Томислав Новаковић филозоф

Недеља | 23. Јун 2024.

Tomislav Novakovic

Етика и политика

Ролсово индивидуализовање друштвеног уговора

Ролсово индивидуализовање друштвеног уговора

Етика и политика
Објављено: 05. Новембар 2014.

Човек непрекидно проверава да ли је правичан ка другима или други ка њему, даје–не даје сагласност за одређене друштвене односе. Зато Ролсова теорија правде у „преклапајућем концензусу“свих социјалних политичких група у идеалу јавног (моралног) ума саглашава индивидуални и друштвени уговор.детаљније

Етика и политика избор

Етика и политика избор

Етика и политика
Објављено: 05. Новембар 2014.

Однос етикe и политике је као однос душе и тела... Сврха политике није само да практичном способношћу развије динамику економије, културе, образовања, него да законима које доноси и спроводи усаврши социјалне односе, кроз све постојеће институције ојача и статику државе, етику...

 

детаљније

О Новаковић Томиславу

Томислав Новаковић јe дипломирао филозофију  на Филозофском факултету у Београду. Живи и ствара у Чачку као самостални филозоф.

више о аутору

Филозофија дана

Природна наука користи логику када општим и нужним законима објашњава ред, поредак света, а било какав космички ум, логос, за целовито јединство материје–енергије, по дефиницији „објективне“ науке, искључује већ на почетку!

Без обзира што не прихвата никакав праузрок изван саме природе, да би наука уопште била наука, она неки неки јединствени логос микро-макро света мора предочити.

Не ради се само о томе да се нашем објашњавању света има право приговорити да је "антропоцентрично", него да ли се без неке (било какве) јединствене логике за сву материју–енергију–простор–време–брзину, све облике макро, микро света, уопште нешто суштински  објашњава!

Ако човек (било који живи створ) има (неку) „главу“, зашто је не би имала и сва микро-макрокосмичка природа у сваком свом делу, као стварајуће знање по коме свака ствар или биће јесте то што јесте.

 

 Томислав Новаковић

Видео дана