Tomislav Novaković filozof

Petak | 12. April 2024.

Tomislav Novakovic

Metafizika polnosti, roda

Kulturni centar Čačka Tribine živa reč

Kulturni centar Čačka Tribine živa reč

Metafizika polnosti, roda
Objavljeno: 16. Decembar 2023.

Danas se javne rasprave većinom vode preko društvenih mreže i elektronskih poruka. Živi razgovor skoro da postaje drugostepena stvar. Zato ću tokom naredne, 2024 godine, u saradnji sa Kulturnim centrom Čačka, u njihovom prostoru jednom mesečno organizovati javne tribine o zanimljivim temama iz: filozofije, teologije, psihologije, nauke, umetnosti, politike... da se pokaže snaga žive reči. Nakon kraćeg predavanja o zadatoj temi, vodiću slobodan razgovor sa prisutnima. Sve će tribine biti snimane i najzanimljiviji delovi postavljani na You tube. 

 

detaljnije

Sloboda jezičkog duha Valtera Benjamina

Sloboda jezičkog duha Valtera Benjamina

Metafizika polnosti, roda
Objavljeno: 31. Mart 2018.

Po Valteru Benjamimu, sa prvobitnim "grehom jezičkog duha" Adamov govor je izgubio vezu imenovanja i saznanja sa Božijom stvarajućom reči, s kojom je iskazivao suštinu stvari sa plodom poznanja dobra i zla potonuo u neodređene odnose između stvari...  Međutim, suštinski "greh jezičkog duha"  se ne može nikako pripisati Adamu nego nečistom duhu, koji je "laža i otac laži i krvnik ljudski od početka" i koji prvostepenim "grehom jezičkog duha" zlim rečima, lažnim duhom huli na ime Božije, najsvetije lice Duha Svetog, zbog čega i zaslužuje pakleni sud.

 

detaljnije

Metafizika polnosti, roda

Metafizika polnosti, roda

Metafizika polnosti, roda
Objavljeno: 16. Mart 2017.

Sa jedne strane brak isključuje krvno srodstvo, sa druge, utemeljuje svaki rod. Kada se muž i žena zavetuju pred Bogom za zajednicu novog roda ta čista volje ne sastavlja samo sve razlike oba pola u jednom telu,  nego kroz starije duhovno srodstvo od Boga i sve razlike sa drugim ljudima u jednom duhu.

detaljnije

Etika i politika predavanje u Arilju  7 marta 2014

Etika i politika predavanje u Arilju 7 marta 2014

Metafizika polnosti, roda
Objavljeno: 05. Novembar 2014.

Grčka politička teorija polazi od države kao najvišeg dobra. Sveto Pismo od  prvog čoveka žene za pranačelo roda od Boga za poverenje među ljudima…. Samo ako postoje moralni odnosi između konkretnih ljudi u  mikrosvetu, postojaće i oni u državi u makrosvetu.  Ako ne izrađuješ pravedne odnose sa ljudima s kojima živiš (ne voliš svoje bližnje), kako ćeš izgrađivati državu (voleti državu).

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Prirodna nauka koristi logiku kada opštim i nužnim zakonima objašnjava red, poredak sveta, a bilo kakav kosmički um, logos, za celovito jedinstvo materije–energije, po definiciji „objektivne“ nauke, isključuje već na početku!

Bez obzira što ne prihvata nikakav prauzrok izvan same prirode, da bi nauka uopšte bila nauka, ona neki neki jedinstveni logos mikro-makro sveta mora predočiti.

Ne radi se samo o tome da se našem objašnjavanju sveta ima pravo prigovoriti da je "antropocentrično", nego da li se bez neke (bilo kakve) jedinstvene logike za svu materiju–energiju–prostor–vreme–brzinu, sve oblike makro, mikro sveta, uopšte nešto suštinski  objašnjava!

Ako čovek (bilo koji živi stvor) ima (neku) „glavu“, zašto je ne bi imala i sva mikro-makrokosmička priroda u svakom svom delu, kao stvarajuće znanje po kome svaka stvar ili biće jeste to što jeste.

 

 Tomislav Novaković

Видео дана