Tomislav Novaković filozof

Utorak | 24. Novembar 2020.

Tomislav Novakovic

Načela praktične logike

Nova filozofska načela

Nova filozofska načela

Начела практичне логике
Objavljeno: 01. Maj 2017.

Od pet suštinskih područja: metafizike vlastitosti, metafizike jezika, metafizike mirisa i ukusa, daha, metafizike dodira, polnosti, roda, i mikromakroksomologije, grčki filozofi su direktno utemeljili samo mikromakrokosmologiju i indirektno metafiziku čiste volje i metafiziku jezika...

 

detaljnije

Apsolutna ideja kao jedinstvo teorijske i praktične ideje

Apsolutna ideja kao jedinstvo teorijske i praktične ideje

Начела практичне логике
Objavljeno: 14. Mart 2017.

 Ako je Isus Hristos za verujućeg čoveka samo najuzvišenija predstava Boga, nije sam za sebe (po sebi), nego upravo kroz jedinstvo mišljenja i bića, pojma i opažaja, forme i sadržine, pojave i suštine, vremenskog i večnog, stvarajućeg duha i stvorene prirode potvrđuje apsolutno: "Ja i Otac jedno smo"... Iako tvrdi da je  „apsolutna ideja... jedinstvo teorijske i praktične ideje"  Hegel apsolutno  potvrđuje samo sa teorijske strane filozofskog mišljenja, pojma, a ne kroz jedinstvo teorijske i praktičke ideje koje je upravo u Isusu Hristu jedino apsolutno prisutno...

detaljnije

Načela praktične logike

Načela praktične logike

Начела практичне логике
Objavljeno: 21. Novembar 2014.

Čista volja praktičnom logikom sastavlja neprotivurečne opažaje u pojmu, neprotivurečne pojmove u sudu, neprotivurečne sudove u zaključku. Jedna ista vlastitost je jedinstvom misli sa osećajem, reči sa delom, kao glave sa telom, istine sa životom najstarija sintetička osnova zakona identiteta, a sa jasnim da–ne, jeste–nije, hoću–neću spontanog mišljenja, suđenja, odlučivanja, delovanje, zakona isključenja trećeg.


detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Po reči Hristovoj, carstvu nebeskom je najbliže dete koje se igra.

Igra se suštinski, više nego svaki čovek po čistoj ljubavi, ne uznosi se, oprašta...

Samo prosto opraštanje srca širi dušu u duhovno prostranstvo čiste radosti, igre, a ono što čovek zove “igrom“, često je daleko od te radosti.

Taj povratak detetu, znači da čovek ne smatra da je pred Bogom zreo, prav, nego zauvek dete koje čiste misli, osećaje predaje sa poverenjem večnom roditelju – Bogu.

Sve su Božije zapovesti date za najuzvišeniju igru ljubavi iz večnog života i narušavanjem tih pravila ta duhovna radost se gubi.

 

Tomislav Novaković

Видео дана