Tomislav Novaković filozof

Subota | 30. Septembar 2023.

Tomislav Novakovic

Fihte

Da li Fihteovo Učenje o nauci suštinski  praktično

Da li Fihteovo Učenje o nauci suštinski praktično

Fihte
Objavljeno: 16. April 2015.

Na prvi pogled izgleda da Fihteovo subjektivno–objektivno delatno Ja–saznanje, mišljenje prati Kantov praktični um, međutim kako Fihte svom glavnom delu daje ime Učenje o nauci, on  jasno daje  do znanja da je njegova praktična filozofija (praktični um), zapravo, teorijska filozofija (teorijski um)! Njegovo nepodeljeno subjektivno–objektivno Ja–saznanje–mišljenje, delovanje ne prihvata nikakav opažaj bez mišljenja, nikakvu praznu objektivnost slepog opažaja ili nesaznatljive stvari po sebi, izvan subjektivno–objektivnog apsolutnog Ja–saznanja–mišljenja.

 

detaljnije

Načela praktične logike

Načela praktične logike

Fihte
Objavljeno: 21. Novembar 2014.

Čista volja praktičnom logikom sastavlja neprotivurečne opažaje u pojmu, neprotivurečne pojmove u sudu, neprotivurečne sudove u zaključku. Jedinstvom misli sa osećajem, reči sa delom, kao glave sa telom, istine sa životom jedna ista vlastitost je najstarija sintetička osnova zakona identiteta, a sa jasnim da–ne, jeste–nije, hoću–neću spontanog mišljenja, suđenja, odlučivanja, delovanje, zakona isključenja trećeg.


detaljnije

Fihteovo apsolutno ja–saznanje–mišljenje

Fihteovo apsolutno ja–saznanje–mišljenje

Fihte
Objavljeno: 04. Novembar 2014.

Fihteovo izjednačenje forme i sadržine Ja, mišljenja i predmeta misli, saznanja i predmeta saznanja i shvatanje svake drugosti čulnosti, opažaja,  prirode, objektivnosti (Ne-ja) kao samoograničenje apsolutnog Ja, apsolutne subjektivnosti vodi Šelingovovoj ranoj filozofiji  (shvatanju prirode kao usnulog duha); pa čak utemeljuje i njegovu poznu, pozitivnu filozofiji, gde se svet stvorene prirode shvata kao svojevoljno samoograničenje Božije apsolutne neograničenosti...Takođe utemeljuje i Hegelovo shvatanje prirode, istorije kao ne-Boga, Ne-duha, kao svojevoljno otpuštanje večnog  duha, apsolutne ideje u formu drugobivstva,  kao otuđenje, ospoljenja Božijeg samosaznanja, samomišljenja

 

 

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Prirodna nauka koristi logiku kada opštim i nužnim zakonima objašnjava red, poredak sveta, a bilo kakav kosmički um, logos, za celovito jedinstvo materije–energije, po definiciji „objektivne“ nauke, isključuje već na početku!

Bez obzira što ne prihvata nikakav prauzrok izvan same prirode, da bi nauka uopšte bila nauka, ona neki neki jedinstveni logos mikro-makro sveta mora predočiti.

Ne radi se samo o tome da se našem objašnjavanju sveta ima pravo prigovoriti da je "antropocentrično", nego da li se bez neke (bilo kakve) jedinstvene logike za svu materiju–energiju–prostor–vreme–brzinu, sve oblike makro, mikro sveta, uopšte nešto suštinski  objašnjava!

Ako čovek (bilo koji živi stvor) ima (neku) „glavu“, zašto je ne bi imala i sva mikro-makrokosmička priroda u svakom svom delu, kao stvarajuće znanje po kome svaka stvar ili biće jeste to što jeste.

 

 Tomislav Novaković

Видео дана