Tomislav Novaković filozof

Četvrtak | 28. Septembar 2023.

Tomislav Novakovic

Lajbnic

Lajbnic i Hegel

Lajbnic i Hegel

Lajbnic
Objavljeno: 04. Novembar 2014.

Ako monade „nemaju vrata ni prozore“, kako predstavljaju bilo šta izvan sebe? Lajbnic ne kaže da su njihove predstave samopredstave. Ipak, šta će Bog predstavljati izvan (samog) sebe? Neki drugi svet, “objektivnu“ spoljašnjost? I kako uopšte postoji bilo kakav jedan (objektivni svet) izvan supstancijalnih pojedinačnosti monada?

 

detaljnije

Lajbnic i Kant

Lajbnic i Kant

Lajbnic
Objavljeno: 03. Novembar 2014.

Kada Lajbnic iz najviše monade svih monada utemeljuje prestabiliranu harmoniju između supstancijalnih monada, on mnogo pre Kanta, Fihtea, Šelinga, Hegela napušta spoljašnju, mehaničku kauzalnosti od stvari ka stvari  i svaku moguću objektivnost utemeljuje subjektivno. Božija savršena monada svih monada iz potpuno jasnih i razgovetnih ideja saglašava sve beskonačno mnoštvo duhovnih kvaliteta različitih monada.

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Prirodna nauka koristi logiku kada opštim i nužnim zakonima objašnjava red, poredak sveta, a bilo kakav kosmički um, logos, za celovito jedinstvo materije–energije, po definiciji „objektivne“ nauke, isključuje već na početku!

Bez obzira što ne prihvata nikakav prauzrok izvan same prirode, da bi nauka uopšte bila nauka, ona neki neki jedinstveni logos mikro-makro sveta mora predočiti.

Ne radi se samo o tome da se našem objašnjavanju sveta ima pravo prigovoriti da je "antropocentrično", nego da li se bez neke (bilo kakve) jedinstvene logike za svu materiju–energiju–prostor–vreme–brzinu, sve oblike makro, mikro sveta, uopšte nešto suštinski  objašnjava!

Ako čovek (bilo koji živi stvor) ima (neku) „glavu“, zašto je ne bi imala i sva mikro-makrokosmička priroda u svakom svom delu, kao stvarajuće znanje po kome svaka stvar ili biće jeste to što jeste.

 

 Tomislav Novaković

Видео дана