Tomislav Novaković filozof

Nedelja | 24. Oktobar 2021.

Tomislav Novakovic

Načela praktične logike

Nova filozofska načela

Nova filozofska načela

Načela praktične logike
Objavljeno: 01. Maj 2017.

Od pet suštinskih područja: metafizike vlastitosti, metafizike jezika, metafizike mirisa i ukusa, daha, metafizike dodira, polnosti, roda, i mikromakroksomologije, grčki filozofi su direktno utemeljili samo mikromakrokosmologiju i indirektno metafiziku čiste volje i metafiziku jezika...

 

detaljnije

Apsolutna ideja kao jedinstvo teorijske i praktične ideje

Apsolutna ideja kao jedinstvo teorijske i praktične ideje

Načela praktične logike
Objavljeno: 14. Mart 2017.

 Ako je Isus Hristos za verujućeg čoveka samo najuzvišenija predstava Boga, nije sam za sebe (po sebi), nego upravo kroz jedinstvo mišljenja i bića, pojma i opažaja, forme i sadržine, pojave i suštine, vremenskog i večnog, stvarajućeg duha i stvorene prirode potvrđuje apsolutno: "Ja i Otac jedno smo"... Iako tvrdi da je  „apsolutna ideja... jedinstvo teorijske i praktične ideje"  Hegel apsolutno  potvrđuje samo sa teorijske strane filozofskog mišljenja, pojma, a ne kroz jedinstvo teorijske i praktičke ideje koje je upravo u Isusu Hristu jedino apsolutno prisutno...

detaljnije

Načela praktične logike

Načela praktične logike

Načela praktične logike
Objavljeno: 21. Novembar 2014.

Čista volja praktičnom logikom sastavlja neprotivurečne opažaje u pojmu, neprotivurečne pojmove u sudu, neprotivurečne sudove u zaključku. Jedinstvom misli sa osećajem, reči sa delom, kao glave sa telom, istine sa životom jedna ista vlastitost je najstarija sintetička osnova zakona identiteta, a sa jasnim da–ne, jeste–nije, hoću–neću spontanog mišljenja, suđenja, odlučivanja, delovanje, zakona isključenja trećeg.


detaljnije

 Kvadratura kruga u čistoj volji i jednoj slobodnoj vlastitosti

Kvadratura kruga u čistoj volji i jednoj slobodnoj vlastitosti

Načela praktične logike
Objavljeno: 09. Novembar 2014.

Ko što okret prave duži ispravlja krivo u pravilno  krivo, tako čista volja sve krive misli, reči, odluke, dela u ispravno, pravo...

 

 

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Sve je prošlo i buduće stvarno kroz (neko tada) večno sada a vremena kao prolaznog toka i nema.

Iako čovek ima sedmice, mesece, godine, on živi život kroz dan

Mnogo je pre život stvarni dan, nego prošli-budući dani, meseci, godine – stvarni život!

Po  srcu je dete, po čulnosti mladić, po razumu zreo čovekpo mudrosti starac kroz sve vreme života, svaki prošli, budući dan!

  

Tomislav Novaković

Видео дана