Tomislav Novaković filozof

Petak | 04. Decembar 2020.

Tomislav Novakovic

Lajbnic

Lajbnic i Hegel

Lajbnic i Hegel

Лајбниц
Objavljeno: 04. Novembar 2014.

Ako monade „nemaju vrata ni prozore“, kako predstavljaju bilo šta izvan sebe? Lajbnic ne kaže da su njihove predstave samopredstave. Ipak, šta će Bog predstavljati izvan (samog) sebe? Neki drugi svet, “objektivnu“ spoljašnjost? I kako uopšte postoji bilo kakav jedan (objektivni svet) izvan supstancijalnih pojedinačnosti monada?

 

detaljnije

Lajbnic i Kant

Lajbnic i Kant

Лајбниц
Objavljeno: 03. Novembar 2014.

Kada Lajbnic iz najviše monade svih monada utemeljuje prestabiliranu harmoniju između supstancijalnih monada, on mnogo pre Kanta, Fihtea, Šelinga, Hegela napušta spoljašnju, mehaničku kauzalnosti od stvari ka stvari  i svaku moguću objektivnost utemeljuje subjektivno. Božija savršena monada svih monada iz potpuno jasnih i razgovetnih ideja saglašava sve beskonačno mnoštvo duhovnih kvaliteta različitih monada.

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Kao što čovek nema pravo da nasrne na svoj život, već da ga brani po osnovi prirodnog prava, tako još više nema pravo da se odrekne duhovne slobode, kao suštine svoje duše, preda je drugom čoveku, grupi, partiji – i ostane (suštinski) čovek!

Mnogi se odriču političke slobode, svoga prava glasa ili političkog delovanja, ali se duhovne slobode, kao suštinske osnove ličnosti, ne odriču ni u snu.

Tačnije, ono prvo (fizička sloboda) postoji za ovo drugo (duhovnu slobodu).

 

 Tomislav Novaković

Видео дана