Tomislav Novaković filozof

Nedelja | 01. Oktobar 2023.

Tomislav Novakovic

Realni misticizam

Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?

Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?

Realni misticizam
Objavljeno: 03. Februar 2022.

Ta bogoostavljenost Sina i smrtnog sveta je za nasledstvo večnog života i ostavštinu večnog sveta.. Otac ostavlja Sina, ali Sin ne ostavlja Oca, već u bezgrešnom telu i krvi u krstu ostaje potpuno veran Ocu, da prestolom ljubavi i krunom istine otkupi smrtnog čoveka i osvoji bezgrešni, besmrtni svet. 

detaljnije

Blagodarje: Kvadratura kruga u krstu

Blagodarje: Kvadratura kruga u krstu

Realni misticizam
Objavljeno: 18. Januar 2022.

Okret duži daje kružnicu sa svim tačkama podjednako udaljenim od centra, a ljubav ka Bogu i bližnjem, carstvo Božije unutra u nama, podjednako udaljeno od svakog srca ljudskog. I kao što su u kružnici sve tačke podjednako udaljene od centra, tako su od središta Božije ljubavi, istine u krstu podjednako udaljeni svi ljudi.

detaljnije

Blagodarje:Nije znanje svetlost nego je svetlost znanje

Blagodarje:Nije znanje svetlost nego je svetlost znanje

Realni misticizam
Objavljeno: 12. Novembar 2020.

Koga vodi samo svetlosti spoljašnjeg znanja, taj vrlo često ne zna ni šta da radi, ni kako to da radi, ni kada to da radi...

A koga vodi unutrašnja svetlost najvišeg dobra iznad svakog znanja,  taj zna i šta da radi i kako to da radi i kada to da radi..

detaljnije

Blagodarje: Mudrost koja nam je potrebna

Blagodarje: Mudrost koja nam je potrebna

Realni misticizam
Objavljeno: 19. Avgust 2020.

Samo kad voli i govori istinu čovek izlazi iz granica svojih očiju, svoga razuma i vidi drugog čoveka, drugu ličnost. Istina je miris, večni duhovni sveštenik koji budi, uzbuđuje srce, dušu, telo, osvećuje za ukus ljubavi, a ljubav onaj večni car u čistom srcu iz carstva nebeskog, Bog sam...

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Prirodna nauka koristi logiku kada opštim i nužnim zakonima objašnjava red, poredak sveta, a bilo kakav kosmički um, logos, za celovito jedinstvo materije–energije, po definiciji „objektivne“ nauke, isključuje već na početku!

Bez obzira što ne prihvata nikakav prauzrok izvan same prirode, da bi nauka uopšte bila nauka, ona neki neki jedinstveni logos mikro-makro sveta mora predočiti.

Ne radi se samo o tome da se našem objašnjavanju sveta ima pravo prigovoriti da je "antropocentrično", nego da li se bez neke (bilo kakve) jedinstvene logike za svu materiju–energiju–prostor–vreme–brzinu, sve oblike makro, mikro sveta, uopšte nešto suštinski  objašnjava!

Ako čovek (bilo koji živi stvor) ima (neku) „glavu“, zašto je ne bi imala i sva mikro-makrokosmička priroda u svakom svom delu, kao stvarajuće znanje po kome svaka stvar ili biće jeste to što jeste.

 

 Tomislav Novaković

Видео дана