Tomislav Novaković filozof

Ponedeljak | 29. Novembar 2021.

Tomislav Novakovic

Fihte

Da li Fihteovo Učenje o nauci suštinski  praktično

Da li Fihteovo Učenje o nauci suštinski praktično

Fihte
Objavljeno: 16. April 2015.

Na prvi pogled izgleda da Fihteovo subjektivno–objektivno delatno Ja–saznanje, mišljenje prati Kantov praktični um, međutim kako Fihte svom glavnom delu daje ime Učenje o nauci, on  jasno daje  do znanja da je njegova praktična filozofija (praktični um), zapravo, teorijska filozofija (teorijski um)! Njegovo nepodeljeno subjektivno–objektivno Ja–saznanje–mišljenje, delovanje ne prihvata nikakav opažaj bez mišljenja, nikakvu praznu objektivnost slepog opažaja ili nesaznatljive stvari po sebi, izvan subjektivno–objektivnog apsolutnog Ja–saznanja–mišljenja.

 

detaljnije

Načela praktične logike

Načela praktične logike

Fihte
Objavljeno: 21. Novembar 2014.

Čista volja praktičnom logikom sastavlja neprotivurečne opažaje u pojmu, neprotivurečne pojmove u sudu, neprotivurečne sudove u zaključku. Jedinstvom misli sa osećajem, reči sa delom, kao glave sa telom, istine sa životom jedna ista vlastitost je najstarija sintetička osnova zakona identiteta, a sa jasnim da–ne, jeste–nije, hoću–neću spontanog mišljenja, suđenja, odlučivanja, delovanje, zakona isključenja trećeg.


detaljnije

Fihteovo apsolutno ja–saznanje–mišljenje

Fihteovo apsolutno ja–saznanje–mišljenje

Fihte
Objavljeno: 04. Novembar 2014.

Fihteovo izjednačenje forme i sadržine Ja, mišljenja i predmeta misli, saznanja i predmeta saznanja i shvatanje svake drugosti čulnosti, opažaja,  prirode, objektivnosti (Ne-ja) kao samoograničenje apsolutnog Ja, apsolutne subjektivnosti vodi Šelingovovoj ranoj filozofiji  (shvatanju prirode kao usnulog duha); pa čak utemeljuje i njegovu poznu, pozitivnu filozofiji, gde se svet stvorene prirode shvata kao svojevoljno samoograničenje Božije apsolutne neograničenosti...Takođe utemeljuje i Hegelovo shvatanje prirode, istorije kao ne-Boga, Ne-duha, kao svojevoljno otpuštanje večnog  duha, apsolutne ideje u formu drugobivstva,  kao otuđenje, ospoljenja Božijeg samosaznanja, samomišljenja

 

 

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Kao što čovek vlada sobom samo kada bolji deo vlada gorim, tako i država vlada sobom samo kada bolji deo  vlada gorim. Samo kada vlada bolji i sposobniji deo naroda, vlada narod, a kada vlada gori i nesposobniji, on prvo porobljava bolji deo naroda, a zatim i ceo narod. Kada bolji deo, vlada gorim to čini boljim čoveka i državu, jača slobodu čoveka i slobodu države, a kada vlada gori deo, to ne samo da pravi gore ljude i goru državu, slabi slobodu čoveka i slobodu države,  proizvodeći: tiraniju, oligarhiju, anarhiju, nego vodi u porobljavanje tog naroda,  države od strane drugih naroda, država...

    

Tomislav Novaković

Видео дана