Tomislav Novaković filozof

Subota | 11. Jul 2020.

Tomislav Novakovic

Lajbnic

Lajbnic i Hegel

Lajbnic i Hegel

Лајбниц
Objavljeno: 04. Novembar 2014.

Ako monade „nemaju vrata ni prozore“, kako predstavljaju bilo šta izvan sebe? Lajbnic ne kaže da su njihove predstave samopredstave. Ipak, šta će Bog predstavljati izvan (samog) sebe? Neki drugi svet, “objektivnu“ spoljašnjost? I kako uopšte postoji bilo kakav jedan (objektivni svet) izvan supstancijalnih pojedinačnosti monada?

 

detaljnije

Lajbnic i Kant

Lajbnic i Kant

Лајбниц
Objavljeno: 03. Novembar 2014.

Kada Lajbnic iz najviše monade svih monada utemeljuje prestabiliranu harmoniju između supstancijalnih monada, on mnogo pre Kanta, Fihtea, Šelinga, Hegela napušta spoljašnju, mehaničku kauzalnosti od stvari ka stvari  i svaku moguću objektivnost utemeljuje subjektivno. Božija savršena monada svih monada iz potpuno jasnih i razgovetnih ideja saglašava sve beskonačno mnoštvo duhovnih kvaliteta različitih monada.

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Ako sadašnje izvodimo iz prošlog, složeno iz jednostavnog, živo iz neživog i tvrdimo da će se iz najjednostavnijeg "samog po sebi neživog" razviti na kraju toliko savršeno živo, da će iz jednostavnog neživog stvarati svako složeno živo, zašto takvo savršeno živo ne bi moglo postojati od početka?

Ako najsloženije, najrazvijenije živo nužno na kraju dostiže stvarajuću volju, onda stvarajuća volja večno žive savršene organizacije (pre svake prošle, sadašnje, buduće jednostavne nežive i složene žive organizacije) postoji sa svake strane, kraja sa još većom nužnošću od početka.

Tomislav Novaković

Видео дана