.

Tomislav Novakovic

Hajdeger

Fenomenologija i teologija

Fenomenologija i teologija

Хајдегер
Objavljeno: 16. Novembar 2014.

Hajdeger kaže da čovek ne treba da teži večnoj, transcendentnoj egzistenciji, već da po (jedinoj mogućoj) metafizici konačnosti najkonkretniju prostorno-vremenitu egzistenciju, prihvati kao vlastitu esenciju. Iako  pre svakog  bivstvovanja pretpostavlja starije ništa, to ništa nije za njega  osnova Božijeg stvaranja, već bezdan vlastite slobode, koja svako šta (je) bivstvovanje, osmišljava iz najkonačnijeg zašto  tubivstvovanja. 

detaljnije

Smrt u Hajdegerom Bivstvovanju i vremenu

Smrt u Hajdegerom Bivstvovanju i vremenu

Хајдегер
Objavljeno: 04. Novembar 2014.

Ako je  smrt konkretni prestanak rada srca, disanja, mozga,  da li taj prestanak uobličava  svaku volju i svaku svest!? Opet, ako nije ta konkretnost, nego neka filozofska („mozgajuća“)  smrt, to  više nije „neporeciva iskustvena činjenica!  Zapravo, smrt, kao zadnji izdah nije ni suprotna životu, nego prvom udahu, rođenju i čovek se ne uobličava iz svojeg kraja,  nego iz pune svrhe, svog zenita.

 

detaljnije

Egzistencijalno-ontološka  krivica kod Hajdegera

Egzistencijalno-ontološka krivica kod Hajdegera

Хајдегер
Objavljeno: 04. Novembar 2014.

 Po Hajdegeru, krivica neprave egzistencije nije posledica greha, nego  potpune nedokučivosti, skrivenosti, zakrivljenosti smrti, koja krivicom po sebi zakrivljuje svako konačno življenje,  život. Bez savesti ka toj egzistencijalno-ontološkoj krivici, iz koje čovek iz neodnosne smrti odgovorno preuzima svoju vremenitu sudbinu (u svome vremenu) ne može se, po njemu,  odrediti ni onaj  (po njemu) vulgarni  smisao: krivice, savesti ka drugima. Prostorno-vremenita egzistencija iz svesti o smrti i sopstvenoj konačnosti iz slobodnog ništa, pre svakog šta (kako, koliko, u kom odnosu) bivstvovanja), iz starijeg zašto sam tu, ovde, utemeljuje jedino moguću metafiziku konačnog tubivstvovanja.

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Ako sadašnje izvodimo iz prošlog, složeno iz jednostavnog, živo iz neživog i tvrdimo da će se iz najjednostavnijeg "samog po sebi neživog" razviti na kraju toliko savršeno živo, da će iz jednostavnog neživog stvarati svako složeno živo, zašto takvo savršeno živo ne bi moglo postojati od početka?

Ako najsloženije, najrazvijenije živo nužno na kraju dostiže stvarajuću volju, onda stvarajuća volja večno žive savršene organizacije (pre svake prošle, sadašnje, buduće jednostavne nežive i složene žive organizacije) postoji sa svake strane, kraja sa još većom nužnošću od početka.

Tomislav Novaković

Видео дана